Innovatie

In Energiebedrijven en netbeheerders

Netbeheerders moeten innoveren en hun bedrijfsvoering aanpassen om de ongekende disruptieve veranderingen in de sector het hoofd te kunnen bieden. Nieuwe technologieën spelen hierbij een cruciale rol. Alleen bedrijven die deze omarmen, zullen in staat zijn de kansen te grijpen die de energiemarkt van morgen biedt. 

Wat EY voor u kan betekenen

Binnenkort ontkomt geen enkel nutsbedrijf eraan om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het energielandschap staat namelijk op het punt onherkenbaar te veranderen.

De technologische vooruitgang stimuleert convergentie van de sector en transformeert bedrijfsmodellen op drie belangrijke gebieden:

  1. Connectiviteit: De samensmelting van data, technologieplatforms en fysieke apparaten maakt fundamenteel nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk. De opkomst van het Internet of Things (IoT) heeft nu al geresulteerd in verdienmodellen op basis van gebruik, terwijl de blockchain kansen biedt om gedecentraliseerde bedrijfsmodellen te ontwikkelen.
  2. Automatisering: De automatisering van operationele activiteiten en de ontwikkelingen in hoe mens en machine met elkaar werken, transformeren klant- en bedrijfsprocessen. Dat heeft een ongekende invloed op hoe diensten worden geleverd en kosten worden doorberekend.
  3. Slimme systemen: De opkomst van artificial intelligence leidt tot steeds meer doorbraken op het terrein van cognitieve computersystemen. Denk aan chatbots die de klantervaring stroomlijnen, maar ook aan geavanceerde analysetools, beeldherkenning of deep learning die verregaande personalisatie mogelijk maakt en de waardeketen optimaliseert.

Door deze ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen sectoren die voorheen niet aan elkaar waren gerelateerd. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om innovatieve diensten aan te bieden, interactie aan te gaan met klanten en markten, en te bepalen welke diensten moeten worden geleverd en in welke vorm.

Deze convergentie verandert de regels en maakt de energiemarkt veeleisender en dynamischer. Dat vraagt van netbeheerders op korte termijn een radicale transformatie – bepaald geen sinecure. EY helpt netbeheerders deze transformatie in goede banen te leiden met behulp van een technologiegedreven aanpak van innovatie. Deze kent de volgende stappen:

  • Ontwrichten en ontwerpen: Zorgen voor een omgeving en de voorwaarden om in korte tijd nieuwe concepten, bedrijfsmodellen en processen te ontwerpen en te testen zonder belemmerd te worden door de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Testen, valideren en herhalen: Uitwerken van Kansrijke ideeën, via 'rapid prototyping' concretiseren en vervolgens in de markt testen. Door te testen, te valideren en te herhalen, worden de naar verwachting succesvolste nieuwe producten en diensten snel geïdentificeerd.
  • Implementeren: Gebruikmakend van durfkapitaal of via een ander mechanisme worden innovaties doorgevoerd en opgeschaald. Hierbij kunnen wij u helpen met het rondkrijgen van de financiering, het optimaliseren van de uitrol, en het helder krijgen van de mogelijke implicaties voor groepen mensen en de organisatie.

Innoveren is maatwerk. Daarom combineren we de juiste expertise met passende services tot een unieke oplossing die helemaal is toegesneden op uw organisatie. De volgende aspecten staan hierbij centraal:

  • Inzicht verkrijgen in technologie: We zorgen voor interne bewustwording rond disruptieve technologie en bevorderen een cultuur waarin innovatie wordt gestimuleerd.
  • Nieuwe ideeën uitvoeren: We versterken uw organisatie door nieuwe ideeën en bedrijfsmodellen te helpen implementeren die zijn gericht op innovatie.
  • Innovaties tot een succes maken door samenwerking: We stimuleren samenwerking met externe partijen en met spelers uit andere sectoren om innovaties te laten slagen.

We helpen u graag de innovatiekracht te ontwikkelen die uw organisatie nodig heeft om zichzelf opnieuw uit te vinden, nieuwe producten en diensten te introduceren, en optimaal te profiteren van de talloze mogelijkheden die in het verschiet liggen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.