5 min. czytania 22 maj 2024
zdjęcie do artykułu:  Raport EY & GIGLIKE: GIGbarometr 2024. Barometr elastyczności rynku pracy.

Raport EY & GIGLIKE: GIGbarometr 2024. Barometr elastyczności rynku pracy

Autorzy
Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

Witold Widurek

EY Polska, People Advisory Services, Partner

Mateusz Lasak

EY Polska, People Advisory Services, Doradca Podatkowy, Manager

Global Mobility, PIT, ZUS,

5 min. czytania 22 maj 2024
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Większe uelastycznienie form współpracy w małych firmach, wzrost zawieranych umów B2B w średnich firmach, coraz większe zadowolenia ze współpracy z niezależnymi profesjonalistami (GIGerami) - to jedne z najbardziej zauważalnych trendów wynikających z badania „GIGbarometr, czyli barometr elastyczności rynku pracy 2024” przygotowanego przez GIGLIKE i EY Polska.

Najnowszy raport jest drugą edycją badania wskaźnika GIGbarometr mierzącego elastyczność rynku pracy (pierwsza edycja: „GIGbarometr 2023. Jak elastyczny jest polski rynek pracy?”) oraz kontynuacją wcześniejszych raportów otwierających dyskusję o zjawisku GIGekonomii i GIGerach (z 2021 r.: GIG on. Nowy Ład na rynku pracy oraz z 2022 r.To GIG or not to GIG? GIG well!).

W ubiegłym roku, dzięki badaniu, poznaliśmy pierwszy wskaźnik elastyczności rynku pracy w Polsce w trzech perspektywach: Otoczenia, Firmy i Ludzi. Wyniósł on wówczas 4,5. W 2024 roku GIGbaromert urósł do wartości 5,1, co oznacza wzrost elastyczności rynku pracy. Za najważniejszy czynnik oddziałujący pozytywnie na tą elastyczność uznano sytuację gospodarczą, czyli stan gospodarki w skali makro (m.in. polityka fiskalna, monetarna, poziom bezrobocia oraz inflacja).

Jak jest badany wskaźnik GIGbarometr?

To średnia arytmetyczna odpowiedzi z 3 pytań (po jednym z Otoczenia, Firma, Ludzie) przedstawiona w skali 0–10. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej elastyczny rynek pracy w Polsce.

Newsletter Ludzie w Firmie

Subskrybuj newsletter i otrzymuj najważniejsze informacje na temat zmian w przepisach PIT, ZUS, a także materiały o nowych trendach HR.

Zapisz się

Na wzrost elastyczności rynku pracy wpływ ma także podejście przedsiębiorców. A ono się zmienia na korzyść GIGerów. W najnowszym badaniu przedstawiciele firm deklarują większą liczbę zawieranych umów B2B. Szczególny wzrost widoczny jest w średnich przedsiębiorstwach (57% vs. 46% w 2023 r.) kosztem mniejszej liczby umów-zleceń. Co ciekawe, z badania wynika, że małe firmy także nabierają umiejętności w uelastycznianiu form współpracy. 

„Rośnie grupa entuzjastów, którzy swoje modele biznesowe opierają właśnie na założeniach GIG. Za przykładem firm znanych marek, które niosą sztandar pionierów i odniosły globalny sukces, podążają mniejsze lub zupełnie małe przedsięwzięcia testujące apetyt rynku na takie formy działania.” - Marek Jarocki, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services Tax

Rośnie nie tylko zainteresowanie współpracą z GIGerami, ale także stopień zadowolenia przedsiębiorstw ze współpracy z niezależnymi profesjonalistami. Przy czym trzeba podkreślić, że wzrost generowany jest głównie przez pozytywną ocenę małych organizacji (7,7 vs. 7,2 w 2023 r.). W średnich firmach nadal utrzymuje się on na wysokim poziomie (wzrost do 7,6 w stosunku do 7,5 w 2023 r.), natomiast wśród dużych podmiotów odnotowano zauważalny spadek do wartości 7,0 (w porównaniu z 7,5 w 2023 r.). Pokazuje to, że współpraca z GIGerami niesie ze sobą nie tylko korzyści, lecz także wyzwania, które są tym większe, im większa jest organizacja.

Na pewno otwarcie się na ten model współpracy wymaga transformacji procesów i zarządzenia zmianą. Dobrą praktyką jest alokowanie wyspecjalizowanej osoby (a dla większych firm – stworzenie zespołu) do zarządzania relacjami z kontraktorami (ang. contractors relationship management).” - Eliza Skotnicka, EY Polska, Senior Manager, People Advisory Services Tax

ipo globe

Pobierz raport: GIGbarometr. Barometr elastyczności rynku pracy 2024

Pobierz raport [PDF]

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

GIGbarometr 2024 wskazuje na zmiany względem 2023 r., istotne tendencje i wyznacza kierunki przyszłych zmian, wdrażając innowacyjną metodologię badań rynku pracy, uwzględniającą makroekonomiczne i prawnopodatkowe realia, punkt widzenia firm oraz ludzi kształtujących elastyczny rynek pracy. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

Witold Widurek

EY Polska, People Advisory Services, Partner

Mateusz Lasak

EY Polska, People Advisory Services, Doradca Podatkowy, Manager

Global Mobility, PIT, ZUS,

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)