Serhat Akmese
Kamu hizmet sunumunda başarılı sonuçların elde edilebilmesi için; veriye dayalı politika geliştirme süreçleri, inovasyon ve dijital teknolojilerin adaptasyonuna odaklanılmalıdır.
Yapay zeka nasıl akıllı şekilde otomatize oluyor?
7 May 2020

Serhat Akmeşe

EY Türkiye Kamu Sektörü Lideri

EY Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Koordinatörü, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

EY Türkiye, Kamu Sektörü Lideri ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı olarak kariyerini sürdüren Serhat Akmeşe, hazine ve maliye, yerel yönetimler, sağlık, savunma, tarım, ticaret ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarımıza destek vermektedir.

Ağırlıklı olarak dijital teknolojilerin kamu hizmet sunumuna adapte edilmesi, kamu politikalarının veri ve kanıta dayalı şekilde geliştirilmesi ve inovasyonu, kamu yatırımlarının etkin şekilde planlanması ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu mali yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, iyi yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi alanlarına odaklanmaktadır.

Kamu sektöründeki görevleri ile birlikte, EY Aile Şirketleri Hizmetlerinin koordinasyonunu da sürdüren Serhat Akmeşe, Aile Şirketlerinin gelecek nesiller ile büyümelerini sürdürülebilir kılmak adına kurumsallaşma, iş modeli dönüşümü ve yeniden yapılanma gibi alanlarda müşterilerine destek vermektedir.

ODTÜ İktisat bölümünden mezun olan Akmeşe, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. PMP, CISA, CIA, SMMM sertifikalarına sahiptir.

Serhat, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına nasıl katkı sağlıyor? 

"EY’ın güçlü küresel ağı ve bilgi birikimini kullanarak hükümetlerin vatandaşlarını daha iyi anlamaları, onlar için daha iyi sonuçlar elde etmeleri, küresel trendler doğrultusunda daha etkin, verimli hizmetler sunmalarını ve yeni gelir kaynakları yaratmalarını destekliyorum. Kamu-özel sektör ve girişimcilerden oluşan ekosistemde yeni işbirlikleri kurulmasını sağlayarak yenilikçi bir bakış açısıyla toplum için değer yaratılmasına katkı sağlıyorum."

Serhat Akmeşe ile iletişime geçin