7 min. czytania 21 maj 2024
zdjęcie do raport EY Trendy IPO Q1 2024

Jak wytyczyć i utrzymać kurs na IPO w zmiennym otoczeniu rynkowym?

Autor George Chan

EY Global IPO Leader; EY Greater China Assurance COO

Passionate about helping clients excel in this transformative age. Keen reader. Movie fan.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner w Dziale CFO Consulting

Nowoczesny lider. Zaufany doradca CFO. Mentor i coach biznesowy. Miłośnik narciastwa i kitesurfingu.

7 min. czytania 21 maj 2024

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Q1 2024: znacząca zmiana udziału w globalnym rynku IPO w porównaniu z ostatnimi pięcioma latami.

W skrócie 

 • W pierwszym kwartale 2024 r. globalny wolumen IPO spadł o 7%, ale wpływy z IPO wzrosły o 7% rok do roku.
 • Poprawa wycen i poziomów cen odzwierciedla rosnące zaufanie zarówno wśród emitentów, jak i inwestorów.
 • Rośnie dynamika wyjść z inwestycji funduszy private equity (PE) poprzez IPO, a średnia wielkość transakcji w Q1 2024 r. wzrosła o 26% w porównaniu z 2023 r.

R ok rozpoczął się ostrożnym optymizmem, naznaczonym selektywną odwilżą po okresie uśpienia. Rynki IPO w obu Amerykach i regionie EMEIA odnotowały dobry start w 2024 r., dzięki czemu globalne wpływy z IPO wzrosły o 7%. Jednak globalna aktywność IPO pod względem liczby transakcji nadal wykazywała spadek o 7% r/r, na czym zaważył zwykle energiczny region Azji i Pacyfiku. W pierwszym kwartale 2024 r. na globalnym rynku IPO przeprowadzono 287 transakcji, w ramach których pozyskano 23,7 mld USD. Te i inne ustalenia są dostępne w EY Global IPO Trends Q1 2024 [EN] , kwartalnym raporcie analizującym globalne dane IPO w celu określenia trendów rynkowych i prognoz na nadchodzący rok.

 • Metodologia

  EY przeanalizował dane dotyczące IPO za 2024 rok (do 18 marca), aby określić kluczowe trendy na rynku IPO i perspektywy na 2024 rok. W analizie wykorzystano dane dostarczone przez Dealogic, S&P Capital IQ, Mergermarket and PitchBook. Dane Dealogic zawarte w niniejszym raporcie są objęte licencją ION. ION zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa do tych danych. Dane SPAC są wyłączone ze wszystkich danych w tym raporcie, chyba że wskazano inaczej.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Aktywność IPO na świecie pod względem liczby transakcji IPO od 2020 r. do Q1 2024. Pełne dane przedstawiają się następująco: 2020 r.: 1452; 2021: 2436; 2022: 1415; 2023: 1351; I kwartał 2024: 287.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem wpływów z tych transakcji (mld USD) w latach 2020 – Q1 2024. Pełne dane są następujące: rok 2020: 271.3; 2021: 459.9; 2022: 184.3; 2023: 126.1; Q1 2024 23.7.

Na przestrzeni lat w krajobrazie IPO zaobserwowano zmianę oczekiwań dotyczących wyceny pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Z jednej strony sprzedający obniżyli swoje oczekiwania co do wycen, ponieważ pogodzili się z rzeczywistą zdolnością rynku do dostosowywania wartości w warunkach ograniczonej podaży pieniądza. Z drugiej strony, rynki akcji w niektórych dużych gospodarkach przeżywają boom, gdyż inwestorzy dyskontują już potencjalną obniżkę stóp procentowych. W miarę ewolucji krajobrazu rośnie nadzieja na zmniejszenie różnicy w wycenie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi.

W I kwartale 2024 r. na większości kluczowych rynków IPO znaczna liczba bieżących cen akcji nowo notowanych spółek przewyższała ceny z debiutu giełdowego. Trend ten może wskazywać na poprawę wycen i poziomów cen, odzwierciedlając rosnące zaufanie zarówno wśród emitentów, jak i inwestorów. W Japonii odnotowano znaczny wzrost dzięki temu, że tamtejszy rynek akcji zapewnia bardziej sprzyjające warunki dla IPO. Zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie odnotowano również wyższe zwroty z IPO. Tymczasem Stany Zjednoczone, kraje ASEAN i Indie utrzymały stabilny trend w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Sektory przemysłowy, konsumencki i technologiczny znalazły się w pierwszej trójce pod względem liczby transakcji IPO i wykazały najbardziej znaczącą poprawę wyników po IPO w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku. Z kolei w sektorze finansowym odnotowano znaczny spadek liczby dobrze radzących sobie IPO, głównie ze względu na słabe wyniki ofert na małą skalę z krajów, które doświadczyły stagnacji lub pogorszenia warunków rynkowych po IPO.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres punktowy przedstawiający wyniki po debiucie giełdowym w podziale na regiony pod względem bieżącej ceny akcji powyżej ceny z IPO. Dane są wyświetlane w procentach, porównując IPO z I kwartału 2023 r. z IPO z I  kwartału 2024 r. W Stanach Zjednoczonych ceny akcji po debiucie giełdowym w pierwszym kwartale 2023 r. były o trzydzieści procent wyższe w stosunku do ceny osiągniętej na IPO, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 r. były one wyższe o trzydzieści osiem procent. W Europie ceny akcji po debiucie giełdowym w I kwartale. 2023 r. były wyższe o sześćdziesiąt trzy procent w stosunku do ceny z IPO, podczas gdy w I kwartale 2024 r. były one wyższe o osiemdziesiąt osiem procent. Na Bliskim Wschodzie ceny akcji po debiucie giełdowym w pierwszym kwartale 2023 r. były wyższe o pięćdziesiąt pięć procent w stosunku do ceny z IPO, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 r. były one wyższe o siedemdziesiąt jeden procent. W Chinach kontynentalnych ceny akcji po debiucie giełdowym w pierwszym kwartale 2023 r. były wyższe o czterdzieści trzy procent w stosunku do ceny z IPO, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 r. były one wyższe o osiemdziesiąt dziewięć procent. W Japonii ceny akcji po debiucie giełdowym w pierwszym kwartale 2023 r. były wyższe o pięćdziesiąt dziewięć procent w stosunku do ceny z IPO, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 r. były one wyższe o sto procent. W krajach ASEAN ceny akcji po debiucie giełdowym w I kwartale 2023 r. były wyższe o czterdzieści pięć procent w stosunku do ceny z IPO, a w I kwartale 2024 r. o czterdzieści osiem procent. W Indiach ceny akcji po debiucie giełdowym w pierwszym kwartale 2023 r. były wyższe o siedemdziesiąt procent w stosunku do ceny z IPO, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 r. o siedemdziesiąt dwa procent.

Pierwsza oferta publiczna jest jednym ze szczytowych osiągnięć firm Private Equity, służąc jako publiczna prezentacja ich kompetencji i kamień milowy na drodze ich rozwoju. Pomimo spadku liczby wyjść z inwestycji poprzez IPO w ciągu ostatnich dwóch lat, w związku z wycofywaniem się z transakcji IPO ze względu na różne czynniki makroekonomiczne i geopolityczne, globalnie IPO pozwalały na osiągnięcie średnio o ponad 40% wyższych mnożników EV/EBITDA przy wyjściach z inwestycji w porównaniu do transakcji z udziałem inwestorów strategicznych i finansowych. Wraz z dalszym spadkiem globalnej inflacji i zwrotem banków centralnych w kierunku obniżek stóp procentowych, klimat wyjścia z inwestycji poprzez IPO w 2024 r. wydaje się stabilizować, a dwie trzecie firm PE przewiduje wzrost aktywności w zakresie wyjścia z inwestycji poprzez IPO w tym roku.

W pierwszym kwartale 2024 roku miało miejsce 10 IPO spółek portfelowych funduszy Private Equity, z czego pięć z nich znalazło się wśród dziesięciu największych globalnych IPO, co stanowi dowód ich znaczącej obecności na rynku. W tym prestiżowym gronie znalazły się Douglas AG z Niemiec i BrightSpring Health Services z USA. Mediana wielkości transakcji IPO spółek portfelowych funduszy Private Equity w I kwartale 2024 roku była wyższa o 26% w stosunku do I kwartału 2023 roku. Tymczasem mediana wyceny po debiucie giełdowym dla spółek portfelowych funduszy Private Equity jest 2,5 razy wyższa od wyceny podmiotów finansowanych przez Venture Capital, oraz 31 razy wyższa od wyceny pozostałych spółek. Ten znakomity wynik, w połączeniu z prognozowanym wzrostem liczby wyjść z inwestycji przez Private Equity poprzez IPO, wskazuje na to, że dla firm Private Equity początek 2024 roku może rozpocząć trend na wykorzystywanie możliwości wynikających z rynku giełdowego i IPO. 

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Seria czterech wykresów przedstawia zwiększoną dynamikę wyjść z inwestycji poprzez IPO przez firmy PE w 2024 r.

  Pierwszy wykres przedstawia średnie mnożniki EV/EBITDA według rodzaju transakcji od 2022 r. do I kwartału 2024 r. Przejęcia zapewniają mnożnik na poziomie 10,8, transakcje wykupu - 14,1, podczas gdy IPO zapewniają mnożnik na poziomie 19,7. Pole objaśniające mówi, że wyjścia z inwestycji poprzez IPO generują o ponad czterdzieści procent wyższe mnożniki w porównaniu z innymi alternatywami.

  Drugi wykres przedstawia medianę wielkości transakcji mierzoną wpływami z IPO dla spółek portfelowych funduszy Private Equity. W I kwartale 2023 r. mediana wielkości transakcji wyniosła czterysta dwadzieścia sześć milionów dolarów amerykańskich. W pierwszym kwartale 2024 r. mediana wielkości transakcji wyniosła pięćset trzydzieści osiem milionów dolarów amerykańskich. Pokazuje to ponad dwudziestosześcioprocentowy wzrost mediany wpływów z IPO w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r.

  Trzeci wykres przedstawia medianę wyceny IPO dla spółek portfelowych funduszy Private Equity, podmiotów finansowanych przez Venture Capital, oraz pozostałych spółek w pierwszym kwartale 2024 r. Mediana wyceny IPO dla spółek portfelowych funduszy Private Equity w I kwartale 2024 r. wyniosła miliard sześćset piętnaście milionów dolarów amerykańskich. Mediana wyceny IPO dla  podmiotów finansowanych przez VC wyniosła czterysta pięćdziesiąt osiem milionów dolarów amerykańskich, podczas gdy dla pozostałych spółek wyniosła pięćdziesiąt milionów dolarów amerykańskich. Adnotacja na wykresie wskazuje, że IPO wspierane przez PE mają o dwieście pięćdziesiąt trzy procent wyższą medianę wyceny niż IPO wspierane przez VC w I kwartale 2024 r. 

  Czwarty wykres przedstawia wykres kołowy wskazujący, że dwie trzecie firm PE przewiduje wzrost liczby wyjść z inwestycji poprzez IPO w 2024 r., wynika z badania. Zadane pytanie brzmiało: „Patrząc na rok 2024, w jakim stopniu zgadza się Pan lub nie zgadza, że działalność IPO przyczyni się do znacznego wzrostu liczby wyjść z inwestycji”. Dwadzieścia trzy procent respondentów stwierdziło, że zdecydowanie się zgadza, czterdzieści pięć procent odpowiedziało, że raczej się zgadza, jedenaście procent stwierdziło, że jest neutralne, osiemnaście procent stwierdziło, że raczej się nie zgadza, a trzy procent zdecydowanie się nie zgadza.

Branża sztucznej inteligencji (AI) odnotowuje znaczny rozwój w sferze prywatnej, a większość przedsiębiorstw związanych ze sztuczną inteligencją wciąż znajduje się w fazie początkowej lub wczesnej fazie pozyskiwania kapitału wysokiego ryzyka (VC). Firmy te, głównie z USA, działają w szerokim spektrum sektorów, nie ograniczając się do technologii, ale obejmujących nauki o zdrowiu i życiu, produkty konsumenckie i inne sektory. Ich liczba znacznie przewyższa liczbę tych na późnym etapie rund finansowania. Sugeruje to potencjał fali IPO w przyszłych latach, gdy firmy te osiągną dojrzałość i będą starały się wykorzystać rynki publiczne do dalszego rozwoju.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [PL]

W Raporcie EY Global IPO Trends Q1 2024 można znaleźć bardziej szczegółowe analizy i informacje, a także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport [PDF]

Ogólne wyniki regionalne: Ożywienie na rynkach IPO obu Ameryk i EMEIA oraz spadek na rynku Azji i Pacyfiku

Globalny rynek IPO doświadczył znaczących zmian w składzie geograficznym, napędzanych ciągłą dynamiką makroekonomiczną i geopolityczną.

Obie Ameryki nadal wykazywały dobre wyniki w zakresie aktywności IPO w porównaniu zarówno z poprzednim kwartałem, jak i pierwszym kwartałem 2023 r., z 52 transakcjami i wpływami w wysokości 8,4 mld USD, co stanowi wzrost odpowiednio o 21% i aż o 178% rok do roku. Każda z siedmiu największych transakcji w I kwartale 2024 r. pozyskała ponad 500 mln USD, w porównaniu z zaledwie jedną w I kwartale 2023 r. Po odnotowaniu najniższych od 20 lat wpływów z IPO w 2022 r., Stany Zjednoczone w końcu odnotowały zauważalny wzrost w pierwszym kwartale roku, poruszając się na fali wzrostu rynku z ubiegłego roku.

W związku ze słabymi nastrojami na rynku IPO w całym regionie, aktywność na rynku IPO w regionie Azji i Pacyfiku w pierwszym kwartale wyniosła 119 transakcji i 5,8 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 34% i 56% rok do roku. Spadek ten był szczególnie dotkliwy w Chinach kontynentalnych i Hongkongu, gdzie liczba transakcji spadła o ponad połowę, a ich wielkość zmniejszyła się o prawie dwie trzecie. Oba rynki doświadczyły stałego spadku aktywności w zakresie IPO w ciągu ostatnich kilku lat. Japonia była jedynym rynkiem w regionie Azji i Pacyfiku, który odnotował niewielki wzrost liczby transakcji w pierwszym kwartale, a indeks Nikkei osiągnął w lutym rekordowy poziom.

Rynek IPO w regionie EMEIA odnotował imponujący wzrost na początku roku, generując 116 IPO o łącznej wartości 9,5 mld USD w pierwszym kwartale, co oznacza wzrost odpowiednio o 40% i 58% rok do roku. Wzrost ten przypisuje się większym średnim rozmiarom transakcji IPO w Europie i Indiach, co pozwoliło EMEIA utrzymać pierwsze miejsce w globalnym rynku IPO pod względem wpływów od IV kwartału 2023 roku. Od 2019 r. Indie szybko zyskały na znaczeniu, zwłaszcza pod względem liczby IPO, i stały się obecnie wyróżniającym się graczem.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO w podziale na regiony geograficzne w Q1 2024 roku pod względem zmiany procentowej w porównaniu z Q1 2023. Pełne dane w podziale na regiony przedstawiają się następująco: Na całym świecie liczba IPO spadła o 7%, a łączne wpływy z IPO wzrosły o 7 %. W obu Amerykach liczba IPO wzrosła o 21 %, a wpływy z IPO wzrosły o 178%. W regionie Azji i Pacyfiku liczba IPO spadła o 34%, a wpływy z IPO spadły o 56% procent. W regionie EMEIA łączna liczba IPO wzrosła o 40%, a łączne wpływy z IPO wzrosły o 58%.

Perspektywy na rok 2024: wykorzystanie ulotnych okazji w warunkach podwyższonej niepewności

„W 2024 r. uczestnicy rynku IPO wkraczają na niezbadane terytorium. Kandydaci do IPO są pod wpływem niedawnej zmiany preferencji inwestorów w kierunku udowodnionej rentowności w zmieniającym się środowisku stóp procentowych i robią to, stawiając czoła skomplikowanej dynamice zintensyfikowanego klimatu geopolitycznego i szumu wokół sztucznej inteligencji. Aby odnieść sukces w tym zmieniającym się środowisku, potencjalni kandydaci do IPO muszą pozostać elastyczni i przygotowani do wykorzystania odpowiedniego momentu na debiut publiczny” - mówi George Chan, EY Global IPO Leader.

Jak dotąd rynek IPO w 2024 r. wykazał oznaki ożywienia, wraz ze wzrostem aktywności w zakresie IPO. Pomimo ograniczonej ogólnej aktywności rynkowej w poprzednich latach, nastąpił wzrost entuzjazmu zarówno ze strony emitentów IPO, jak i inwestorów, co wskazuje na zmieniającą się dynamikę rynku i bardziej przyjazny krajobraz dla notowań publicznych.

Globalna gospodarka pozostanie na łagodnej ścieżce wzrostu w 2024 r., przy czym rynki rozwinięte prawdopodobnie odnotują umiarkowany wzrost, podczas gdy rynki wschodzące pozostaną na stabilniejszej ścieżce wzrostu. Rynki akcji w różnych głównych gospodarkach już uwzględniają w wycenach akcji oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych

Podobnie jak inwestorzy i kandydaci do IPO dostosowują się do nowej normy wyższych stóp procentowych i zmniejszonej płynności, będą oni również musieli poruszać się po dodatkowych obszarach złożoności w geopolitycznym i globalnym krajobrazie wyborczym na rynku IPO. Ponieważ wybory zwiększają niepewność, kandydaci do IPO będą musieli uważnie monitorować wyniki wyborów i oceniać, w jaki sposób określone polityki mogą wpłynąć na interesy interesariuszy, a w razie potrzeby ponownie ocenić swoją strategię i harmonogram IPO.

ipo globe

Guide to going public

Nasz przewodnik Guide to Going Public prezentuje strategiczne rozważania w okresie przygotowań, wejścia oraz funkcjonowania podmiotów na giełdzie.

Pobierz [PDF]

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik Guide to going public (pdf) [EN].

 • Metodologia

  EY przeanalizował dane dotyczące IPO za 2024 rok (do 18 marca), aby określić kluczowe trendy na rynku IPO i perspektywy na 2024 rok. W analizie wykorzystano dane dostarczone przez Dealogic, S&P Capital IQ, Mergermarket and PitchBook. Dane Dealogic zawarte w niniejszym raporcie są objęte licencją ION. ION zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa do tych danych. Dane SPAC są wyłączone ze wszystkich danych w tym raporcie, chyba że wskazano inaczej.

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO Trends Q1 2024 zostały przygotowane przez Dealogic, S&P Capital IQ, Mergermarket, PitchBook oraz EY. Dane Dealogic zawarte w niniejszym raporcie są objęte licencją ION. ION zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa do tych danych. Dane SPAC są wyłączone ze wszystkich danych w tym raporcie, chyba że wskazano inaczej. 

  Q1 2024 odnosi się do pierwszego kwartału 2024 r. i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia do 18 marca 2024 r. wraz z oczekiwanymi IPO do 31 marca 2024 r. (prognozowanymi na 18 marca 2024 r.). Okres Q1 2023 odnosi się do pierwszego kwartału 2023 r. i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. Cały rok 2023 odnosi się do roku kalendarzowego 2023 i obejmuje zakończone IPO  od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek prowadzących działalność operacyjną i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):

    

   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, nadzorczą i depozytową
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administratorzy zewnętrzni, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami funduszy powierniczych, nieruchomościami i rachunkami pośredników
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).

   

 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe.
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone.
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam.
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea.
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej).
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan.
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne.
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Globalny rynek IPO zmienił swoją strukturę geograficzną w wyniku bieżącej dynamiki makroekonomicznej i geopolitycznej. Oczekiwania kupujących i sprzedających w zakresie wyceny są coraz bardziej zbieżne. Liczba wyjść funduszy private equity z inwestycji poprzez IPO nabiera tempa. Rozwijająca się branża sztucznej inteligencji wskazuje na możliwy wzrost liczby IPO w przyszłych latach.

Spółki rozważające IPO w 2024 r. powinny skupić się na dokładnym przygotowaniu, biorąc pod uwagę takie czynniki jak inflacja, stopy procentowe, wybory, napięcia geopolityczne, implikacje związane ze sztuczną inteligencją i agendę ESG. Muszą pokazać wysokiej jakości equity stories, zademonstrować silne fundamenty i zarządzać oczekiwaniami cenowymi, aby przygotować się na okazje rynkowe do IPO w 2024 roku.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor George Chan

EY Global IPO Leader; EY Greater China Assurance COO

Passionate about helping clients excel in this transformative age. Keen reader. Movie fan.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner w Dziale CFO Consulting

Nowoczesny lider. Zaufany doradca CFO. Mentor i coach biznesowy. Miłośnik narciastwa i kitesurfingu.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)