Jak przeprowadzić udane IPO, gdy warunki rynkowe zaczynają się zmieniać?

4 min. czytania 26 paź 2023

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

W trzecim kwartale 2023 r., w obliczu ograniczonej płynności na rynkach, inwestorzy koncentrują swoją uwagę bardziej na wartości firmy niż na jej potencjalnym wzroście.

W skrócie 

 • W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. globalny wolumen IPO spadł o 5%, a wpływy kapitałowe z tego typu transakcji spadły o 32% rok do roku.
 • Na rynkach wschodzących miało miejsce 77% całkowitej, globalnej liczby transakcji IPO, odpowiadające 75% uzyskanych z ich tytułu wpływów finansowych.
 • Region obu Ameryk odnotował wyraźny wzrost napędzany dużymi transakcjami.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. na całym świecie miało miejsce 968 transakcji IPO, w ramach których pozyskano kapitał w wysokości 101,2 mld USD, co oznacza spadek wolumenu i wpływów o odpowiednio 5% i 32% rok do roku. Mimo to dynamika rynku rośnie.  Co więcej, w trzecim kwartale odnotowano znaczną poprawę cen emitowanych akcji w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Globalny rynek IPO charakteryzuje się zmienną dynamiką, niemniej poprawiły się nastroje inwestorów w głównych gospodarkach zachodnich, którzy dostrzegają perspektywę znaczących amerykańskich „mega” IPO oraz siłę rynków wschodzących i schłodzenie chińskiego rynku pierwszych ofert publicznych. Te i inne wnioski są dostępne w raporcie EY Global IPO Trends Q3 2023.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem liczby przedmiotowych transakcji z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023 roku. Pełne dane są następujące: rok 2019 - 1 146; rok 2020 - 1 452; rok 2021 - 2 436; rok 2022 - 1 415; narastająco od początku 2023 roku - 968.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem wpływów z tych transakcji (mld USD) z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023 roku. Pełne dane są następujące: rok 2019, 208,3; rok 2020, 271,3; rok 2021, 459,9; rok 2022, 184,3; narastająco od początku 2023 roku, 101,2.

W ciągu ostatniej dekady liczba transakcji IPO i wpływy z tych transakcji na rynkach wschodzących wzrosły o ponad 30%, głównie ze względu na szybszy wzrost gospodarczy niż miało to miejsce w krajach rozwiniętych. Do końca trzeciego kwartału 2023 r. rynki wschodzące stanowiły 77% globalnego udziału pod względem liczby i 75% pod względem uzyskanych w związku z tym wpływów. Do grupy tej zaliczają się takie kraje jak Turcja i Rumunia, gdzie aktywność IPO obudziła się niedawno, jak również kraje od dawna dobrze prosperujące pod względem aktywności IPO, takie jak Indonezja, Malezja i Indie. W przypadku rynków rozwiniętych, Stany Zjednoczone odnotowały wyższą liczbę większych transakcji, podczas gdy rynki w Japonii i Włoszech musiały zadowolić się wzrostem liczby mniejszych projektów.

Sektor technologiczny nadal dominuje w globalnej aktywności IPO w 2023 roku. Nie stałoby się tak jednak, gdyby nie emisja akcji jednego z amerykańskich projektantów chipów. Bez tej transakcji, cały sektor odnotowałby spadek wpływów. Do końca trzeciego kwartału nie nastąpił z kolei znaczący wzrost giełdowych debiutów wśród startupów inwestujących w sztuczną inteligencję (AI), ale coraz więcej tego typu spółek zaczyna przygotowywać procesy związane z wejściem na giełdę.

Branża przemysłowa przesunęła się na drugie miejsce dzięki solidnej ekspansji w większości jej podsektorów. Z drugiej strony, IPO „jednorożców” odnotowały znaczny spadek o ponad 80% rok do roku, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się sektorach, takich jak technologia oraz zdrowie i nauki przyrodnicze.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [EN]

W Raporcie EY Global IPO Trends Q3 2023 można znaleźć bardziej szczegółowe analizy i informacje, a także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport (pdf)

Całkowite wyniki dla poszczególnych regionów: przychody osiągnięte z transakcji IPO poprawiły się na całym świecie 

Ameryka Północna i Południowa odnotowały w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyjątkowo wysoki wzrost wpływów o 159% rok do roku, pozyskując kapitał o wartości 19,3 mld USD. Spośród 113 amerykańskich IPO w tym roku, 96 pochodziło z USA. Stany Zjednoczone są również jedynym rynkiem, który przyciągnął więcej transgranicznych IPO i odnotowuje długo oczekiwane znaczące  IPO. Dotychczasowa aktywność IPO spółek specjalnego przeznaczenia (SPAC) w 2023 r. osiągnęła najniższy poziom pod względem wpływów od 2016 r. Podczas gdy tradycyjny rynek IPO wykazuje oznaki ożywienia, aktywność SPAC prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie ograniczona ponieważ uwaga skupia się na wygaszaniu aktywności lub likwidacji tych, które jeszcze nie zakończyły swojej działalności.

Pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r. przedstawia zróżnicowany obraz IPO w regionie Azji i Pacyfiku, z wolumenem i wpływami niższymi rok do roku odpowiednio o 8% i 41%, mimo że region ten ma około 60% udziału w globalnym rynku. Rządy w większości krajów tego regionu usilnie starają się stymulować wzrost gospodarczy i aktywność w zakresie IPO poprzez inicjatywy takie jak obniżenie opłat skarbowych. Ponadto, ze względu na wyzwania gospodarcze na kluczowych rynkach, w regionie Azji i Pacyfiku odnotowano mniej transakcji niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Panuje ogólny optymizm w związku z trwającym przygotowaniem dużych transakcji, a w przyszłym kwartale spodziewany jest umiarkowany wzrost liczby IPO.

Od początku roku w regionie EMEIA miało miejsce 286 transakcji IPO, w ramach których pozyskano kapitał w wysokości 21,9 mld USD, co oznacza wzrost wolumenu rok do roku o 2%, ale spadek wpływów o 44%. Rynki akcji w regionie EMEIA dostosowały się do "nowej normalności" w obliczu zaostrzenia warunków finansowych i ograniczonej płynności rynkowej, pozostając zaskakująco stabilne, co przełożyło się na wzrost zaufania inwestorów. Wyraźnym trendem w regionie EMEIA jest rosnące zainteresowanie IPO w sektorze energetycznym, a także spółkami budującymi swoje equity story w oparciu o aspekty ochrony środowiska, politykę społeczną i ład korporacyjny (ESG).

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO w podziale geograficznym narastająco od początku 2023 roku, w ujęciu procentowym, w porównaniu do okresu: Q1 do Q3 2022 roku. Pełne dane w podziale na regiony przedstawiają się następująco: w skali globalnej liczba IPO spadła o pięć procent, przy czym łączne wpływy z IPO spadły o trzydzieści dwa procent W obu Amerykach liczba IPO spadła o trzy procent, a wpływy z IPO wzrosły o sto pięćdziesiąt dziewięć procent. W regionie Azji i Pacyfiku liczba IPO spadła o osiem procent, a wpływy z IPO spadły o czterdzieści jeden procent. W regionie EMEIA łączna liczba IPO wzrosła o dwa procent, a łączne wpływy z IPO spadły o czterdzieści cztery procent.

Perspektywy na IV kwartał 2023 r.: rzeczywistość nowych stóp procentowych

W obliczu ograniczonej płynności i wyższych kosztów pozyskania kapitału, inwestorzy zwracają się ku spółkom, które mają silne fundamenty i lepsze możliwości do osiągnięcia rentowności. W odpowiedzi, potencjalni kandydaci do IPO muszą wykazać się dobrą kondycją finansową i potencjałem do budowania wartości. W miarę zawężania się luk w wycenach, inwestorzy analizują wyniki osiągane po debiutach, które, jeśli okażą się pozytywne, mogą przywrócić zaufanie do rynku.

Przewiduje się, że w głównych gospodarkach zachodnich stopy procentowe pozostaną wysokie ponieważ banki centralne próbują obniżyć utrzymującą się inflację do poziomów docelowych. W związku z tym koszt pozyskania kapitału pozostaje na wysokim poziomie, co wraz z ograniczeniem dostępności kredytów sprawia, że finansowanie staje się dla firm dużym wyzwaniem.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Komentarz Anny Zaremby, Partnerki EY

Warto podkreślić, że inwestorzy na całym świecie, w tym w dużej mierze także w Polsce kierują się nie tylko perspektywą osiągania szybkich zysków, potencjałem wzrostu i wysokością aktualnej wyceny giełdowych firm, ale są zainteresowani i ufają - przede wszystkim - spółkom, które w praktyce wdrażają koncepcję powiązaną z ESG oraz tym, które mogą wykazać się efektywnym zastosowaniem AI w praktykowanych modelach biznesowych i prowadzonych operacjach. Dlatego firmy, które planują IPO powinny być innowacyjnne, odporne na zagrożenia związane z łańcuchami dostaw, przygotowane na sprostanie wyzwaniom makroekonomicznym oraz dysponować silnym kapitałem obrotowym, a także być w stanie dostosować się do nowych sposobów prowadzenia działalności poprzez efektywne wykorzystanie najnowszych technologii i aplikacji sztucznej inteligencji.

Local contact

Anna Zaremba
EY Polska, CFO Consulting, Partnerka
 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający rzeczywistą i szacowaną stopę procentową w podziale na kraje i regiony w latach 2021-2024. Pełne dane w podziale na kraje i regiony są następujące: Stany Zjednoczone rzeczywista stopa procentowa na 2021 r. wynosi 0,1%, na 2022 r. wynosi 1,7%; szacowana stopa procentowa na 2023 r. wynosi 5,1%, a na 2024 r. wynosi 4,9%. Rzeczywista stopa procentowa strefy euro na 2021 r. wynosi 0 procent, na 2022 r. 0,6 procent; szacowana stopa procentowa na 2023 r. wynosi 3,8 procent, a na 2024 r. 3,8 procent. Rzeczywista stopa procentowa Wielkiej Brytanii na 2021 r. wynosi 0,1%, na 2022 r. 1,5%; szacowana stopa procentowa na 2023 r. wynosi 4,8%, a na 2024 r. 5,4%. Indie rzeczywista stopa procentowa na 2021 r. wynosi 4%, na 2022 r. wynosi 4,9%; szacowana stopa procentowa na 2023 r. wynosi 6,5%, a na 2024 r. wynosi 5,8%.

ipo globe

Guide to Going Public,

Nasz przewodnik Guide to Going Public prezentuje strategiczne rozważania w okresie przygotowań, wejścia oraz funkcjonowania podmiotów na giełdzie.

Pobierz (pdf)

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik Guide to going public (pdf) [EN].

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec II kwartału 2023 oku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY. Niniejszy dokument zawiera dane pochodzące z danych dostarczonych na podstawie licencji przez Dealogic & ION. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Dealogic & ION. 

  Okres Q2 2023 odnosi się do drugiego kwartału 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 19 czerwca 2023 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023 roku (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres Q2 2022 odnosi się do drugiego kwartału 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022. Okres YTD 2023 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2023 do 19 czerwca 2023, wraz z oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023  (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres YTD 2022 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Źrodło: EY analysis, Dealogic.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek prowadzących działalność operacyjną i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):

    

   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, nadzorczą i depozytową
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administratorzy zewnętrzni, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami funduszy powierniczych, nieruchomościami i rachunkami pośredników
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).

   

 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe.
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone.
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam.
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea.
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej).
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan.
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne.
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Globalny rynek IPO w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. odnotował zmieniającą się dynamikę, charakteryzującą się poprawą nastrojów rynkowych w krajach zachodnich, perspektywą udanych mega IPO w USA, solidnymi rynkami wschodzącymi i ochłodzeniem chińskiego rynku IPO. W miarę jak inwestorzy zmieniają swoje preferencje ze wzrostu na wartość, perspektywy IPO muszą wykazać swoją kondycję finansową i potencjał do tworzenia wartości.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)