Diensten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid

De compliance-, productiviteits- en operationele aspecten van het risicomanagement rond EHS (Environment, Health and Safety) zijn breder en complexer geworden. Algemeen wordt inmiddels erkend dat EHS-risicomanagement een positieve invloed kan hebben op de werkplekproductiviteit en de financiële prestaties.

Wat EY voor u kan betekenen

De teams van EY kunnen onze klanten helpen het risico van EHS-incidenten te verminderen en hen ondersteunen bij strategische en operationele beslissingen ten behoeve van effectief risicomanagement en hogere productiviteit in de context van EHS.

We beschikken in alle EHS-dimensies over diepgaande kennis op het gebied van strategie en organisatiepsychologie in combinatie met technische en operationele ervaring. We bieden ondersteuning bij:

 • Strategieontwikkeling en implementatie
 • Gedragsverandering en cultuuromslag in de organisatie
 • Ontwikkeling en implementatie van managementsystemen
 • EHS-risico's en controlemechanismen

We bieden onder meer de volgende diensten:

 • Ondersteuning bij wettelijk verplichte, compliancegerelateerde en interne EHS-assessments (inclusief ISO-standaard)
 • Uitvoering of ondersteuning van EHS-risico-assessments
 • Co-ontwikkeling en ondersteuning van grootschalige compliance-assessments ten opzichte van managementsystemen op het gebied van EHS, kwaliteit en andere niet-financiële informatie
 • Uitvoering van een gap-analyse ter beoordeling van wetgeving of intern beleid
 • Ondersteuning bij due-diligence-rapporten
 • Co-ontwikkeling, implementatie en evaluatie van EHS-managementsystemen en assurance-frameworks (inclusief systemen volgens ISO-normen)
 • Advies over EHS-datamanagement
 • Uitvoering van EHS-data-analyse
 • Advies over effectiviteit en transformatie van IT-systemen voor EHS
 • Analyse van rapportage aan management en bestuur
 • Ondersteuning bij maturiteitsbeoordelingen van veiligheidscultuur en gedrag
 • Beoordeling van het risicomanagement voor geestelijke gezondheid en advies over de implementatie van kaders voor geestelijke gezondheid
 • Advies over efficiënt bronnengebruik, afvalbeheer en verpakking

Digitale oplossingen voor niet-financiële informatie

Wilt u zich bezig houden met het toekomstbestendig maken van uw organisatie en veel minder tijd besteden aan het identificeren, structureren en beoordelen van relevante niet-financiële informatie? Wij bedenken en ontwikkelen digitale oplossingen die u het stuur in handen geeft.

Onze klanten opereren in een complexe omgeving die vraagt om het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken en compliance risico's. Wet- en regelgeving ontwikkelen zich in rap tempo. Stakeholders verwachten betrouwbare informatie over de prestaties van een bedrijf: op het vlak van milieu, sociaal, maatschappij en in de keten. De tijd dat alleen werd gekeken naar financiële prestaties ligt achter ons.

De gevolgen van niet-naleving, met inbegrip van financiële claims en stopzetting van financiering, nemen aanzienlijk toe en het dreigende gevaar van reputatierisico's is alom aanwezig. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en opkomende kansen aan te grijpen, bedenken en ontwikkelen wij digitale oplossingen met een eigen team van duurzaamheidsprofessionals en software ontwikkelaars.

Slimme en veilige oplossingen die klanten weer het stuur in handen geeft. Zij kunnen zich richten op het toekomstbestendig maken van hun organisatie, het verminderen van risico's en kosten in plaats van tijd te besteden aan het identificeren, volgen en evalueren van relevante niet-financiële informatie.

Wij helpen klanten om ideeën om te zetten in goed werkende oplossingen: het schetsen van mock-ups, prototyping, het ontwikkelen van software, data analyse, automatiseren van processen en het beheren van platforms.

Slim betekent dat we tools leveren om de besluitvorming te ondersteunen: van overzicht naar inzicht op operationeel en bestuurlijk niveau. Dit onderscheidt ons van standaard administratieve oplossingen die vaak niet voldoen aan de klantbehoeften.

Waar EY u mee kan helpen:

 • Aanbrengen van overzicht en inzicht in de veelheid aan vaak ongestructureerde en complexe niet-financiële informatie (NFI). Om deze informatie vervolgens op een begrijpelijke en laagdrempelige manier centraal beschikbaar te maken voor analyse en rapportage.
 • Platforms om duurzaamheidsprestaties te beoordelen, monitoren en benchmarken.
 • Beslissingsondersteunende oplossingen om invulling te geven aan goed risicomanagement en compliance verplichtingen. Een stuk gereedschap om dagelijks te sturen en op koers te blijven: beoordelen, prioriteren, reduceren, implementeren en rapporteren.

Dit doen wij:

 • Met een bewezen Agile/scrum projectaanpak.
 • Gebruikmakend van brede technische kennis op het gebied van software development, data analytics en procesautomatisering (RPA).
 • Een in-huis team van software ontwikkelaars, interaction (UX) designers, vormgevers en ervaren projectmanagers (Agile/Scrum).
 • Met passie voor goed werkende en kwalitatief hoogwaardige digitale oplossingen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.