3 min. czytania 22 lut 2024
BEPS 2.0

BEPS 2.0: Prace nad polskim projektem ustawy implementującej globalny system minimalnego opodatkowania

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
3 min. czytania 22 lut 2024

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów już w marcu br. powinien być gotowy projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę w zakresie systemu globalnego minimalnego opodatkowania. Polskie przepisy będą najprawdopodobniej obowiązywały od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w komunikatach publicznych, Ministerstwo Finansów zapowiada, że już niebawem zostanie zaprezentowany projekt ustawy wdrażającej w Polsce system globalnego mimalnego opodatkowania. Jednym z priorytetów resortu jest wdrożenie kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego (ang. qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT) w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami, jak również zastosowanie ustalonych na poziomie międzynarodowym bezpiecznych przystani (ang. safe harbours).

W związku z uzgodnieniem na forum międzynarodowym bezpiecznej przystani dotyczącej zasady QDMTT, polskie podmioty funkcjonujące w ramach międzynarodowych grup mogłyby zyskać możliwość kalkulacji efektywnej stawki podatkowej (ang. effective tax rate, ETR) według uproszczonych zasad, m.in. odwołując się do krajowych standardów rachunkowości.

Jednocześnie, warto zwrócić uwagę, iż mimo opóźnienia w przyjęciu polskiej ustawy implementującej dyrektywę (termin na wdrożenie polskich przepisów upłynął z końcem 2023 r.), w roku podatkowym 2024, polskie podmioty będące częścią międzynarodowych grup, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów euro, mogą być objęte zasadami systemu globalnego minimalnego opodatkowania ze względu na przepisy obowiązujące w innych krajach. Dotyczy to w szczególności obowiązku kalkulacji ETR na potrzeby sporządzenia globalnej deklaracji podatkowej (ang. global information return).

W okresie obowiązywania systemu tzw. przejściowych bezpiecznych przystani, odwołujących się do danych z raportów CbCR (ang. transitional CbCR safe harbours), niezbędne jest zgłoszenie intencji skorzystania z bezpiecznych przystani w każdym dostępnym roku podatkowym. W przypadku braku deklaracji intencji do skorzystania z przejściowych bezpiecznych przystani w jednym z okresów podatkowych, nie będzie możliwe skorzystanie z tego systemu w przyszłości (tzw. zasada once out, always out).

W związku z powyższym, warto już teraz przeprowadzić analizę ukierunkowaną na określenie obowiązków polskich podmiotów, wynikających z systemu globalnego minimalnego opodatkowania, w tym możliwości skorzystania z bezpiecznych przystani. Pozwoli to na wypełnienie zobowiązań ciążących na polskich podmiotach w 2024 r. 

Newsletter "Podatki międzynarodowe"

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Przewodnik Podatkowy EY: Global Trade - Akcyza, cło 2024 

CBAM - Kontrola eksportu - Sankcje - CEWA - System AES - Wyroki akcyzowe TSUE

Pobierz przewodnik

 

Podsumowanie

Trwają prace legislacyjne nad projektem polskiej ustawy wdrażającej unijną dyrektywę w zakresie systemu globalnego minimalnego opodatkowania. Projekt ustawy ma być gotowy do marca 2024 r. Pomimo opóźnień w implementacji unijnych regulacji, polskie podmioty funkcjonujące w ramach międzynarodowych grup mogą zostać objęte zasadami systemu globalnego minimalnego opodatkowania już w roku podatkowym 2024.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)