Diensten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid

De compliance-, productiviteits- en operationele aspecten van het risicomanagement rond EHS (Environment, Health and Safety) zijn breder en complexer geworden. Algemeen wordt inmiddels erkend dat EHS-risicomanagement een positieve invloed kan hebben op de werkplekproductiviteit en de financiële prestaties.

Wat EY voor u kan betekenen

De teams van EY kunnen klanten helpen de risico's en gevolgen van EHS-incidenten te beperken, en hen ondersteunen bij strategische en operationele beslissingen ten behoeve van effectieve productiviteitsresultaten en een positieve werknemerbetrokkenheid.

we beschikken over diepgaande kennis van en ervaring met het hele EHS-spectrum en helpen organisaties bij:

 • Strategieontwikkeling en implementatie
 • Gedragsverandering en cultuuromslag in de organisatie
 • Ontwikkeling van het beheerssysteem
 • EHS-audits en rapportage
 • EHS-risico's en controlemechanismen
 • EHS compliance management

De teams van EY begeleiden klanten bij het verbeteren van hun EHS-prestaties. Ze helpen bij het prioriteren van de focus van het EHS-programma en de samenhang met het bedrijf. Dit kan cliënten helpen het potentieel van EHS te benutten om waarde te creëren in plaats van het alleen als een kostenpost te zien.

EY EHS helpt klanten onder meer bij het transformeren van bedrijfsprocessen om risico's te verminderen en kosten te verlagen. Dit leidt tot een verbeterde EHS-strategie, een meer evenwichtige en geïntegreerde benadering van risico's en de integratie van technologie en geavanceerde analyses, wat uiteindelijk kan leiden tot een hogere omzet.

 • EHS-risicobeoordelingen en naleving

  • Ondersteuning bij wettelijk verplichte, compliancegerelateerde en interne EHS-assessments (inclusief ISO-standaard)
  • Uitvoering of ondersteuning van EHS-risico-assessments
  • Co-ontwikkeling en ondersteuning van grootschalige compliance-assessments ten opzichte van managementsystemen op het gebied van EHS, kwaliteit en andere niet-financiële informatie
  • Uitvoering van een gap-analyse ter beoordeling van wetgeving of intern beleid
  • Ondersteuning bij EHS due diligence-rapporten
  • Bijdragen aan verbeteringen die een cultuur van veiligheid versterken
  • Beoordeling van het risicomanagement voor geestelijke gezondheid en advies over de implementatie van kaders voor geestelijke gezondheid
  • Advies over efficiënt bronnengebruik, afvalbeheer en verpakking en een circulaire economie
  • Advies over ontmanteling, sluiting, sanering, herstel, rehabilitatie en strategie, planning, beheer en kostenberekening na sluiting van activa
  • Ondersteuning bij milieuvergunningen en impactbeoordelingen
  • Ondersteuning bij EHS-maturiteitsbeoordelingen
  • Beoordeling van psychosociale risico's en risico's voor de geestelijke gezondheid
  • Assistentie bij de selectie, opzet en ontwikkeling van EHS-risicocontroles
 • EHS-beheersystemen en analyse

  • Co-ontwikkeling, implementatie en evaluatie van EHS-managementsystemen en assurance-frameworks (inclusief systemen volgens ISO-normen)
  • Advies over EHS-datamanagement
  • Advies over EHS-datamanagement
  • Uitvoering van EHS-data-analyse
  • Advies over effectiviteit en transformatie van IT-systemen voor EHS
  • Uitvoeren van interne EHS-audits
  • Analyse van rapportage aan management en bestuur
 • Implementatie van EHS-technologie

  EY-teams kunnen ondersteuning bieden bij de implementatie van technologie die de EHS-functie kan helpen verbeteren. Dit omvat de ontwikkeling van een strategie om gegevens op kosteneffectieve wijze vast te leggen en die gegevens vervolgens te gebruiken om het bedrijf te leiden en doeltreffender over de prestaties te rapporteren.

  Wij hebben strategische allianties met verschillende technologieleveranciers, waaronder Enablon, Microsoft, IBM en SAP, om EHS-oplossingen en -platforms te ontwikkelen.

 • Implementatie van EHS-technologie

EHS Maturity Model

Het EY EHS Maturity Model kan helpen bij het beoordelen van de volwassenheid van een programma voor de beheersing van EHS-risico's en aanbevelingen doen voor programmaverbeteringen op meerdere dimensies (bijv. strategie; mensen; leiderschap en bestuur; borging en rapportage, risico's en kansen; systemen en structuren; en technologie).

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem voor meer informatie contact met ons op.