2 min. czytania 25 maj 2020
Niezbędnik MSSF – marzec 2020

Niezbędnik MSSF: Zmiany w MSSF - Standardy i interpretacje opublikowane na dzień 31 marca 2020 r.

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

2 min. czytania 25 maj 2020
Powiązane tematy MSSF Audyt

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stawiają czoła regularnym zmianom standardów i muszą stosować się do nowych interpretacji. Wyzwaniem dla nich mogą być zarówno istotne modyfikacje wprowadzane do najważniejszych zasad rachunkowości, jak i aktualizacje wynikające z corocznych zmian do MSSF. Wszystko to ma istotny wpływ na różne obszary rachunkowości, takie jak ujmowanie, wycena, prezentacja czy ujawnienia. 

Niektóre z tych zmian niosą za sobą konsekwencje wykraczające poza obszar księgowy i w znaczący sposób dotykają systemów informatycznych wielu jednostek. Co więcej, zmiany w MSSF mogą wpływać na decyzje biznesowe, takie jak tworzenie wspólnych ustaleń umownych lub na strukturyzowanie określonych transakcji. Wyzwaniem dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe jest więc zrozumienie zmian i ocena ich wpływu na działalność. Niniejsza publikacja jest przeglądem nadchodzących zmian w standardach oraz opublikowanych interpretacji „zmiany MSSF”. Nie jest jednak szczegółową analizą lub dyskusją w zakresie przedstawionych tematów. Jej celem jest raczej wskazanie kluczowych aspektów zmian. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań należy odnieść się do tekstu właściwych standardów i interpretacji. Niniejsza publikacja składa się z 2 części.

Część 1 jest ogólnym opisem kluczowych wymogów wynikających ze zmian do MSSF wydanych przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (“Rada” lub “RMSR”) i Komitet ds. Interpretacji MSSF (“KIMSF” lub „Komitet”) na dzień 31 marca 2020 r.

Część 2 jest omówieniem decyzji KIMSF1, opublikowanych w ramach IFRIC Update od dnia 1 października 2019 r.

Niezbędnik MSSF:
Zmiany w MSSF - Standardy i interpretacje opublikowane na dzień 31 marca 2020 r.

Pobierz

Podsumowanie

Niezbędnik MSSF: Zmiany w MSSF - Standardy i interpretacje opublikowane na dzień 31 marca 2020 r. to publikacja, której celem jest wskazanie kluczowych aspektów zmian do MSSF opublikowanych na dzień 31 marca br. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Powiązane tematy MSSF Audyt
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)