Reyzi Devrim Pamir

Reyzi Devrim Pamir

EY Türkiye Yapay Zekâ Hizmetleri Lideri

EY Türkiye Yapay Zekâ Hizmetleri Lideri, Veri ve Analitik Danışmanlığı Direktörü

Reyzi Devrim Pamir, EY'de Veri ve Analitik Danışmanlığı Direktörü olarak görev yapmaktadır. Yapay zeka ve veri odaklı karar verme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan Pamir, inovasyon ve optimizasyon sağlayan projelere liderlik etmektedir. Reyzi, finans, telekom, perakende, oyun ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yedi yapay zeka Ar-Ge projesini başarıyla tamamladığı bir analitik şirketinin kurucu ortağıdır. Ayrıca Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği İş Birimi'ni kurmuş ve Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin teknoloji departmanında İş Birimi Müdürü olarak görev yapmıştır. Reyzi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik ve Ekonomi bölümlerinden mezun olmuştur.

Reyzi, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak için nasıl katkı sağlıyor?

Reyzi Devrim Pamir, yapay zeka ve veri analitiği alanındaki liderliğiyle daha iyi bir çalışma dünyası inşa etmeye aktif olarak katkıda bulunuyor. Kurumların veriye dayalı kararlar almasını sağlayarak verimlilik ve yenilikçiliği teşvik ediyor. Yapay zeka teknolojileri ve dijital dönüşüm alanındaki uzmanlığı, müşterilerin değişen iş ortamlarına uyum sağlamasına yardımcı olarak daha rekabetçi ve ilerici bir dünya şekillendiriyor.

Reyzi Devrim Pamir ile iletişime geçin