Blockchain-adviesdiensten

In Consulting

Blockchain is een gedecentraliseerd grootboek waarin elke transactie die via een netwerk plaatsvindt is vastgelegd, waardoor er een decentrale uitwisseling van betrouwbare informatie mogelijk is – een gedeeld grootboek.

Related topics Consulting

Wat EY voor u kan betekenen

Blockchain is een digitale peer-to-peer dienst voor het uitwisselen van activa, die is verdeeld over een gedistribueerd netwerk van computers, waardoor de transactiesnelheid kan worden verhoogd en de beveiliging kan worden verbeterd. Op die manier kunt u bedrijfsprocessen stroomlijnen en versnellen, de bescherming tegen cyberdreigingen verbeteren en de rol van intermediairs verkleinen of zelfs volledig wegnemen.

Blockchain kan een aantrekkelijke optie zijn als gegevens die collectief moeten worden opgeslagen, aan de bron gefragmenteerd zijn of als geen gegevensbeveiliging aanwezig is. Enkele voordelen die het gebruik van deze technologie met zich meebrengt zijn: verificatie van gegevens, standaardisatie en harmonisatie, en een verlaagd risico.

Drie belangrijke kenmerken van blockchain zijn:

1.    Gedistribueerd grootboek

 • Iedereen die bij het netwerk is aangesloten, heeft een kopie van alle transacties.
 • Transacties zijn door middel van versleuteling beveiligd om manipulatie te voorkomen.

2.    Consensus-algoritme

 • Geen enkele node en geen enkele server is verantwoordelijk voor het goedkeuren van transacties, waardoor werkelijk gedistribueerde transactieverwerking mogelijk is.
 • Elke invoer wordt gevalideerd en in alle grootboeken in het netwerk vastgelegd.

3.    Slimme contracten/programmeerbaar grootboek

 • Transacties kunnen worden verzonden inclusief regels – kleine programma's die bepalen wanneer en hoe transacties worden verwerkt.

Onze benadering van blockchain begint met een beoordeling van het volwassenheidsniveau, waarin we vanuit diverse invalshoeken de volgende bedrijfsontwikkelingen ondersteunen:

 1. Organisatiebewustzijn ontwikkelen. De eerste fase heeft als doel het niveau van organisatiebewustzijn te verhogen, waarbij er samen gekeken wordt naar het potentieel van blockchain.
 2. Een beoordeling uitvoeren om te kijken welke mogelijkheden blockchain biedt. Tijdens de tweede fase ligt de focus op het identificeren van de toepassingsgebieden en use cases die voor u de meeste toegevoegde waarde zouden opleveren.
 3. Een routekaart ontwikkelen voor transformatie. In de derde fase helpen we een langetermijn routekaart voor transformatie te consolideren, te prioriteren en te ontwikkelen.
 4. Implementatie ondersteunen. In deze fase ondersteunen we u met het vaststellen en implementeren van de proofs of concept (PoC), pilotprojecten en grootschalige implementatie van blockchain, en integratie hiervan in uw organisatie en haar waardeketen.

Heeft u deze vijf vragen overwogen?

 • Hoe kan blockchain waarde creëren in de waardeketen van uw organisatie?
 • Hoe beïnvloedt blockchain uw organisatie in de komende twee, vijf en tien jaar?
 • Wat zijn de fiscale en juridische implicaties van blockchain voor uw organisatie?
 • Welke obstakels zorgen ervoor dat organisaties blockchain niet implementeren?
 • Hoe ziet productinnovatie er voor uw bedrijf uit?

Onze Consulting groep is er om u te helpen deze belangrijke vragen met betere antwoorden te beantwoorden.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.