Raport EY: Wynagrodzenia Członków Zarządów spółek giełdowych w Polsce

12 sty 2020
Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

12 sty 2020

Przedstawiamy najnowszą wersję raportu opisującego praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na polskiej giełdzie. Spółki te jako podmioty o rozwiniętej strukturze kapitałowej i organizacyjnej a jednocześnie wysokich standardach raportowania, stanowią właściwy punkt odniesienia dla polskiego rynku, szczególnie w obszarze wynagrodzeń menedżerskich.

Ubiegłoroczny raport prezentował zarówno wysokość płac, jak i złożoność pakietów wynagrodzeń. Jednocześnie pokazywał, z jakich narzędzi korzystają w celu zapewnienia wysokich wyników, realizacji celów strategicznych oraz długofalowego planowania strategicznego i działania zorientowanego na wzrost wyników w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Wnioski te pozostają aktualne i prawdopodobnie będzie tak przez kilka kolejnych lat. W niniejszym raporcie skoncentrowaliśmy się natomiast na prezentacji najaktualniejszych benchmarków. Przy wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego oraz wzroście rynku wynagrodzeń, istotnym pytaniem były zachowania wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej. Wzrost wynagrodzeń w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej i zgodnie z danymi NBP, średnie wynagrodzenie nominalne wzrosło o 6,8%.Nasze zestawienie wzbogaciliśmy o prezentację trendów wynagrodzeniowych na rynkach zachodnioeuropejskich.

Moment publikacji raportu jest też interesujący w kwestii zmian, które zachodzą w regulacjach warunkujących jakość danych o wynagrodzeniach zarządów spółek publicznych. Dzięki nowym regulacjom „say on pay” wprowadzającym wymóg pełnej transparentności raportowaniu wynagrodzeń, wynagrodzenia spółek giełdowych będą nie tylko w pełni transparentne, ale także jasno skorelowane z osiąganymi wynikami, realizacją strategii spółki i jej wpływu na  środowisko.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania pogłębionych analiz bądź danych szczegółowych.

Pobierz raport

(wymagane uwierzytelnienie)

Pobierz

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Raport dotyczy praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na polskiej giełdzie.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)