3 min. czytania 24 kwi 2024
BEPS 2.0

BEPS 2.0: Prace dotyczące projektu polskiej ustawy implementującej zasady globalnego minimalnego podatku

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
3 min. czytania 24 kwi 2024

Trwają prace, mające na celu finalizację projektu polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym wdrażającej unijną dyrektywę dotyczącą globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania, w formie globalnego minimalnego podatku (zasady GloBE). O etapie prac legislacyjnych informuje w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Publikacja projektu polskiej ustawy oczekiwana jest w najbliższym terminie.

Na podstawie oficjalnych informacji udostępnionych na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-opodatkowaniu-wyrownawczym-jednostek-wchodzacych-w-sklad-grup-miedzynarodowych-i-krajowych), trwają prace, mające na celu finalizację projektu polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym wdrażającej unijną dyrektywę (Dyrektywa) dotyczącą globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania, w formie globalnego minimalnego podatku (zasady GloBE). Publikacja projektu polskiej ustawy oczekiwana jest w najbliższym terminie. Więcej o implementacji zasad globalnego podatku minimalnego można przeczytać w artykule pt. "„BEPS 2.0: System globalnego minimalnego opodatkowania wystartował 1 stycznia 2024 r”.  

Oczekiwany kierunek implementacji Dyrektywy w Polsce

Zgodnie z udostępnionymi informacji, projekt polskiej ustawy ma wprowadzić trzy rodzaje podatków wyrównawczych (ang. top-up tax), tj.:

  • globalny podatek wyrównawczy - w Dyrektywie określanego mianem zasady włączenia dochodu do opodatkowania (ang. income inclusion rule, IIR);
  • krajowy podatek wyrównawczy - w Dyrektywie określanego mianem kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego (ang. qualified domestic top-up tax, QDMTT);
  • podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków - w Dyrektywie określanego mianem zasady niedostatecznie opodatkowanych zysków (ang. undertaxed profit rule, UTPR).

Newsletter Podatki międzynarodowe

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

10 kroków, które pomogą polskiej spółce przygotować się do BEPS 2.0 Filar
 

Pobierz

Dodatkowo, projekt polskiej ustawy wdrażającej Dyrektywę ma uwzględniać treść tzw. ram implementacyjnych, tj. komentarza do modelowych zasad GloBE, wytycznych administracyjnych oraz dokumentu o deklaracji informacyjnej GloBE, w tym w zakresie tzw. bezpiecznych przystani (ang. safe harbours).

Możliwość ograniczenia obowiązków administracyjnych, raportowych oraz podatkowych

Wdrożenie przepisów Dyrektywy może nałożyć istotne obowiązki administracyjne, raportowe i podatkowe na polskie podmioty. Podmioty objęte zakresem polskiej ustawy mogą jednak skorzystać z określonych przepisów w celu złagodzenia tych obciążeń.

W szczególności:

Dalsze kroki

Rekomendujemy bieżące monitorowanie prac nad polską ustawą implementującą przepisy Dyrektywy. Jednocześnie, warto przypomnieć, że termin na wdrożenie polskich przepisów wskazany w Dyrektywie upłynął z końcem 2023 r. Mimo takiego opóźnienia w przyjęciu polskiej ustawy, w roku podatkowym 2024, polskie podmioty będące częścią międzynarodowych grup, których roczne skonsolidowane przychody są równe lub przekraczają 750 milionów euro, mogą być efektywnie objęte zasadami systemu globalnego minimalnego podatku ze względu na przepisy obowiązujące w innych krajach. Dotyczy to w szczególności obowiązku kalkulacji ETR na potrzeby sporządzenia globalnej deklaracji podatkowej (ang. global information return). 

Podsumowanie

W roku podatkowym 2024 polskie firmy będące częścią międzynarodowych grup mogą podlegać globalnym zasadom minimalnego podatku ze względu na przepisy innych krajów. Dotychczas Polska nie uchwaliła przepisów krajowych implementujących unijne regulacje. Trwające prace legislacyjne nad polską ustawą implementującą zasady globalnego minimalnego podatku zgodnie z dyrektywą UE zbliżają się do końca. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)