Hakkı Demirci

EY Türkiye Vergi Bölümü Yardımcı Şirket Ortağı

EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri Lideri

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) müfettiş, başmüfettiş, refakat müfettişi ve grup başkanı olarak 24 yıllık iş deneyimi bulunan Dr. Hakkı Demirci 2019 yılında EY’a direktör olarak katıldı, halen yardımcı ortak olarak Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri birimini yönetmektedir. SGK’da mevzuat komisyon üyeliği, müfettiş yardımcılarının eğitimi, dergi hakem kurul üyeliklerinde görev almıştır. Kamu ve özel yüzlerce işyerinde sosyal sigorta ve sağlık suiistimallerine ilişkin çok sayıda inceleme ve soruşturma görevlerinde bulunmuştur. Büyük ve orta ölçekli işletmelerde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden her türlü inceleme, denetim ve kontrol konularında derin uzmanlığa sahiptir. İşveren ve sigortalı mevzuatı, uluslararası sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri, iş kazası-meslek hastalığı soruşturmaları, asgari işçilik incelemeleri, özel hastane-eczane-optik-SUT özel ilgi alanlarıdır. Mevcut ve yeni çıkan mevzuatın yorumlanması ile yargı kararları diğer ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Hacettepe ve Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde sosyal güvenlik-iş hukuku dersleri vermiş, işçi-işveren uyuşmazlıklarında resmi bilirkişilik görevinde bulunmuştur.

Yaklaşım, Vergide Gündem, Maliye Postası, Lebib Yalkın, Maliye-Sigorta Yorumları, Bankacılık ve Sigorta, Sosyal Güvenlik Dünyası gibi pek çok ulusal dergide 100’den fazla makale kaleme almış olan Demirci, halen ekonomist.com.tr’de ve dünya gazetesinde konuk yazar olarak sosyal güvenlik yazıları yazmakta, güncel konularda sosyal ve görsel medyada görüşlerini paylaşmaktadır.

"Farklı Siyasal Rejimler ve Refah Sistemleri Bağlamında Tüm Yönleriyle ABD Küba Türkiye Sağlık Sistemi ve Uygulaması" isimli kitabı yayımlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Demirci, yüksek lisans eğitimini KTÜ Maliye bölümünde, doktorasını Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamlamış ve ayrıca 2013 yılında Northern Illinois University-ABD, Leadership and Management  programından mezun olmuştur.

Hakkı Demirci ile iletişime geçin