Yakup Güneş

Av. Yakup Güneş

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı

Av. Yakup Güneş, EY Türkiye’ye 2012 yılında yönetici olarak katılmadan önce, 6 yıl boyunca Türk Gümrük İdaresi'nde Gümrük Müfettişi olarak görev almıştır.

Günümüzde EY Türkiye İstanbul ofisinde Vergi Bölümü Şirket Ortağı olarak çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır ve küresel ticaret, dolaylı vergi ve gümrük uyuşmazlıkları alanlarında hizmet vermektedir.

Kendisini sürekli öğrenen biri olarak tanımlayan Güneş; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden lisans ve İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir.

EY'a katıldıktan sonra, gümrük konularındaki mevcut uzmanlığını hukuk diploması ile birleştirmenin kişisel ve mesleki tatmini üzerinde kayda değer bir etkisi olacağına inanan Güneş, 30'lu yaşlarının sonunda EY'da çalışırken hukuk eğitimine başlamış ve 40'lı yaşlarının başında Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Av. Yakup Güneş, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak için nasıl katkı sağlıyor?

Av. Yakup Güneş; teknik gümrük bilgisi üzerine inşa ettiği hukuk zihniyetini kazandıktan sonra, müşterilerine gümrük idareleri ile olan etkileşimlerinde doğru ve etkili danışmanlık hizmetleri sunarak, olası uyuşmazlıkları ilk aşamada en aza indirgeyerek daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmaya katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Uyuşmazlığın doğmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise müvekkillerini dava açmak da dahil olmak üzere, hukuki yollarla savunarak daha iyi bir çalışma dünyası için katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yakup Güneş ile iletişime geçin