20 sty 2020

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

20 sty 2020
Powiązane tematy Audyt MSSF

Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Niezbędnik MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zawierają szereg wytycznych, wskazujących jakie informacje w odniesieniu do danej transakcji powinny zostać przez jednostkę ujawnione w jej sprawozdaniu finansowym. Niewątpliwie, ogromnym wyzwaniem jest weryfikacja zapisów wszystkich standardów w zakresie wymaganych ujawnień dla określonej transakcji, zagadnienia czy elementu sprawozdania finansowego oraz monitorowanie zmian tych wymogów. 

Jesteśmy przekonani, że Niezbędnik MSSF – Lista kontrolna ujawnień dla sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.  okaże się pomocny w procesie sporządzania rocznych  sprawozdań finansowych. Publikacja gromadzi w jednym miejscu wymogi wszystkich standardów w zakresie ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku i ma formę listy kontrolnej. Wierzymy, że narzędzie to będzie przydatne w ocenie, czy wszelkie wymagane ujawnienia mające zastosowanie do zakresu działalności danej jednostki zostały odzwierciedlone w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. 

Niezbędnik MSSF - Lista kontrolna ujawnień dla sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pobierz 

Podsumowanie

Niezbędnik MSSF – Lista kontrolna ujawnień dla sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.  to  narzędzie, które jest przydatne w ocenie, czy wszelkie wymagane ujawnienia mające zastosowanie do zakresu działalności danej jednostki zostały odzwierciedlone w sporządzonym sprawozdaniu finansowym.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Powiązane tematy Audyt MSSF
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)