5 min. czytania 12 lip 2023
- Jak przygotować się na moment, w którym Twoje IPO będzie gotowe do startu

Jak przygotować się na moment, w którym Twoje IPO będzie gotowe do startu

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 12 lip 2023

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

W drugim kwartale 2023 r. rynki wschodzące przeżywają rozkwit w warunkach powolnego światowego rynku IPO.

W skrócie 

 • W pierwszej połowie 2023 r. globalny wolumen IPO spadł o 5%, a wpływy z transakcji spadły o 36% rok do roku. 
 • W Stanach Zjednoczonych miała miejsce największa oferta publiczna od listopada 2021 roku.
 • Azja i Pacyfik nadal dominują z około 60% udziałem w globalnych IPO.

W pierwszej połowie 2023 r. odnotowano na świecie 615 IPO, w ramach których pozyskano kapitał w wysokości 60,9 mld USD, co oznacza spadek o odpowiednio 5% i 36% rok do roku. W porównaniu z I kwartałem liczba większych transakcji na rynku w II kwartale zwiększyła się, choć było to powolne ożywienie. Te skromne wyniki odzwierciedlają wolniejszy globalny wzrost gospodarczy, restrykcyjną politykę pieniężną i zwiększone napięcia geopolityczne.Jednakże niektóre rynki wschodzące przeżywają boom w zakresie IPO, ponieważ skorzystały z globalnego popytu na bogate zasoby mineralne, ich licznej populacji, rozwijających się spółek "unicornów" lub przedsiębiorczych MŚP. Powyższe i inne wnioski zostały opublikowane w raporcie EY Global IPO Trends Q2 2023.

Podczas gdy sektor technologiczny nadal był wiodący pod względem aktywności w zakresie IPO w 2023 r., wpływy z IPO pozyskane przez spółki z sektora energetycznego zmniejszyły się ze względu na niższe światowe ceny energii. Ponadto aktywność transgraniczna odnotowała znaczny wzrost zarówno wolumenu, jak i generowanych wpływów, co przypisuje się przede wszystkim rosnącemu napływowi z Chin do USA oraz stabilnemu napływowi na Giełdę Szwajcarską.

Rynek transakcji SPAC zmierzył się z wyzwaniami, a negocjacje stawały się coraz bardziej złożone. Wciąż istnieje ogromna liczba podmiotów SPAC, które jeszcze nie ogłosiły lub nie zakończyły procesu fuzji i przejęcia i stoją w obliczu likwidacji przed upływem zdefiniowanego terminu wygasnięcia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Oczekuje się, że aktywność IPO spółek SPAC powróci do bardziej racjonalnych i zrównowazonych poziomów obserwowanych przed 2021 rokiem.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [EN]

W Raporcie EY Global IPO Trends Q2 2023 można znaleźć bardziej szczegółowe analizy i informacje, a także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport (pdf)

Ogólne wyniki IPO w regionie: Drugi kwartał lepszy (niż pierwszy)

Podczas gdy liczba IPO pozostała na niezmienionym poziomie, region obu Ameryk odnotował wzrost wpływów o 86% rok do roku, pozyskując 9,1 mld USD. Wzrost ten przypisywano przede wszystkim pojedynczemu mega spin-off IPO, które było największym amerykańskim IPO od listopada 2021 roku. W Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost napędzany głównie przez kilka dużych transakcji, a niedawna poprawa nastrojów rynkowych może być oznaką wyższej oczekiwanej aktywności IPO w USA w późniejszym okresie w 2023 lub 2024 roku. Jednak pomimo pozytywnych zdarzeń, ożywienie na całym amerykańskim rynku IPO może potrwać dłużej, niż wielu uczestników rynku prognozowało na początku roku ze względu na nieprzewidziany kryzys bankowy w 2023 roku.

Od początku roku rynek IPO w regionie Azji i Pacyfiku utrzymał pozycję globalnego lidera pod względem wolumenu i wartości IPO, z około 60% udziałem. Spośród 10 największych globalnych IPO, połowa pochodziła z Chin kontynentalnych, a jedno z Japonii. W regionie odnotowano 371 transakcji IPO, które w tym okresie pozyskały 39,4 mld USD, co oznacza spadek rok do roku o odpowiednio 2% i 40% - wpływy były znacznie niższe ze względu na chłodniejszy niż oczekiwano rynek IPO w Chinach kontynentalnych, na którym wiele dużych IPO czekało w blokach startowych. Po raz pierwszy od ponad 20 lat Indonezja wyprzedziła Hongkong w globalnym rankingu giełd pod względem wolumenu.

Aktywność w zakresie IPO w regionie EMEIA nadal spada, a 167 debiutów pozyskało od początku roku 12,4 mld USD, co oznacza spadek o odpowiednio 12% i 50% rok do roku. Mimo to region ten utrzymał swoją pozycję drugiego co do wielkości rynku IPO z 27% poziomem wszystkich transakcji IPO i drugim co do wielkości IPO o wartości 2,5 mld USD. Giełdy w Indiach również przerwały trwającą dwie dekady passę, wskakując na pierwsze miejsce pod względem liczby transakcji. Poziomy inflacji w większości krajów europejskich pozostają jednak wyzwaniem, a brak płynności nadal hamuje aktywność w zakresie IPO.

Perspektywy na 3. kwartał 2023 r.: potencjalne IPO wciąż wstrzymane

Oczekuje się, że odrodzenie globalnej aktywności w zakresie IPO rozpocznie się pod koniec 2023 r. wraz ze stopniową poprawą warunków gospodarczych i nastrojów rynkowych oraz wejściem w końcową fazę zaostrzonej polityki pieniężnej. 

Po jednym debiucie mega spin-off IPO w USA, który przyćmił wszystkie inne tradycyjne IPO, istnieją silne przesłanki, że trend ten się utrzyma. Duże korporacyjne spin-offy i oferty publiczne typu carve-out prawdopodobnie pojawią się na głównych rynkach, ponieważ firmy starają się tworzyć większą wartość dla akcjonariuszy poprzez zbycie, podczas gdy inwestorzy skłaniają się ku dojrzałym, przynoszącym zyski przedsiębiorstwom na rynku IPO, który jeszcze się nie ożywił.

Zrozumienie różnych wymogów każdego rynku IPO, na który spółki planują wejść, jest niezbędne do spełnienia oczekiwań inwestorów i uniknięcia potencjalnych opóźnień wynikających z kwestii regulacyjnych. Inwestorzy będą nadal bardziej selektywni, koncentrując się na spółkach o solidnych fundamentach i udokumentowanej historii. Należy rozważyć wszystkie opcje, od alternatywnego procesu IPO (bezpośrednie notowanie lub fuzja z podmiotem SPAC) po inne metody finansowania (kapitał prywatny, dług lub sprzedaż handlowa).

Na tle rozbieżnej globalnej gospodarki i nieprzewidywalnego krajobrazu geopolitycznego, niektóre rynki akcji osiągają wieloletnie maksima i cieszą się niską zmiennością. Niektóre sektory tematyczne, takie jak technologia i czysta energia, sygnalizują wzrost aktywności w zakresie IPO. Duże spółki o ugruntowanej pozycji wykazują się trwałą odpornością, podczas gdy narracje dotyczące wzrostu z bardziej realistyczną i akceptowalną wyceną stają się coraz bardziej akceptowane przez rynek.

W tym obecnym zmieniającym się otoczeniu firmy muszą przygotować się już teraz, aby być "gotowymi na IPO" przy każdym pojawiającym się oknem transakcyjnym.

ipo globe

Guide to Going Public,

Nasz przewodnik Guide to Going Public prezentuje strategiczne rozważania w okresie przygotowań, wejścia oraz funkcjonowania podmiotów na giełdzie.

Pobierz (pdf)

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem liczby transakcji IPO z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023 roku. Pełne dane są następujące: rok 2019 - 1 146; rok 2020 - 1 452; rok 2021 - 2 436; rok 2022 - 1 415; narastająco od początku 2023 roku - 615.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem wpływów z transakcji IPO (mld USD) z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023 roku. Pełne dane są następujące: rok 2019, 208,3; rok 2020, 271,3; rok 2021, 459,9; rok 2022, 184,3; narastająco od początku 2023 roku, 60,9.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO w podziale geograficznym narastająco od początku 2023 roku, w ujęciu procentowym, w porównaniu do okresu: narastająco od początku 2022 roku. Pełne dane w podziale na regiony przedstawiają się następująco: w skali globalnej liczba IPO spadła o pięć procent, przy czym łączne wpływy z IPO spadły o trzydzieści sześć procent. W obu Amerykach liczba IPO jest taka jak w porównywalnym okresie od początku 2022 roku, a łączne wpływy z IPO wzrosły o osiemdziesiąt sześć procent. W regionie Azji i Pacyfiku liczba IPO spadła o dwa procent, a łączne wpływy z IPO o czterdzieści procent. W regionie EMEIA łączna liczba IPO spadła o dwanaście procent, a łączne wpływy z IPO o pięćdziesiąt procent.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający liczbę transakcji IPO w podziale na sektory w ujęciu procentowym: narastająco od początku 2023 vs. 2022 vs. 2021. Pełne dane przedstawiają się następująco: Sektor technologiczny ma 124 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 328 w 2022 i 631 w 2021. Sektor przemysłowy ma 123 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 222 w 2022 i 314 w 2021. Sektor konsumencki ma 103 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 187 w 2022 i 306 w 2021. Sektor materiałów ma 87 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 217 w 2022 i 303 w 2021. Sektor ochrony zdrowia i nauk przyrodniczych ma 58 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 168 w 2022 i 391 w 2021. Sektor energetyczny ma 35 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 93 w 2022 i 141 w 2021. Sektor mediów i rozrywki ma 22 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 29 w 2022 i 48 w 2021. Sektor detaliczny ma 22 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 50 w 2022 i 62 w 2021. Sektor nieruchomości ma 19 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 54 w 2022. i 106 w 2021. Sektor finansowy ma 11 IPO w okresie od początku 2023 roku w porównaniu z 44 w 2022 i 107 w 2021. Sektor telekomunikacyjny ma 11 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 23 w 2022 i 27 w 2021 roku.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający wpływy z transakcji IPO (mld USD) w podziale na sektory w ujęciu: narastająco od początku 2023 vs. 2022 vs. 2021. Pełne dane przedstawiają się następująco: sektor technologiczny: 14 mld USD od początku 2023 roku w porównaniu z 37,4 mld USD w 2022 i 149,1 mld USD w 2021; sektor przemysłowy: 13,1 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 30,5 mld USD w 2022 i 64,4 mld USD w 2021; sektor konsumencki: 9,2 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 9,8 mld USD w 2022 i 42,3 w 2021; sektor energetyczny: 8,5 mld USD od początku 2023  w porównaniu z 40 mld USD w 2022 and 27,7 mld USD w 2021; sektor materiałów: 5,3 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 16,4 mld USD w 2022 i 22,7 mld USD w 2021; sektor ochrony zdrowia i nauk przyrodniczych: 5,3 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 17,5 mld USD w 2022 i 67,2 mld USD w 2021; sektor finansowy: 2,1 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 9,5 mld USD w 2022 i 33,7 mld USD w 2021; sektor nieruchomości: 1mld USD od początku 2023 w porównaniu z 4 mld USD w 2022 i 16 mld USD w 2021; sektor mediów i rozrywki: 1 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 1,3 mld USD w 2022 i 6,4 mld USD w 2021; sektor detaliczny: 0,9 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 8,0 mld USD w  2022 i 15,2 mld USD w 2021; sektor telekomunikacyjny: 0,5 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 9,9 mld USD w 2022 i 15,7 mld USD w 2021 roku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik Guide to going public (pdf) [EN].

Local Perspective IconLokalna perspektywa

 Na rynku IPO w Polsce w drugim kwartale 2023 wciąż dominuje niepewność. 

Perspektywa lokalna polskiego rynku IPO wpisuje się w sytuację obserwowaną w regionie EMEIA. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na debiut w drugim kwartale 2023 zdecydowały się 3 przedsiębiorstwa. Były to jednak wyłącznie spółki, które przeszły na główny parkiet z NewConnect i nie są uwzględnione w metodologii przyjętej w raporcie EY.

Już wiemy, że obecny rok będzie stał pod znakiem oczekiwania na poprawę sytuacji ekonomicznej. Sygnały o zakończeniu procesu zacieśniania polityki monetarnej mogą pod koniec 2023 r. przełożyć się na zwiększoną gotowość do podjęcia przez przedsiębiorstwa decyzji o debiucie giełdowym. Część firm może jednak spróbować wcześniej przełamać obecny impas, bazując przede wszystkim na sytuacji w ich sektorze gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza obszaru nowych technologii i szeroko zakrojonej dyskusji o rozwoju sztucznej inteligencji.

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy pojedyncza transakcja definiuje rynek debiutów giełdowych na przestrzeni całego kwartału. Jednocześnie jedno przeprowadzone z sukcesem IPO może być początkiem efektu kuli śnieżnej. Utrzymanie dobrych wycen po wejściu na giełdę przez firmy, które postanowiły spróbować otrzymać premię za odwagę będzie stanowiło sygnał dla innych przedsiębiorstw, że najwyższy czas wyjść z bloków startowych.

Local contact

Anna Zaremba
EY Polska, CFO Consulting, Partnerka
Justyna Rawicka
EY Polska, Starsza Menedżerka w Dziale CFO Consulting
 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec II kwartału 2023 oku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY. Niniejszy dokument zawiera dane pochodzące z danych dostarczonych na podstawie licencji przez Dealogic & ION. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Dealogic & ION. 

  Okres Q2 2023 odnosi się do drugiego kwartału 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 19 czerwca 2023 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023 roku (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres Q2 2022 odnosi się do drugiego kwartału 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022. Okres YTD 2023 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2023 do 19 czerwca 2023, wraz z oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023  (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres YTD 2022 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Źrodło: EY analysis, Dealogic.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek prowadzących działalność operacyjną i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):

    

   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, nadzorczą i depozytową
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administratorzy zewnętrzni, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami funduszy powierniczych, nieruchomościami i rachunkami pośredników
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).

   

 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe.
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone.
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam.
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea.
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej).
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan.
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne.
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Jak wskazuje raport EY Global IPO Trends Q2 2023, w obliczu spowolnienia na globalnym rynku IPO, rozkwit przeżywają rynki wschodzące. Oczekuje się, że odrodzenie globalnej aktywności w zakresie IPO rozpocznie się pod koniec 2023 r. wraz ze stopniową poprawą warunków gospodarczych i nastrojów rynkowych, wraz z wejściem restrykcyjnej polityki pieniężnej w końcową fazę.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)