Aile Şirketleri | Odak noktası: Değerler

Aile Şirketleri | Odak noktası: Değerler

Yerel iletişim kişisi

Serhat Akmeşe

22 Şub 2021
Konu Yayınlar
Kategori Aile Şirketi

Mali, hukuki ve finansal sorular genellikle aile üyelerinin kişisel amaç ve değerleriyle birlikte ortaya çıkar. Aile mirasını korumak için nesiller boyu benimsenen ortak değerler, çok kuşaklı aile işletmelerinin başarısının temelidir.

Amaç

Ortak amaç, aile şirketini birbirine bağlayan en önemli unsurdur. İş veya hayırseverlik, aile ofisi veya yatırım yönetimi gibi diğer aile faaliyetlerinde, gelecek nesillerin dahiliyeti için ortak amaç, aile geçmişi ve aile hikayeleri üzerine inşa edilir.

Amaç, beklentileri yönetmekte ve aile üyelerinin hem aile içinde hem de aile dışında birbirleriyle nasıl etkileşim kuracakları konusunda rehberlik eden ilkelerin belirlenmesinde kilit rol oynar.

Uyum

Aile işletmesindeki yönetim rutini, varlık ve gücün aile üyeleri arasındaki dağılımı kaynaklı anlaşmazlıklardan etkilenebilir. Bir nesilden diğerine farklılaşan hedefler de bir diğer anlaşmazlık sebebidir.

Tüm üyelerin ortak değerler üzerinde hemfikir olduğu aileler, iş için belirlenen hedefler ile ailenin temel ilkeleri arasındaki tutarlılıktan büyük ölçüde yararlanır.

Toplum

Uzun vadeye odaklanan aile işletmeleri, topluma geri verme konusuna özellikle önem vermektedir. Adil ücret politikaları, güvenlik taahhüdü, eğitim planlaması ve burslar yoluyla aileler, çalışanlarının yanında olur. Yöneticilerini kar amacı gütmeyen kurumlarda hizmet vermeye teşvik eder. Bu durum, aile mirasının ve kurucunun oluşturduğu değer sisteminin bir parçasıdır.

Yönetişim

Önde gelen aileler, aile birliğini desteklemek ve aile mirasını korumak için ortak bir amaç ve paylaşılan değerler tanımlamak için aile anayasası da dahil olmak üzere destekleyici yönetişim araçlarına sahiptir.

Etkili aile yönetişimi genellikle organizasyonel yapılanma gerektirir. Bu durum, işletmenin yapısını, yönetimini ve çalışanlarının rollerini, ailenin amacı ve uzun vadeli vizyonuyla uyumlu olacak şekilde yeniden şekillendirmek anlamına gelir. Bu çerçevede en önemli konu, organizasyonel değişiklikleri gerçekleştirirken, aile üyelerini üzmemektedir.


Önde gelen aileler ne yapıyor?

Başarılı ailelerin ortak bir amacı ve aile ve iş için neyin önemli olduğuna karar vermelerine yardımcı olan ortak değerleri bulunur. Karar alma süreçlerine rehberlik edebilecek yol haritaları oluştururlar ve aile üyelerinin farklılıklarını yönetecek, uyumu koruyacak ve işletmenin geleceğini tehlikeye atmayacak şekilde şirketi yönetmelerini sağlayacak güçlü yönetişim yapısına güvenirler. 

Başarı faktörleri

•  Aile birliğini destekleyen ve aile mirasını koruyan ortak amaç ve değerleri tanımlayın
•  Aile anayasasında ailenin amacını, vizyonunu ve değerlerini belirtin
•  Aileyi, işletmeyi ve varlıkların kullanımını ve üçü arasındaki etkileşimi kapsayan güçlü bir yönetişim yapısı oluşturun
•  Kayırma, aile içi çatışma veya hisse paylarının haksız tahsisi risklerini azaltmak için iyi yönetişim uygulamalarına odaklanın
•  Aile mirasını geliştirmek için açık iletişimi sürdürmeye ve aile üyelerini motive etmek için iyi yönetişime güvenin
•  Pazar fırsatlarına ve zorluklarına proaktif olarak yanıt vermek ve rekabette üstünlük sağlamak için yönetişim
yapısından yararlanın
•  Aile konseyi tarafından desteklenen güçlü bir yönetim kurulu kurgulayın
•  Hayırseverlik faaliyetlerini doğrudan aile şirketi aracılığıyla mı yoksa farklı araçlarla mı koordine edeceğinize karar verin
•  Çalışanlara ve topluma bağlılığı göstermek için güçlü bir kurumsal sorumluluk çerçevesi geliştirin
•  Gelecek nesilleri hayırseverlik faaliyetleri konusunda yönlendirin

Kaynakları göster

  • Aile Şirketleri - Odak noktası: Değerler | PDF İndir

Aile Şirketi Hizmetleri

Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarılarak hedefe ulaşmasına destek olur.

İncele