2 min. czytania 25 sty 2024
BEPS 2.0 styczeń 2024 r.

BEPS 2.0: System globalnego minimalnego opodatkowania wystartował 1 stycznia 2024 r.

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
2 min. czytania 25 sty 2024

Państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązują regulacje Filaru II. System globalnego minimalnego opodatkowania wystartował 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczynają obowiązywać zasady globalnego minimalnego opodatkowania. Mimo braku wdrażających je przepisów w Polsce, podmioty z naszego kraju mogą zostać objęte ustawodawstwem przyjętym w innych państwach. Wszystkie polskie firmy, które są częścią międzynarodowych grup osiągających roczne przychody przekraczające 750 milionów euro, mogą podlegać wymogowi obliczania i raportowania efektywnej stawki podatkowej. Mogą one także być zobligowane do zapłaty podatku wyrównawczego.

W związku z obowiązkami nałożonymi przez unijną dyrektywę, przepisy dotyczące systemu globalnego podatku minimalnego zostały wdrożone w następujących państwach członkowskich:

 • Austria (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Belgia (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Bułgaria (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Czechy (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Dania (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR)
 • Finlandia (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR)
 • Francja (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Holandia (zasady QMDTT, IIP oraz UTPR),
 • Irlandia (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Luksemburg (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Niemcy (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Rumunia (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Słowacja (zasada QDMTT),
 • Słowenia (zasada QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Szwecja (zasada QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Węgry (QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Włochy (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR).

Newsletter "Podatki międzynarodowe"

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Ponadto, zasady globalnego minimalnego opodatkowania zostały wdrożone w państwach spoza Unii Europejskiej, w tym w:

 • Japonii (zasada IIR),
 • Katarze,
 • Korei Południowej (zasada IIR oraz od 2025 r.- zasada UTPR),
 • Liechtensteinie (zasady QDMTT, IIR oraz UTPR),
 • Malezji (zasady QMDTT oraz IIR),
 • Mauritiusie (zasada QMDTT),
 • Szwajcarii (zasada QDMTT; trwa proces legislacyjny dotyczący zasad IIR oraz UTPR),
 • Wielkiej Brytanii (zasady QMDTT oraz IIR; trwa proces legislacyjny dotyczący zasady UTPR),
 • Wietnamie (zasady QMDTT oraz IIR),
 • Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Procesy legislacyjne dotyczące implementacji zasad globalnego podatku minimalnego trwają w innych państwach członkowskich, jak również państwach niebędących członkami Unii Europejskiej, w tym na Cyprze, w Hiszpanii, Norwegii czy Kanadzie.

W tym kontekście, warto zwrócić uwagę, iż w postanowieniu z dnia 15 grudnia 2023 r. o sygn. akt T-143/23, Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargę holenderskiej korporacji na jeden z przepisów dyrektywy. W związku z tym, przepisy dyrektywy nie zostały skutecznie zakwestionowane.

Ponadto, nadal trwają intensywne prace na forum OECD, mające na celu doprecyzowanie zakresu funkcjonowania zasad globalnego podatku minimalnego. M.in. w grudniu 2023 r. została opublikowana nowa wersja wytycznych administracyjnych (ang. administrative guidance).

W związku z szerokim wdrożeniem zasad globalnego minimalnego opodatkowania, mimo dotychczasowego braku implementacji przepisów w polskim prawie, potrzebne jest określenie obowiązków podatkowych oraz raportowych polskich podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup. Dotyczy to w szczególności grup międzynarodowych posiadających podmioty powiązane we wskazanych powyżej jurysdykcjach. Wymagane jest również śledzenie procesów legislacyjnych w innych państwach.

Czytaj więcej [EN]:

Podsumowanie

Wraz z początkiem 2024 r. podatnicy muszą przygotować się na największą reformę międzynarodowego prawa podatkowgo, jakim jest globalny podatek minimalny. Mimo dotychczasowego braku implementacji przepisów w polskim prawie zwracamy uwagę na konieczność weryfikacji obowiązków podatkowych oraz raportowych polskich podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)