Jak obrać właściwy kierunek w niepewnych czasach?

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 21 lip 2022
Powiązane tematy IPO Finanse przedsiębiorstw Audyt

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Jak dotąd, w 2022 roku globalny rynek IPO odnotował dramatyczne spowolnienie, chociaż poprzedni był rekordowy pod tym względem.

W skrócie 

 • W pierwszej połowie 2020 roku, ilość transakcji IPO w skali globalnej spadła o 46%, a wpływy z transakcji o 58% w ujęciu rok do roku. 
 • Na tle globalnej aktywności IPO, która spadła o prawie połowę od początku 2022 roku, największy spadek odnotował rynek amerykański.
 • Środkowy Wschód i Indie były jednymi z niewielu jasnych punktów na tym pesymistycznie postrzeganym przez inwestorów rynku.

W  I  i II kwartale dynamika IPO ulegała dalszemu spowolnieniu, co spowodowało znaczny spadek zarówno liczby transakcji, jak i przychodów. Zwiększona zmienność spowodowana napięciami geopolitycznymi i czynnikami makroekonomicznymi, spadające wyceny i słabe notowania akcji po IPO doprowadziły do odłożenia w czasie wielu tego typu transakcji  w trakcie ostatniego kwartału. Po rekordowym roku 2021, dramatyczne spowolnienie aktywności IPO od początku 2022 r.  odnotowuje się na większości głównych rynków.

W II kwartale 2022 r. na globalnym rynku IPO odnotowano 305 transakcji, które przyniosły 40,6 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 54% i 65% w ujęciu rocznym. Od początku roku 2022 na światowym rynku IPO odnotowano 630 transakcji o wartości 95,4 mld USD, co oznacza spadek odpowiednio o 46% i 58% w ujęciu rok do roku.

10 największych IPO pod względem uzyskanych wpływów przyniosło 40 mld USD, przy czym trzy z czterech największych transakcji zostały zdominowane przez sektor energetyczny, który zastąpił sektor technologiczny w roli branży pozyskującej najwięcej funduszy. Sektor technologiczny nadal pozostaje jednak liderem pod względem liczby transakcji, ale średnia wielkość transakcji IPO spadła z 293 mln USD do 137 mln USD, podczas gdy sektor energetyczny wyprzedził go pod względem przychodów, a średnia wielkość transakcji wzrosła ze 191 mln USD do 680 mln USD rok do roku.

Liczba transakcji IPO spółek akwizycyjnych specjalnego przeznaczenia (SPAC) jest znacznie niższa od tradycyjnej aktywności w zakresie IPO, pomimo dołączenia do tego grona nowych rynków. Rynek SPAC został w tym roku wystawiony na próbę w wyniku szeroko rozumianych warunków rynkowych, niepewności regulacyjnej i zwiększonej liczby umorzeń. Rekordowa liczba istniejących SPAC-ów aktywnie poszukuje celów, w obliczu potencjalnego upływu czasu na dokonanie transakcji w przyszłym roku. Jednakże wyniki rynkowe i kwestie związane z przejrzystością przepisów prawdopodobnie wpłyną na przyszły przebieg transakcji.

Wraz z gwałtownym spadkiem globalnej aktywności IPO, nastąpił znaczny spadek aktywności transgranicznej, na co wpływ miała presja geopolityczna i polityka poszczególnych rządów dotycząca podejścia do notowań zagranicznych. Te i inne wnioski zostały opublikowane w raporcie EY Global IPO Trends Q2 2022 (pdf)

IPO FY 2022 Q2

Pobierz raport EY Global IPO Trends Q2 2022

Przeczytaj kompletny raport, aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące poszczególnych obszarów, sektorów itp.

Pobierz (pdf)

Ogólne wyniki regionu: inwestorzy ponownie koncentrują się na podstawach

W regionie obu Ameryk w II kwartale 2022 r. przeprowadzono 41 transakcji, pozyskując 2,5 mld USD wpływów, co oznacza spadek o 73% w liczbie transakcji i o 95% we wpływach w ujęciu rok do roku. Region Azji i Pacyfiku odnotował 181 transakcji IPO, pozyskując w II kwartale 23,3 mld USD wpływów, co oznacza spadek o 37% rok do roku w przypadku wolumenu i 42% w zakresie wpływów. W regionie EMEIA w II kwartale 2022 r. odnotowano 83 transakcje i pozyskano 14,8 mld USD wpływów, co oznacza spadek rok do roku odpowiednio o 62% i 44%.

Biorąc pod uwagę ograniczoną płynność na rynkach i znaczny spadek cen akcji wielu spółek tzw. nowej gospodarki, które weszły na giełdę w ciągu ostatnich dwóch lat, inwestorzy stają się bardziej selektywni i ponownie koncentrują się na fundamentach spółek, zamiast na historiach i prognozach dotyczących "wzrostu", np. na zrównoważonych zyskach i wolnych przepływach pieniężnych.

Paul Go, Globalny Lider EY ds. IPO, mówi:

"Inwestorzy skupiają się na spółkach o odpornych modelach biznesowych i zyskownym wzroście, jednocześnie osadzając ESG wśród swoich podstawowych wartości biznesowych".

Perspektywy na III kwartał 2022 r.: niepewność i zmienność prawdopodobnie się utrzymają

W pierwszej połowie 2022 r. wiele „mega IPO” zostało odłożonych w czasie, co stanowi zdrowy strumień transakcji, które prawdopodobnie będą miały miejsce, gdy ustąpi obecna niepewność i zmienność, wliczając w to: napięcia geopolityczne, czynniki makroekonomiczne, słabe wyniki rynku kapitałowego oraz wpływ utrzymującej się pandemii na globalne podróże i powiązane z nimi sektory.

Sektor technologiczny prawdopodobnie nadal będzie wiodącą branżą pod względem liczby transakcji mających miejsce na rynku. Jednak w związku z większym naciskiem na odnawialne źródła energii oraz w obliczu rosnących cen ropy naftowej oczekuje się, że sektor energetyczny nadal będzie liderem pod względem wpływów z większych transakcji.

ESG będzie nadal kluczowym zagadnieniem dla inwestorów i kandydatów na IPO, niezależnie od reprezentowanego sektora gospodarki. W miarę nasilania się globalnych zmian klimatycznych i ograniczeń w dostawach energii, spółki, które włączyły ESG do swoich podstawowych wartości biznesowych i działań powinny przyciągnąć więcej inwestorów i uzyskać wyższą wycenę.

Inwestorzy skupiają się na spółkach o odpornych modelach biznesowych i zyskownym wzroście, jednocześnie osadzając ESG wśród swoich podstawowych wartości biznesowych
Paul Go
Globalny Lider EY ds. IPO

Perspektywy na III kwartał 2022 r.: niepewność i zmienność prawdopodobnie się utrzymają

W pierwszej połowie 2022 r. wiele „mega IPO” zostało odłożonych w czasie, co stanowi zdrowy strumień transakcji, które prawdopodobnie będą miały miejsce, gdy ustąpi obecna niepewność i zmienność, wliczając w to: napięcia geopolityczne, czynniki makroekonomiczne, słabe wyniki rynku kapitałowego oraz wpływ utrzymującej się pandemii na globalne podróże i powiązane z nimi sektory.

Sektor technologiczny prawdopodobnie nadal będzie wiodącą branżą pod względem liczby transakcji mających miejsce na rynku. Jednak w związku z większym naciskiem na odnawialne źródła energii oraz w obliczu rosnących cen ropy naftowej oczekuje się, że sektor energetyczny nadal będzie liderem pod względem wpływów z większych transakcji.

ESG będzie nadal kluczowym zagadnieniem dla inwestorów i kandydatów na IPO, niezależnie od reprezentowanego sektora gospodarki. W miarę nasilania się globalnych zmian klimatycznych i ograniczeń w dostawach energii, spółki, które włączyły ESG do swoich podstawowych wartości biznesowych i działań powinny przyciągnąć więcej inwestorów i uzyskać wyższą wycenę.

Inwestorzy ponownie skupiają się na spółkach o odpornych modelach biznesowych i zyskownym wzroście, jednocześnie osadzając ESG w swoich podstawowych wartościach biznesowych
Paul Go
Globalny Lider EY ds. IPO

Pobierz nasz przewodnik Guide to Going Public,

w którym prezentujemy strategiczne rozważania w okresie przed, w trakcie i po wejściu na giełdę.

Pobierz (pdf)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik  Guide to going public (pdf).

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO: raport na I półrocze 2022r. zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY.

  Dane za Q2 2022 r. (tj. kwiecień-czerwiec) oraz narastająco 2022 r. (styczeń-czerwiec) bazują na zakończonych transakcjach IPO na dzień 14 czerwca 2022 r. oraz na IPO oczekiwanych w czerwcu (tj. mających rozpocząć się do 30 czerwca). Dane są aktualne na koniec 14 czerwca 2022.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek operacyjnych i definiujemy  jako "publiczną ofertę akcji firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport zawiera tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY udostępniły dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały). 
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub  nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe.
  • Pomijając  IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono  z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Działalności (SIC):
   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, powierniczą i nadzorczą
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administracja zewnętrzna, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami, które zajmują się funduszami powierniczymi, majątkami i rachunkami agencyjnymi
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).
 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej)
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje dla transakcji IPO — główne giełdy papierów wartościowych

  Wykorzystaliśmy dane z rynku głównego oraz z rynku równoległego (jeśli dotyczy). Etykiety na osi poziomej to tickery giełdowe (pełne nazwy znajdują się poniżej):

  Azja i Pacyfik

  • ASX: Australijska Giełda Papierów Wartościowych
  • HKEx: Główny Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu i jej rynek równoległy, Growth Enterprise Markets (GEM)
  • KRX: Koreańska Giełda Papierów Wartościowych i jej rynek juniorski, KOSDAQ
  • SSE: Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju i Rada Innowacji Naukowo-Technicznych (STAR)
  • SZSE: Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen i rynek równoległy ChiNext
  • TSE: główny rynek giełdy tokijskiej i rynki juniorskie, MOTHERS i JASDAQ

  Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka

  • FSE: Deutsche Börse Main Market i rynek równoległy, Scale
  • Euronext: Euronext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż) oraz rynek juniorski Alternext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż)
  • Indyjska: Indyjska Krajowa Giełda Papierów Wartościowych (National Stock Exchange) i rynek równoległy, zarząd małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz Bombay Stock Exchange i rynek równoległy, zarząd SME
  • LSE: London Main Market i rynek równoległy, Alternative Investment Market (AIM)
  • NASDAQ OMX: NASDAQ OMX Nordics Main Market i rynek juniorski, First North, z siedzibami w Kopenhadze, Helsinkach, Sztokholmie i Rydze
  • OB: Oslo Bors i rynek równoległy, Oslo Axess
  • TASE: izraelska giełda papierów wartościowych w Tel Awiwie

  Ameryki

  • NASDAQ: giełda automatycznych notowań amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
  • NYSE: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych w USA
  • B3: Giełda Papierów Wartościowych w Sao Paulo
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne. 
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Raport EY Global IPO Trends Q2 2022 podkreśla ciągły spadek globalnego rynku IPO w stosunku do poprzedniego kwartału. W trakcie kwartału, wiele transakcji IPO zostało odłożonych w czasie ze względu na zwiększoną zmienność spowodowaną napięciami geopolitycznymi i zmiennymi makroekonomicznymi, spadające wyceny oraz słabe notowania cen akcji po IPO.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

Powiązane tematy IPO Finanse przedsiębiorstw Audyt
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)