Chuyển đổi công nghệ số

Trong Bảo hiểm

Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong các chương trình chuyển đổi công nghệ và triển khai các công cụ công nghệ số. Từ ý tưởng cho đến thực thi, chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để phát triển các chiến lược tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, thúc đẩy hiệu suất và nâng cao chất lượng.

Chủ đề liên quan Dịch vụ Tài chính Ngân hàng

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào FinTech và các công ty khởi nghiệp InsurTech, ngành bảo hiểm đã trở thành điểm nóng của đổi mới công nghệ số. Để đáp lại, các doanh nghiệp bảo hiểm phải nắm bắt sự thay đổi và chuyển đổi các mô hình kinh doanh để hướng tới một mô hình hoạt động tuân thủ, an toàn và được công nghệ hỗ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, nhân viên, đối tác và các bên liên quan khác. Các công cụ và khả năng của các công nghệ mới sẽ giúp việc phát triển sản phẩm mới, trải nghiệm công nghệ số và việc chuyển đổi các chức năng chính - từ marketing, phân phối, bảo lãnh và yêu cầu bồi thường bảo hiểm đến các chức năng tài chính và kế toán, được kết nối với nhau thông suốt và nhanh gọn hơn.

Những người nắm bắt được toàn diện quá trình chuyển đổi công nghệ số có thể đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai - thúc đẩy sự linh hoạt trong hoạt động để ứng phó với những kỳ vọng thay đổi trên thị trường. Để thành công, các doanh nghiệp bảo hiểm phải hiểu những gì có thể làm được và hành động quyết đoán để mang lại giá trị ngay bây giờ và kích thích tăng trưởng dài hạn.

Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong các chương trình chuyển đổi quy mô lớn và cả triển khai có mục tiêu các công cụ và năng lực công nghệ số. Dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:

 • Chuyển đổi doanh nghiệp công nghệ số

  Tư vấn cốt lõi và xây dựng chiến lược công nghệ số tập trung vào việc chuyển đổi các doanh nghiệp cũ thành các tổ chức tinh gọn, an toàn và có khả năng mở rộng quy mô một cách kinh tế và tiết kiệm. Chúng tôi kết hợp các phân tích nâng cao, chuyển đổi công nghệ số, đám mây, an ninh mạng, và các giải pháp gia tốc cùng với nhau để tạo ra giá trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

 • Dịch vụ kinh doanh được công nghệ số hỗ trợ

  Các dịch vụ dành riêng cho bảo hiểm trong các lĩnh vực như: thu hút và nâng cao trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi kinh doanh, bảo vệ doanh nghiệp và quản trị rủi ro và tài chính - tất cả đều được hỗ trợ bởi các công nghệ số bao gồm tự động hóa quy trình, blockchain, và phân tích nâng cao.

 • Trung tâm phát triển các sáng kiến sáng tạo về bảo hiểm

  Lên ý tưởng và phát triển các nguyên mẫu thử nghiệm trong các môi trường được tích hợp tư duy nền tảng của chúng tôi, thiết kế dựa trên kinh nghiệm và các giải pháp thực tiễn có sẵn nhằm nhanh chóng khởi chạy các trải nghiệm và ứng dụng mới.

 • Văn phòng dịch vụ bảo hiểm công nghệ số

  Một nền tảng dịch vụ được quản lý sẽ giúp giảm thời gian phát triển sản phẩm đi ra thị trường và tăng hiệu quả thông qua các quy trình kinh doanh tự động, sản phẩm được cấu hình sẵn và sự tích hợp với các hệ thống cốt lõi trên đám mây, InsurTech và nhà cung cấp dữ liệu.

Tám cấu phần của chuyển đổi công nghệ số

Đội ngũ bảo hiểm của EY giúp các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển những kỹ năng và năng lực quan trọng mà họ cần để cải thiện hiệu quả hoạt động ngay hôm nay và đổi mới bền vững trong tương lai.

Digital insurer components

  Liên hệ với chúng tôi

  Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.