Serhat Akmese
Kamu hizmet sunumunda başarılı sonuçların elde edilebilmesi için; veriye dayalı politika geliştirme süreçleri, inovasyon ve dijital teknolojilerin adaptasyonuna odaklanılmalıdır.
Yapay zeka nasıl akıllı şekilde otomatize oluyor?
7 May 2020

Serhat Akmeşe

EY Türkiye Kamu Sektör Lideri

EY Türkiye Kamu Sektörü Lideri, Danışmanlık Hizmetleri Yardımcı Şirket Ortağı, EY Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Koordinatörü. Evli ve 1 kız babası, motosiklet ve klarnet meraklısı.

Uzmanlık alanı Kamu sektörü Danışmanlık
Ofis Ankara, TR

EY Türkiye, Kamu Sektörü Lideri ve Danışmanlık Hizmetleri Yardımcı Ortağı olarak kariyerine sürdüren Serhat Akmeşe, hazine ve maliye, yerel yönetimler, sağlık, savunma, tarım, ticaret ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarımıza destek vermektedir.

Ağırlık olarak dijital teknolojilerin kamu hizmet sunumuna adapte edilmesi, kamu politikalarının veri ve kanıta dayalı şekilde geliştirilmesi ve inovasyonu, kamu yatırımlarının etkin şekilde planlanması ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu mali yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, iyi yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi alanlarına odaklanmaktadır.

ODTU İktisat bölümünden mezunu olan Akmeşe, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. PMP, CISA, CIA, SMMM sertifikalarına sahiptir.

Serhat, daha iyi bir çalışma dünyası inşa edilmesine nasıl yardımcı oluyor? 

"EY’ın güçlü küresel ağı ve bilgi birikimini kullanarak; hükümetlerin vatandaşlarını daha iyi anlamaları, onlar için daha iyi sonuçlar elde etmeleri, küresel trendler doğrultusunda daha etkin, verimli hizmetler sunmalarını ve yeni gelir kaynakları yaratmalarını destekliyorum. Kamu-özel sektör ve girişimcilerden oluşan ekosistemde yeni işbirlikleri kurulmasını sağlayarak yenilikçi bir bakış açısıyla toplum için değer yaratılmasına katkı sağlıyorum."

Serhat Akmeşe ile iletişime geçin