Persbericht

1 juli 2023 Amsterdam, NL

Yasemin Tümer benoemd tot lid raad van commissarissen EY

Drs. Y.I. (Yasemin) Tümer MA treedt per 1 juli 2023 toe als lid van de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

  • Drs. Y.I. (Yasemin) Tümer MA treedt per 1 juli 2023 toe als lid van de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland.
  • Zij volgt Monique Maarsen op die vanwege het bereiken van het einde van de tweede en daarmee laatste termijn niet meer benoembaar is.

Yasemin Tümer is thans voorzitter van de raad van commissarissen bij Hof Wonen, Topfonds Gelderland OostNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ook is zij lid van de Monitoring Commissie Politie Nederland en voorzitter van Stichting the Angel Initiative.

Voorheen was Tümer onder meer regio directeur Oost-Europa bij DHV Ingenieurs en interim algemeen directeur van de NPS. Tevens was zij partner bij eerst KPMG Consulting en later Atos Origin. Ook was zij commissaris bij UW Re-integratie, Bo-ex Woningcorporatie, Onderwijsgroep Amarantis en bij de Holding Postcode Loterij Nederland. Zij was na de vuurwerkramp ook lid van de Onderzoekscommissie Vuurwerkramp Enschede. Tümer behaalde aan de Universiteit Groningen een master in Sociologie en nadien een master in Filosofie aan de Universiteit Utrecht.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op het bestuur van de accountantsmaatschap en op de algemene gang van zaken binnen EY Nederland. Monique Maarsen heeft hier gedurende de afgelopen acht jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De raad van commissarissen, de raad van bestuur en het bestuur van EY Accountants zijn haar hier zeer erkentelijk voor.

Met de komst van Yasemin bestaat de raad uit de volgende vijf leden: Richard van Zwol (voorzitter), Tanja Nagel, Lineke Sneller, Yasemin Tümer en Patrick Rottiers.

Bekijk hier de raad van bestuur en de raad van commissarissen van EY Nederland.
 

Lineke Sneller