Vastgoed en duurzaamheid

De inzet van vastgoed in de bedrijfsvoering speelt een belangrijke rol om strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. 

Vastgoed behoort tot een van de grootste vervuilers en gebruikers van natuurlijke hulpbronnen. Naast duurzaamheidsoplossingen in de gebouwkwaliteit, zijn er ook voordelen te halen in de gebouwflexibiliteit, in het welzijn en de productiviteit van de gebruikers door de gebouwbeleving en in de professionaliteit van het gebouwbeheer.

Bij het identificeren van de optimale vastgoedportefeuille dient de doelstelling op het gebied van duurzaamheid een grote rol te spelen. Naast het voldoen aan de wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid zijn er meer uitdagingen die een integrale aanpak vereisen.

Met behulp van innovatieve tools en technieken kunnen wij u bij elke fase in dit traject ondersteunen. Er zal een transitieplan opgesteld moeten worden gebaseerd op een programma- aanpak met daarbij een implementatieplan. Uiteindelijk leidt dit bij elk object in de portefeuille tot een objectvisie en actieplan, variërend tussen afstoten en acquireren, optimaliseren en consolideren.

Hoe EY kan helpen

Vragen waar wij u in kunnen ondersteunen zijn:

  • Wat is het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot van de gehele portefeuille?
  • Wat is de optimale samenstelling van de vastgoedportefeuille om het doel van 49% CO2 reductie in 2030 te behalen?
  • Heeft het gebouw potentie voor energie opwekking (qua constructie, ligging, oriëntatie)?
  • Zijn er belastingvoordelen indien energie opwekking wordt toegepast?
  • Zijn er op lokaal / gemeentelijke niveau kansen en initiatieven voor duurzame warmte- energieopwekking?
  • Hoe kan worden omgegaan met de verdeling tussen de baten en lasten van verduurzaming bij gesplitst eigenaar / gebruikerschap? (split-incentive)
  • Kan de duurzaamheidsinvestering een waardestijging van het object opleveren?
  • Zijn er belastingvoordelen indien energie opwekking wordt toegepast?

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.