5 minuten leestijd 19 mrt. 2021

Hoe EY bijdraagt aan een duurzame samenleving

Door Claudy te Boome

EY Nederland, Senior Manager Business Development, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.

5 minuten leestijd 19 mrt. 2021

Sustainable Development Goals vormen de bouwstenen van een duurzame bedrijfsstrategie. Maar hoe breng je SDG’s van theorie naar praktijk?

In het kort:

 • Elke organisatie houdt zich bezig met de vraag hoe zij langetermijnwaarde kunnen incorporeren in hun bedrijfsstrategie.
 • Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen de basis van een duurzame bedrijfsstrategie.
 • Hoe bepaal je welke SDG’s relevant zijn voor jouw organisatie en hoe breng je deze van theorie naar praktijk?

Hoe creëer je langetermijnwaarde als organisatie? Een relevante vraag, zeker in het licht van de huidige coronacrisis, klimaatverandering en maatschappelijke onvrede. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor organisaties, maar brengen ook risico’s met zich mee.

‘Practice what you preach’

Wij helpen onze klanten in hun zoektocht naar een duurzame voetafdruk op zowel financieel als niet-financieel gebied. Denk hierbij aan het klimaatneutraal maken van de bedrijfsvoering, het meten en rapporteren van langetermijnwaarde en het werven van duurzame financiering.

Het opzetten en in de praktijk brengen van een duurzame bedrijfsstrategie is een continu proces en nooit ‘af’. Ook wij zijn nog dagelijks bezig met onze SDG’s waarbij we de lat steeds weer wat hoger leggen. Het credo ‘practice what you preach’ nemen wij dan ook letterlijk ter harte.

Sustainable Development Goals

In 2015 zette de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) op de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling. Deze SDG’s vormen de bouwstenen voor een duurzame bedrijfsstrategie. Maar niet elke SDG past bij iedere organisatie. Om als organisatie maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren, is het belangrijk om materiële thema’s te selecteren die dichtbij de kernactiviteiten liggen.

Om onszelf als voorbeeld te nemen, belangrijke materiële thema’s voor EY zijn:

 • Behouden, ontwikkelen en werven van talenten
 • Integriteit en onafhankelijkheid
 • Innovatie en technologie
 • Kwaliteit van audit- en adviesdiensten

Drie van de 17 (door de Verenigde Naties gedefinieerde) SDG’s sluiten het beste aan bij bovengenoemde materiële thema’s, namelijk:

 1. Kwaliteitsonderwijs (SDG 4, Verenigde Naties)
 2. Waardig werk en economische groei (SDG 8, Verenigde Naties)
 3. Vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16, Verenigde Naties)

Hoe wij deze SDG’s in de praktijk brengen, leg ik graag verder uit.

Kwaliteitsonderwijs

Kwalitatief goed onderwijs vormt één van onze belangrijkste speerpunten, zowel intern als extern. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt vinden immers hun grondslag in goed onderwijs.

Opleiding voor medewerkers

Kijken wij naar onszelf, dan zijn onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal. Zij maken het verschil door onze klanten te helpen met het oplossen van complexe vraagstukken. Het behouden, ontwikkelen en werven van talenten is van groot belang voor de continuïteit van onze organisatie.

Daarom ondersteunen wij onze collega’s continu met opleiding-  en trainingsmogelijkheden. In 2019-2020 investeerden wij 15,8 miljoen euro in opleidingen van medewerkers. Denk hierbij aan persoonlijke carrièreplanning en -ontwikkeling, afwisselend en divers werk, work-life balance, een vriendelijke werkomgeving, een duidelijke missie (zingeving), een motiverende beoordelingsmethodiek, passende begeleiding en inspirerend leiderschap.

Community investmentprojecten

Maar goed onderwijs reikt verder dan je eigen medewerkers. Als EY investeren wij ook in kwaliteitsonderwijs buiten onze organisatie. Wij initiëren en ondersteunen diverse community investmentprojecten met als mooi voorbeeld de Social Impact Days. Tijdens de Social Impact Days maken basisschoolkinderen (10-12 jaar) met een kwetsbare achtergrond spelenderwijs kennis met ondernemerschap en geldzaken. Alle EY-kantoren in Nederland doen mee waarbij collega’s op vrijwillige basis deze kinderen ondersteunen en begeleiden. Een verrijkend project waar collega’s persoonlijk veel voldoening uit halen.

Waardig werk en economische groei

Naast kwaliteitsonderwijs vormt duurzame en inclusieve economische groei een relevant aanknopingspunt voor onze maatschappelijke bijdrage. Duurzame groei gaat hand in hand met technologische innovatie én perspectief op bredere waardecreatie dan alleen de focus op financiële winst.

SDG-Challenge

Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen duurzame groei, innovatie en technologie is onze deelname aan de SDG-Challenge. De SDG-Challenge koppelt studenten aan organisaties om samen te werken aan de eerder genoemde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Via een speciale ‘pressurecooker’ ontwikkelen vijftien studententeams tastbare en bruikbare ideeën die organisaties kunnen gebruiken om hun bedrijf te verduurzamen. Zij doen dit op basis van een uitdaging die organisaties zelf opwerpen.

De uitdaging die wij in de 2021-editie voorlegden was: “Hoe kan EY Nederland haar governance en operaties verbeteren zodat we ons potentieel kunnen maximaliseren om cliënten in staat te stellen langetermijnwaarde te creëren?” Een uitdaging die ons innovatieve inzichten geeft vanuit een nieuwe generatie waarmee wij onszelf en onze dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen.

Innovate EY

Een voorbeeld van hoe wij onszelf uitdagen om duurzaam te vernieuwen en te groeien is Innovate EY. Dit programma stimuleert collega’s om met innovatieve ideeën te komen die kunnen worden uitgebouwd naar praktische interne en externe oplossingen. EY Finance Navigator is een concreet voorbeeld van zo’n vernieuwend idee. Deze financiële planningssoftware is speciaal gebouwd voor startups en wordt momenteel gebruikt door ondernemers in meer dan 50 verschillende landen. Met de software bereken je makkelijk en snel de financiële impact van verschillende scenario’s. De software kan bijvoorbeeld gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in de toekomstige cashflow van je bedrijf, om de financieringsbehoefte te bereken of om de impact op verwachte winstgevendheid in te schatten. Een tool van grote toegevoegde waarde voor startups, die wij in de coronacrisis gratis beschikbaar stelden voor startups.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Onze materiële thema’s onafhankelijkheid, integriteit en kwalitatieve audit- en adviesdiensten zijn goed te koppelen aan de SDG ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’. Als financieel dienstverlener incorporeren wij deze thema’s in onze dagelijkse werkzaamheden. Voor onze accountantsdienstverlening is het bijvoorbeeld van cruciaal belang dat wij het vertrouwen in de kapitaalmarkt bevorderen en corruptie tegengaan. Dit doen wij door transparante en onafhankelijke rapportage, compliance en navolging van wet- en regelgeving.

EY Society

Maar onze impact reikt verder dan transparante en onafhankelijke financiële dienstverlening. Wij dragen bij aan sterke publieke diensten in heel Nederland.  Dit doen wij met EY Society, ons netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak. Als EY zien wij het als een plicht om maatschappelijke organisaties te ondersteunen en verder te helpen. De impact die deze organisaties hebben op het leven en samenleven van mensen is immers enorm. Met onze ervaring kunnen wij helpen idealen te vertalen naar maatschappelijk impact.

Tips voor SDG’s in de praktijk

Het opzetten van een duurzame bedrijfsstrategie kost tijd en is een dynamisch proces. Op papier zijn de ambities vaak groot, maar SDG’s vertalen naar de praktijk is niet gemakkelijk. Om dit proces behapbaar te maken, geef ik graag enkele tips om mee te beginnen:

 • Inventariseer de SDG’s die het beste passen bij jouw bedrijfsstrategie én de belangrijke thema’s voor jouw stakeholders.
 • Maak keuzes in die inventarisatie. Focus op niet meer dan drie of vier SDG’s en werk deze uit in lijn met je bedrijfsstrategie. 

Samenvatting

Elke organisatie houdt zich bezig met de vraag hoe zij langetermijnwaarde kunnen creëren. Een relevante vraag, zeker in het licht van de huidige coronacrisis, klimaatverandering en maatschappelijke onvrede. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor organisaties, maar brengen ook risico’s met zich mee.

Het opzetten en in de praktijk brengen van een duurzame bedrijfsstrategie is een continu proces en is nooit ‘af’. Sustainable Developtment Goals vormen hierbij de cruciale bouwstenen. Maar hoe breng je SDG’s van theorie naar praktijk?

Over dit artikel

Door Claudy te Boome

EY Nederland, Senior Manager Business Development, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.