Een veelbewogen jaar waar we sterker uit zijn gekomen

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

10 minuten leestijd 28 september 2023
Related topics Jaarverslag

Dit jaar bestaat EY in Nederland 140 jaar, een jubileumjaar waarin de organisatie onverminderd is doorgegaan met het creëren van blijvende waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij.

In het kort:

  • Focus op het creëren van langetermijnwaarde
  • In volume groeide de omzet met 9,8%, van €986 miljoen naar €1.083 miljoen
  • Onze NextWave strategie fungeert als baken voor onze purpose Building a better working world

De leraar boekhouden die in 1883 het ‘Bureel van Boekhouding’ oprichtte, kon niet vermoeden dat dit bedrijf zich zou ontwikkelen tot de mondiale, multidisciplinaire zakelijke dienstverlener die EY tegenwoordig is. Barend Moret en zijn zakenpartners openden in Rotterdam het eerste onafhankelijke boekhoudkantoor in Nederland. Achteraf gezien waren hun werkzaamheden de eerste activiteiten van EY in Nederland en daarmee de reden dat we dit jaar ons 140-jarige bestaan vieren.

Om te beginnen is deze mijlpaal kenmerkend voor onze groei als een organisatie die steeds relevanter wordt binnen de Nederlandse economie en de samenleving in bredere zin. De firma van Moret richtte zich in eerste instantie alleen op boekhouden, maar breidde gedurende de twintigste eeuw haar diensten uit tot fiscaal advies en consultancy op meerdere gebieden. Deze ontwikkeling ging gepaard met talrijke fusies, splitsingen en overnames, en met naamswijzigingen. Uiteindelijk zou de naam Moret plaatsmaken voor EY en is de onderneming deel uit gaan maken van het mondiale EY-netwerk. Als EY Nederland maken wij nu deel uit van dit netwerk dat actief is in meer dan 150 landen met wereldwijd bijna 400.000 professionals. Leidend voor onze inspanningen is onze purpose Building a better working world, die context en betekenis geeft aan het werk dat onze mensen iedere dag doen. Deze purpose is een integraal onderdeel van NextWave, EY’s wereldwijde ambitie en strategie, die is gericht op het creëren van waarde voor onze cliënten, onze mensen en de samenleving, naast het creëren van financiële waarde als resultaat. Voor onze cliënten gaat het om het vinden van innovatieve oplossingen voor het beheren van complexe uitdagingen; voor onze mensen gaat het om het leren, het ontwikkelen en het tonen van leiderschap; en voor de samenleving gaat het om hoe wij vertrouwen in de kapitaalmarkten bevorderen. 

Een toekomst als twee organisaties

Een beroemde Amerikaanse Formule 1-rijder zei ooit: “If everything seems under control, you’re not going fast enough.” Hieraan moest ik denken toen ik betrokken raakte bij Project Everest, een project waarin de mogelijkheid werd verkend om onze organisatie om te vormen tot twee afzonderlijke, zelfstandige en multidisciplinaire bedrijven. We doen het nu heel goed, maar de wereld om ons heen verandert snel, en wij moeten ons voorbereiden op de impact die deze veranderingen zullen hebben op ons langetermijnperspectief. De Global Executive van EY begon de mogelijkheden van een dergelijke transformatie te verkennen, die onder meer zou leiden tot een scheiding van de assurance- en consulting praktijken in Nederland. Twee afzonderlijke organisaties zouden leiden tot een sterkere lange termijnpositie van de audit praktijk en er zouden meer groeikansen worden gecreëerd voor de consulting tak, die onafhankelijk zou zijn van regelgeving betreffende audits. Daarnaast zouden onze cliënten dankzij de nieuwe bedrijven over meer keuzemogelijkheden beschikken.

Na een jaar hard werken viel intern het besluit om het project stop te zetten. EY zal dan ook doorgaan als één organisatie. Misschien was het niet het geschikte moment – de tijd zal het leren. Het project gaat niet door, maar we hebben de mogelijkheden verkend en dat is wel een compliment waard. We hebben onszelf onder de loep genomen en daar veel van geleerd. Bovendien hebben we nieuwe kansen voor verdere internationale integratie vastgesteld, wat een van de ideeën achter Project Everest was. Onze eerste taak bij het starten van Project Everest was het waarborgen dat onze lopende activiteiten soepel bleven verlopen, onze cliënten blijven bedienen en te blijven zorgen voor onze mensen. Daartoe vertrouwden we het project toe aan een kleine werkgroep. Dit is zeer effectief gebleken.

Kijkend naar de financiële resultaten heeft EY Nederland een goed jaar achter de rug. Op basis van organische groei hebben we voor het eerst een omzet bereikt van net iets meer dan één miljard euro: een toename met 9,8% van €986 miljoen in 2021/2022 tot €1.083 miljoen in 2022/2023. Dit jaar was in bijna al onze service lines aanzienlijke groei te zien, waarbij net als in de vorige jaren Consulting eruit sprong.

De druk op de arbeidsmarkt lijkt sinds begin 2023 enigszins te zijn afgenomen, wat samenvalt met de vertragende economie. We namen 1.039 nieuwe mensen in dienst en slaagden erin goede mensen te vinden om onze vacatures op te vullen. Daarnaast besteedden we vaker werk uit aan gespecialiseerde professionals in Nederland en daarbuiten die onze dienstverlening versterkten door specifieke werkzaamheden te ondersteunen, waardoor onze mensen zich nog meer op hun werk voor onze cliënten konden richten.

EY Nederland is erin geslaagd het personeelsverloop te verminderen: het percentage mensen dat ons bedrijf verlaat is aanzienlijk gedaald van 19,6% tot 12,2%, wat voor onze sector een heel goed percentage is. We blijven in onze mensen investeren, en hun ontwikkeling en welzijn staan centraal in ons talentbeleid. Ook ons beleid inzake diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit werpt zijn vruchten af. Tot mijn genoegen zijn de community netwerken binnen EY, zoals SheConnects, Unity NL en AccrossCultures, uitgegroeid tot goed georganiseerde teams die belangrijk werk doen en binnen EY Nederland aantrekkelijke activiteiten en vooruitgang initiëren.

Onze rol in de samenleving

De resultaten stemmen tot tevredenheid, waarbij echter enkele kanttekeningen zijn te plaatsen. Onze brutomarge is verder onder druk komen te staan vanwege onder meer hogere personeelskosten, duurdere huisvesting en gestegen energiekosten.

Verder blijft de CO2-uitstoot een prioriteit op onze agenda. Nu de COVID-19-pandemie achter de rug is, zijn we meer gaan reizen en is de uitstoot ten opzichte van het vorige boekjaar toegenomen, maar we liggen nog steeds op koers binnen onze gestelde doelen. We blijven ons inzetten om de uitstoot te verminderen en hebben passende maatregelen genomen: er wordt nog strenger beoordeeld of niet-klantgerelateerde reizen noodzakelijk zijn en voor reizen tot 400 kilometer is reizen per trein nu de standaard. Ook lopen we nog steeds voor op ons doel om de absolute CO2-uitstoot in 2025 met 40% te hebben verminderd ten opzichte van de uitgangssituatie in 2019. We zijn het aan onszelf verplicht om zo verantwoord mogelijk te werken. Dit komt tot uiting in het werk dat onze teams voor onze cliënten doen en in de manier waarop we ons in de samenleving bewegen.

De afgelopen jaren zijn we ons nadrukkelijker in de samenleving gaan manifesteren en we zullen dit momentum vasthouden. En dit doen we steeds meer buiten de begrenzing van onze kantoren, nu we door middel van sponsoring steeds meer bijdragen aan sectoren en projecten die ons aan het hart gaan. Ik ben er trots op dat we steun hebben gegeven aan de United Ukrainian Ballet Company, een gezelschap dat bestaat uit gevluchte dansers, artiesten en technici en dat sinds maart de performance ‘Dancing in Defiance’ op de planken brengt. Wat zij doen is indrukwekkend. Verder hebben we dit jaar een meerjarenovereenkomst getekend met het Nederlands Filmfestival en de Dutch Design Foundation. Het is ook mooi om te zien dat padel aan een snelle opmars bezig is, de sport die wij sinds begin 2022 ondersteunen als hoofdsponsor van KNLTB Padel.

Ook hiermee brengen we tot uiting welke rol wij in de samenleving willen spelen. Wij zetten onze toewijding, kennis en expertise niet alleen voor onze cliënten in, maar ook voor de samenleving in bredere zin. 1.560 deelnemers van EY in Nederland hebben een bijdrage geleverd aan  maatschappelijke organisaties en impact-ondernemers in het kader EY Ripples, ons maatschappelijk programma. Goed om te zien dat hier steeds meer enthousiasme voor is.

Als EY in Nederland zijn wij actief bezig met het deelnemen aan of opstarten van discussies over maatschappelijke en economische vraagstukken door debatten en bijeenkomsten te organiseren zoals  Tomorrow’s Economy, waarbij directieleden van toonaangevende Nederlandse organisaties betrokken zijn, en Tomorrow’s Society, met executives met een maatschappelijke missie bij de overheid en semioverheid. Ook bieden we onze expertise aan, bijvoorbeeld aan de Jonge Klimaatbeweging, een milieubeweging die volledig door jongeren wordt gerund.

Bedrijfsklimaat

Een van onze belangrijkste maatschappelijke taken is bijdragen aan een betrouwbare en transparante markt. Dit doen we bijvoorbeeld door een relevante accountant op het hoogste niveau te zijn, onder meer voor enkele van onze grootste cliënten, de multinationale ondernemingen. Deze zijn met name zichtbaar nu organisaties van openbaar belang, zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen, de komende jaren opnieuw van accountantskantoor moeten wisselen. EY Nederland zal naar verwachting weer een behoorlijk deel van de audits voor zijn rekening nemen. Het is essentieel dat een groot bedrijf als EY de grootste organisaties als cliënt heeft. Als je de accountants, fiscalisten en consultants van de toekomst wilt opleiden om op het hoogste niveau te werken, heb je ook grote multinationale cliënten nodig om te leren wat het betekent om die te bedienen. Hier maak ik me wel zorgen over. Grote bedrijven vertrekken uit Nederland of zijn dit serieus aan het overwegen. Minder grote multinationals betekent op den duur minder specialisten die tegen de taak opgewassen zijn. Dit zou tot een vicieuze cirkel kunnen leiden die we moeten voorkomen. Dit kan alleen met een bedrijfsklimaat dat ook goed is voor multinationale ondernemingen. Wat bedrijven boven alles wensen is helderheid en zekerheid voor de lange termijn.  Op grond hiervan nemen bedrijven investeringsbeslissingen en bepalen ze of ze Nederland als operationele basis willen gebruiken. Wat politici ook besluiten, het belangrijkste is om stabiliteit op die lange termijn te creëren.

Een veelbewogen jaar

Ik overdrijf niet als ik zeg dat we een buitengewoon en veelbewogen jaar achter de rug hebben. Kijken we om ons heen, dan woedt er nog steeds oorlog in Oekraïne, is er een lichte economische recessie in Nederland en is er de collectieve wens en plicht voor ons allemaal om de planeet voor toekomstige generaties leefbaar te houden. En als we naar onszelf kijken, hebben we door Project Everest een intense periode beleefd waarin we een hoop hebben geleerd. De beslissing om de transformatie van ons bedrijf op dit moment niet door te zetten, was vooral moeilijk voor de mensen die er zo onvermoeibaar aan hadden gewerkt, met name degenen die betrokken waren bij Project Management Organization en Core Business Services. Ik ben heel dankbaar voor hun grondige en enthousiaste werk, dat in de toekomst ongetwijfeld van pas gaat komen. Tevens gaat mijn dank uit naar de Ondernemingsraad en al onze mensen, die gedurende dit gecompliceerde en uitdagende proces zo positief zijn geweest. En laten we de raad van commissarissen niet vergeten, die ons altijd heeft bijgestaan met advies en ondersteuning. Ik wil met name Monique Maarsen en Pauline van der Meer Mohr bedanken, die na twee termijnen zijn afgetreden als commissaris. Beiden behoorden zij tot de eerste commissarissen binnen EY en speelden zij een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van EY in Nederland tot een van de leidende organisaties op het gebied van accountancy, tax en consultancy in Nederland. Tot ons genoegen hebben wij Lineke Sneller en Yasemin Tümer als nieuwe commissarissen mogen verwelkomen. Wij verheugen ons erop samen te werken met raad van commissarissen in de nieuwe samenstelling, die sinds begin 2023 wordt voorgezeten door Richard van Zwol. Ten slotte zou ik mijn collega’s in de raad van bestuur willen danken voor de uitstekende samenwerking.

Focus op de toekomst

Samen gaan we vol vertrouwen voort op onze gekozen weg, waarbij we goed in de gaten houden hoe we dingen beter kunnen doen. EY Nederland streeft naar intensievere samenwerking en integratie over landsgrenzen heen. Wij zullen op passende wijze reageren op belangrijke marktontwikkelingen die gevolgen hebben voor onze cliënten. Een voorbeeld hiervan is de behoefte van onze cliënten om zich te ontwikkelen op het gebied van ESG. Dit zal ons motiveren om onze groep ESG-professionals verder te versterken in het kader van onze dienstverlening. Er staat ons ook nog heel wat te wachten nu we leren om te gaan met de onstuitbare opkomst van digitalisering en generatieve kunstmatige intelligentie.

Met zoveel gemotiveerde, toegewijde mensen die dag in dag uit voor EY Nederland werken, lijdt het voor mij geen twijfel dat we zullen slagen. Bij ons volgende jubileum zullen we in een nog betere positie staan. Nog meer midden in de samenleving.
 

Jaarverslag 2022/2023

Hoe we langetermijnwaarde creëren voor een beter werkende wereld.

Lees meer

Download het jaarverslag

Samenvatting

Accountants- en adviesorganisatie EY Nederland bestaat dit jaar 140 jaar, een jubileumjaar waarin de organisatie onverminderd is doorgegaan met het creëren van blijvende waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij. Voor het eerst in de geschiedenis van het 140-jarig bestaan is een omzet bereikt van net iets meer dan 1 miljard euro.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Jaarverslag