W jaki sposób wysokiej jakości audyt może zagwarantować pewność w czasach powszechnej niepewności

9 min. czytania 13 lut 2022
Autor Marie-Laure Delarue

EY EMEIA Financial Services Banking and Capital Markets Leader

Agent of change. Passionate about talent. Driver of innovation. Bilingual. Enjoys wine tasting.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner, Dyrektor Ds. Praktyki Zawodowej

Doświadczony biegły rewident. Zapalony maratończyk, pasjonat fotografii i początkujący programista.

9 min. czytania 13 lut 2022

Dla zespołów EY jakość usług nigdy nie była tak ważna jak dziś, a w ramach programu Sustainable Audit Quality jest niezmiennie dla nich priorytetem.

W skrócie
 • Przeprowadzanie audytów wysokiej jakości stało się jeszcze ważniejsze w obliczu pandemii COVID-19, która dotknęła gospodarki na całym świecie.
 • Inwestycje poczynione przez organizację EY w ramach programu Sustainable Audit Quality (zrównoważona jakość audytu - SAQ) zaszczepiły w zespołach mentalność ciągłego doskonalenia się.
 • SAQ koncentruje się na czterech tematach: talent, dane, wartość i zaufanie przy czym każdy z nich prowadzi do budowania coraz wyższej jakości.

Moim najważniejszym celem jako EY Vice Chair of Assurance jest dalsza poprawa jakości audytu. Nie jestem skłonna do kompromisów w kwestii jakości i uważam, że "wystarczająco dobry audyt" tak naprawdę nie jest wystarczająco dobry.

Wysokiej jakości audyty zwiększają zaufanie interesariuszy do przedsiębiorstw. To z kolei napędza inwestycje i rozwój gospodarczy, a także generuje długoterminową wartość dla całego społeczeństwa.

Przeprowadzanie wysokiej jakości audytów stało się jeszcze ważniejsze w związku ze zdrowotnymi i finansowymi skutkami pandemii COVID-19, które dotknęły gospodarki na całym świecie. W niepewnych czasach niezwykle ważne jest, aby spółki, inwestorzy i opinia publiczna mieli zaufanie do jakości badań, które wspierają rynki kapitałowe.

Nie jestem skłonna do kompromisów w kwestii jakości i uważam, że "wystarczająco dobry audyt" tak naprawdę nie jest wystarczająco dobry.
Marie-Laure Delarue
EY EMEIA Financial Services Banking and Capital Markets Leader

W tym trudnym okresie, zespoły EY nieustannie przeprowadzały wysokiej jakości audyty, pomagając służyć interesowi publicznemu i wzmacniając zaufanie do rynku kapitałowego. Osiągnęły w tym zakresie ogromny postęp dzięki programowi EY SAQ, który przyczynił się do usprawnienia realizacji audytu przez konsultantów EY.

SAQ to globalnie spójne podejście EY do wysokiej jakości audytów. Skupia się ono na kluczowych inicjatywach w ramach sześciu filarów.

Dzięki programowi EY SAQ osiągnęliśmy wiele sukcesów, które zostały w pełni omówione w Globalnym Raporcie Jakości Audytu EY 2021. Raport analizuje cztery tematy, które podsumowują moje priorytety: talent, dane, wartość i zaufanie oraz skutkują budowaniem wyższej jakości.

Wartość i zaufanie mówią o tym, "po co" audyt, podczas gdy talent i dane tłumaczą "jak to się robi". Jestem głęboko przekonana, że zespoły EY mogą poczynić dalsze postępy w zakresie budowania jakości poprzez dalsze pozyskiwanie i rozwój utalentowanych osób, demonstrowanie wartości i zaufania, które wnoszą biegli rewidenci oraz poprzez wykorzystanie danych i nowych technologii w badaniu sprawozdań finansowych.

Audyt wysokiej jakości stanowi wartość dodaną dla całej działalności spółki i wzbudza zaufanie wielu interesariuszy, w tym: rządów, organów regulacyjnych, podmiotów ustanawiających standardy, inwestorów, zespołów zarządzających spółkami oraz zarządów i komitetów audytu.

Technologia i talent

Program SAQ wdrożył wiele nowych rozwiązań technologicznych, w tym EY Digital Audit, EY Digital Global Audit Methodology (GAM), EY Canvas Client Portal, EY Blockchain Analyzer oraz oparte na sztucznej inteligencji EY Document Intelligence.

EY Digital Audit wyznaczył standard dla podejścia do audytu opartego na danych. Fundamentalne znaczenie ma globalna internetowa platforma audytowa EY Canvas, która została wykorzystana w ponad 145 000 zleceń w 2020 roku, a obecnie łączy 120 000 pracowników EY z ponad 350 000 użytkowników firmowych poprzez EY Canvas Client Portal. Tymczasem platforma analityczna EY Helix analizuje ponad 600 miliardów wierszy danych finansowych rocznie i została wykorzystana w 57 000 zleceń w 2020 roku.

Technologia jest istotną częścią programu SAQ, jednak to ludzie EY są kluczem do osiąganego postępu. Podczas pandemii COVID-19, pracownicy EY wykazali się niezwykłą odpornością, zaangażowaniem i profesjonalizmem. Jestem niezwykle dumna z ich osiągnięć. Nasz raport zawiera kilka osobistych historii pokazujących, jak poszczególni audytorzy mogą spowodować znaczącą zmianę.

Wśród nich jest Allan Douglas, który jako pierwszy otrzymał tytuł Hult International Tech MBA (patrz poniżej) – jest to kwalifikacja online dostępna dla wszystkich pracowników EY.

 • Szczęśliwy jako pionier w EY

  Pochodzący z Nashville Allan Douglas otrzymał dyplom Tech MBA z Hult International Business School w lutym 2021 roku.

  Allan czuł się podekscytowany, gdy dowiedział się, że ukończy studia. "Świadomość, że przekroczyłem linię mety jako pierwszy z Assurance i mogłem teraz skupić się na wnoszeniu do biznesu wszystkiego, czego się nauczyłem, była szalenie ekscytująca."

  "Od momentu uruchomienia akredytowanego programu studiów zależało mi na tym, aby być pionierem w EY. Postrzegałem to jako możliwość przyspieszenia mojej kariery jak również zwiększenia wartości, którą mogę wnieść poprzez narzędzia, technologie i analizy."

  Allan jest liderem ds. komunikacji i rozwiązań w regionie US-Central i kieruje rozwojem umiejętności i praktyk cyfrowych w zespołach Assurance.

  Mówi, że już zaczął wdrażać niektóre z pomysłów z EY Tech MBA, takie jak przyjęcie podejścia projektowego w celu lepszego wykorzystania automatyzacji procesów robotycznych. Realizacja tych tematów w ramach zajęć pomogła mu zwizualizować ich potencjalny wpływ na poprawę jakości audytu i zwiększenie umiejętności specjalistów ds. audytu.

  Przed dołączeniem do organizacji EY, Allan pracował w przemyśle muzycznym, gdzie po raz pierwszy docenił związek pomiędzy kreatywnością, a rozwiązywaniem realnych problemów.

  "Zawsze staram się podnosić kwalifikacje w tym, co robię, a EY Tech MBA to doskonała okazja, aby zastosować to w praktyce" - dodaje.

Wysoka jakość audytu jest priorytetem dla ponad 87.000 specjalistów EY na całym świecie. Wśród nich są zarówno partnerzy, jak i asystenci, a także współpracownicy z sieci centrów usługowych (Global Delivery Services).

EY rozumie jak ważna jest rekrutacja z najszerszego jak jest to tylko możliwe kręgu dostępnych talentów pracowniczych, a także zaangażowanie, które tworzy większą całość, niż tworząca ją suma poszczególnych części. Profesjonaliści z różnych dziedzin są już zaangażowani w audyt, a ten multidyscyplinarny model będzie tylko zyskiwał na znaczeniu. Coraz częściej potrzebni będą specjaliści, którzy posiadają zdywersyfikowaną wiedzę w takich obszarach jak: dane, AI, technologia blockchain, ryzyko środowiskowe, zagrożenia cybernetyczne, oszustwa, podatki i wyceny.

Zróżnicowane perspektywy

EY od dawna jest liderem w dziedzinie różnorodności, w tym tej, która dotyczy wolności myśli i wyrażania poglądów. Podjęto wspólny wysiłek, aby zbudować silne, zróżnicowane i integracyjne zespoły czyli coś, co jest szczególnie ważne w audycie, gdzie takie cechy jak profesjonalny sceptycyzm, wyzwanie i krytyczne myślenie stanowią podstawę działania. Tworzenie zróżnicowanych zespołów sprzyja tworzeniu integracyjnego środowiska pracy i pomaga w uzyskaniu bardziej trafnych spostrzeżeń.

Pracownicy muszą mieć poczucie, że pracują dla organizacji, która nie tylko ceni ich jako jednostki, ale także różnorodność ich środowisk i perspektyw. Wspieranie poczucia dumy i przynależności jest kluczowe dla EY, tak aby móc przyciągnąć najbardziej utalentowane osoby, jak również by utrzymać ich motywację i zaangażowanie na najwyższym poziomie.

Liderzy w całej organizacji EY traktują zaangażowanie pracowników jako priorytet, zatem jest ono osadzone jako kluczowa wartość w programach zarządzania talentami pracowników. W przeprowadzonej w lipcu 2021 roku wewnętrznej ankiecie wśród pracowników 86% specjalistów ds. audytu stwierdziło, że pracownicy EY wykazują się: uczciwością, umiejętnością pracy w zespole, szacunkiem i integracją, a 77% zgodziło się ze stwierdzeniem, że "EY zapewnia środowisko pracy, w którym mogę być sobą."

Kultura integracji wśród zespołów

86%

specjalistów ds. audytu stwierdziło, że pracownicy EY wykazują się uczciwością, umiejętnością pracy w zespole, szacunkiem i integracją.

77%

specjalistów ds. audytu EY zgodziło się ze stwierdzeniem, że "EY zapewnia środowisko pracy, w którym czuję się swobodnie, aby być sobą".

W ostatnich latach szczególny nacisk położono na promowanie różnorodności płci w zespołach audytorskich. Trzydzieści siedem procent nowych partnerów firm audytorskich awansowanych na to stanowisko 1 lipca 2021 r. to kobiety. Zbudowano silną ich bazę na stanowiskach kierowniczych, dzięki czemu 52% wszystkich pracowników audytu zatrudnionych na całym świecie w 2020 r. jest płci żeńskiej.

Inwestycje, które organizacja EY poczyniła w swoich ludzi, technologię i systemy, zaszczepiły w niej świadomość ciągłego doskonalenia, które przynosi efekty. Najlepszym dowodem na to są lepsze wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Audyt przyszłości będzie stawiał przed biegłymi rewidentami wiele nowych wyzwań. Wraz z coraz szybszym tempem zmian kluczowym jest, aby umieć je przewidywać, jednocześnie nigdy nie zapominając o celu numer jeden, jakim jest dalsza poprawa jakości audytu.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Marie-Laure Delarue, EY Global Assurance Vice Chair, wyjaśnia, dlaczego wysokiej jakości badania sprawozdań finansowych są potężnym narzędziem, które pomaga zagwarantować pewność w niepewnych czasach. Wyłania cztery główne tematy: talent, dane, wartość i zaufanie pokazując, że są one podstawą do przeprowadzania wysokiej jakości audytów, które budują zaufanie na rynkach kapitałowych. Znaczenie tego zagadnienia jest powodem, dla którego organizacja EY kontynuuje inwestycje w program Sustainable Audit Quality.

Informacje

Autor Marie-Laure Delarue

EY EMEIA Financial Services Banking and Capital Markets Leader

Agent of change. Passionate about talent. Driver of innovation. Bilingual. Enjoys wine tasting.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner, Dyrektor Ds. Praktyki Zawodowej

Doświadczony biegły rewident. Zapalony maratończyk, pasjonat fotografii i początkujący programista.