Dịch vụ Tư vấn Giao dịch

Trong Bảo hiểm

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức hợp lý việc kinh doanh, mở rộng sang các thị trường mới, nắm bắt cơ hội M&A và quản lý vốn tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng và giá trị cho các bên liên quan.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm về các vấn đề như tăng trưởng đón đầu và chiến lược thị trường, M&A cho bên mua, thoái vốn, định giá, lập mô hình kinh doanh, thẩm định hoạt động, tái cấu trúc và IPO để chuyển đổi các tổ chức trong tương lai. Dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng, đạt được lợi thế cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho các bên liên quan.

Đội ngũ chuyên gia trong ngành của chúng tôi làm việc với một số tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, các công ty InsurTech và các công ty vốn cổ phần tư nhân hàng đầu trong suốt vòng đời giao dịch. Dịch vụ tư vấn giao dịch của chúng tôi bao gồm:

  • Các giải pháp tài chính doanh nghiệp
  • Hỗ trợ giao dịch
  • Thuế giao dịch
  • Dịch vụ giao dịch hoạt động và tích hợp giao dịch
  • Tái cấu trúc
  • Tư vấn chính về sáp nhập và mua lại (M&A)
  • Dịch vụ tư vấn thoái vốn bên bán
  • Định giá và lập mô hình kinh doanh

Theo dõi thảo luận về các chiến lược M&A giữa Lãnh đạo Tư vấn Giao dịch Bảo hiểm Toàn cầu của chúng tôi, ông David Lambert và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.