Better Question One
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe North Sea Port haar duurzame strategie financiert

Met een financiering van 200 miljoen over tien jaar werkt North Sea Port aan de Europese klimaatdoelstellingen.

1

Is een duurzame strategie financierbaar zonder overheidsgaranties?

De grootste uitdaging voor North Sea Port: een alternatieve herfinanciering die in het belang is van haar stakeholders, de haven én de klimaatdoelstellingen.

North Sea Port speelt een belangrijke rol bij het concretiseren van het Europese klimaatbeleid in het havengebied van Zeeland en Vlaanderen. Denk hierbij aan het preparen van de havens voor waterstof en het circulair gebruik van CO2. Maar ook bijvoorbeeld het aanbieden van walstroom voor de binnenvaart. Dit vergt grote investeringen voor een duurzame infrastructuur.

  • Over North Sea Port

    North Sea Port is een West-Europese haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en twee landen: België en Nederland. Het omvat het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot aan de haven van het Belgische Gent. Het bedrijf is in 2018 ontstaan uit een fusie van de haven van Gent met het Nederlandse ‘Zeeland Seaports’. Het fusiebedrijf staat in de top 10 van Europese havens en ligt op een kruispunt van vaarroutes, leidingennet, spoornet en wegennet. In het havengebied zijn rond de 550 ondernemingen actief, goed voor rond de 100.000 arbeidsplaatsen in de regio. Naast Belgische aandeelhouders heeft North Sea Port Nederlandse aandeelhouders, dit zijn de provincie Zeeland, en de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele.

Dankzij de herfinanciering kan North Sea Port de komende jaren in de regio een belangrijke rol blijven spelen op het gebied van werkgelegenheid en duurzaamheid.
Sofie Monteyne
CFO North Sea Port

North Sea Port had een schuld die in de zomer van 2021 moest worden afgelost. Het havenbedrijf had een herfinanciering nodig van 200 miljoen euro om de aflossing te kunnen doen en om de komende jaren voldoende armslag te hebben voor de investeringen. De oorspronkelijke lening was destijds afgesloten met een garantie van de Nederlandse aandeelhouders, de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele, en de provincie Zeeland. Hierdoor kon destijds een lening worden afgesloten en tegen lagere kosten. In het verleden was met de garanten - de Nederlandse aandeelhouders -afgesproken om de garantie per 2028 af te bouwen.

Sofie Monteyne, de CFO van North Sea Port, had er begrip voor dat de Nederlandse aandeelhouders hun garantie wilden afbouwen. Monteyne: “Die afspraak was er al. In het kader van de garantstelling rapporteren we jaarlijks aan de garanten. Daarnaast is er om de vier jaar een uitgebreidere marktconsultatie. Begin 2021 was de meest recente marktconsultatie met onder andere een voorstel tot herfinanciering. Ik wilde echter afwijken van dit voorstel om maximaal gebruik te kunnen maken van de historisch lage rentevoeten en nu al zekerheid te hebben van ongegarandeerde financiering na 2028. Samen met EY zijn we gaan zoeken hoe we die twee elementen zo goed mogelijk konden combineren."

Sofie Monteyne, CFO van North Sea Port

Better Question Two
2

Een hybride financiering geeft North Sea Port stabiliteit en continuïteit

Hiermee beschikt het havenbedrijf tien jaar lang over voldoende kapitaal tegen lage kosten. Waarmee tegelijkertijd de garanties van de Nederlandse publieke aandeelhouders geleidelijk worden afgebouwd

Eind 2020 werkte het financiële team van EY-partner Ralph Poulssen aan het opstellen van de financiële prognoses voor North Sea Port. Tijdens die werkzaamheden kaartte Sofie Monteyne het onderwerp van de herfinanciering aan.

Poulssen: “Monteyne wilde zekerheid inbouwen voor een lange periode en wilde profiteren van de lage rentestand. Daarnaast was het evident dat het bedrijf tegemoet moest komen aan de wens van de publieke aandeelhouders om op termijn de garantie af te bouwen. Monteyne vroeg zich af hoe die elementen konden worden gecombineerd in een nieuwe herfinanciering van 200 miljoen euro.”

Monteyne: “Financieringen van deze omvang komen niet dagelijks langs. Ik wist wel wat ik wilde, maar ik wist niet of het kon, en ook niet hoe ik het moest aanpakken. Gelukkig kent EY ons bedrijf goed en zij beschikken over de kennis en ervaring om dit soort vraagstukken gestructureerd aan te pakken. Daardoor konden we snel schakelen. Er was tijdsdruk, want het moest in de zomer van 2021 geregeld zijn. We hebben veel gepraat en gebrainstormd en we kwamen tot de slotsom dat we wellicht iets moesten proberen wat nog niet bestond, een hybride lening.”

Poulssen: “De vraag die we uiteindelijk neerlegden bij de banken kwam neer op een tienjarige lening, een deel van die periode met garantie en deel zonder garantie, en dat in één financiering. Het was nieuw voor de banken. Ze hadden zo’n oplossing niet zomaar even op de plank liggen. Dat maakte dat we onze plannen goed moesten uitleggen. Daarnaast was er wat voor te zeggen om Belgische en Nederlandse banken te betrekken om het internationale karakter van North Sea Port te benadrukken. Toen we banken gevonden hadden die op basis van dit idee met ons in zee wilden gaan, moesten ook de overheden aan boord komen. Maar ook de provincie en de gemeenten stemden uiteindelijk in. Zij gingen akkoord met ons plan. Het kwam henzelf uiteindelijk ook ten goede, ze zijn immers medeaandeelhouder van North Sea Port.”

Ondanks de verschillende publieke en private stakeholderbelangen is het gelukt North Sea Port maximaal te ontzorgen en in enkele maanden 200 miljoen euro te herfinancieren.
Ralph Poulssen
Associate Partner Strategy and Transactions
Better Question Three
3

Deze lening maakt de weg vrij voor de verduurzaming van de haven.

North Sea Port wil bijdragen aan de klimaatdoelen. Dat kan dankzij de herfinanciering van 200 miljoen euro die met hulp van EY werd geregeld.

De herfinanciering die North Sea Port en EY samen realiseerden, geeft het havenbedrijf de zekerheid de komende tien jaar over voldoende kapitaal te beschikken. Sofie Monteyne is tevreden met de ondersteuning door EY.
Monteyne: “Het team van EY werkte als partners met ons mee. Ik merkte qua inzet geen verschil tussen onze eigen mensen en die van EY. Als het tegenzat, zetten ze een stapje extra. Dat is wat je wilt als opdrachtgever. Heel belangrijk is dat ze veel ervaring hebben met dit soort projecten. Ze weten wat kan en wat niet kan, en dan doel ik ook echt op technische details, en ze waarschuwen als er iets is waarop we moeten letten.”

Poulssen: “Het team van EY heeft North Sea Port maximaal uit de wind gehouden. Omdat er een Belgische bank bij de financiering betrokken was, hebben we ook Belgische collega’s van EY aangehaakt, met internationale ervaring bij onder meer de Haven van Antwerpen. Uiteindelijk hebben we ook het hele juridische traject geregeld. De hoeveelheid stakeholders was talrijk en zeer divers, maar het is ons gelukt om iedereen mee te krijgen en in enkele maanden 200 miljoen euro te herfinancieren.”

Dankzij de herfinanciering kan North Sea Port de komende jaren in de regio een belangrijke rol blijven spelen op het gebied van werkgelegenheid en duurzaamheid onder meer met het strategisch plan ‘Connect 2025’ dat in het najaar van 2021 door de aandeelhouders werd goedgekeurd. In dit plan formuleert North Sea Port specifieke ambities om het grensoverschrijdende havengebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Centraal daarbij staat het inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, op duurzaamheid en klimaat en zorgen voor een financieel gezonde basis.

Duurzaamheid, hard gemaakt.

Wij helpen de slag te maken naar een duurzaam bedrijfsmodel. Niet op basis van dromen, maar geleid door harde inzichten, concrete doelen en bewezen transformatiemethodes.

Lees meer

Neem contact met ons op

En kom meer te weten over de veranderingen
die we voor deze klant hebben doorgevoerd.