Compliance

In Pensioenen

Compliance is veel meer dan ticking the box. EY helpt pensioenfondsen met de implementatie van een op normen en waarden gebaseerde compliancecultuur. Onze praktische aanpak is gericht op het effectief identificeren en beheersen van compliancerisico’s.

U moet als pensioenfonds voldoen aan wet- en regelgeving, én u moet voldoen aan verplichtingen die het nastreven van maatschappelijke doelen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het beleggingsbeleid, of klimaatafspraken. In alle gevallen kan EY uw pensioenfonds ondersteunen met een compliance assessment. Bovendien kunnen we uw organisatie helpen met het implementeren van maatregelen en met het afleggen van verantwoording daarover.

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen op die manier gestructureerd en op efficiënte wijze worden vertaald in beleid, de uitvoering en het toezicht daarop. Compliance- en integriteitrisico’s zijn hierdoor beter te identificeren en te beheersen. Wij kunnen u helpen met de implementatie van een compliancecultuur die past bij uw pensioenfonds.

Op die manier bent u in staat om beleid en procedures te formuleren die:

 • Gebaseerd zijn op de unieke missie, visie en strategie van uw pensioenfonds
 • Goed werkbaar en praktisch zijn
 • Goed zijn ingebed in uw pensioenfonds
 • Continu geëvalueerd worden

EY is uitstekend vertegenwoordigd in de pensioensector en onderhoudt intensief contact met alle stakeholders, zoals uitbestedingspartijen en toezichthouders. Uw vraagstukken op het gebied van compliance zijn bij ons in vertrouwde handen.

Onze aanpak

Hieronder geven wij op hoofdlijnen een overzicht van de compliance-activiteiten die wij in opdracht van pensioenfondsen uitvoeren:

 • Voor verschillende pensioenfondsen treden wij op als compliance officer. De werkzaamheden die wij verrichten zijn het monitoren van relevante wet- en regelgeving, onderzoek naleving wet- regelgeving en interne procedures, advisering bij compliance issues en het opstellen van een compliance framework.
 • Toetsing naleving van de gedragscode. Wij voeren de toetsing van de naleving van de gedragscode uit. De scope van deze werkzaamheden is overigens beperkter dan de werkzaamheden die de hierboven genoemde compliance officer verricht.
 • Geschiktheidstoets bestuurders en interne toezichthouders. Als onderdeel van hun wettelijke taak, toetst De Nederlandsche Bank (DNB) of bestuurders en interne toezichthouders geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Wij assisteren bestuurders en interne toezichthouders van pensioenfondsen bij hun voorbereidingsgesprek bij DNB. Deze voorbereiding kunnen wij overigens ook voor (mede-)beleidsbepalers van andere onder toezicht staande instellingen verzorgen.
 • Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Pensioenfondsen moeten desgevraagd een SIRA aan DNB kunnen laten zien. Daarnaast is de integriteitrisicoanalyse een voorwaarde voor een toereikende inrichting van de integere bedrijfsvoering. Wij hebben ruime ervaring opgedaan in het begeleiden en implementeren van de SIRA voor pensioenfondsen en andere onder toezicht staande instellingen.

Samengevat is onze inzet op het gebied van compliance gericht op:

 1. Beleid en governance
 2. Risicobeheersing
 3. Cultuur
 4. Toezicht
 5. Compliance officer

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.