Medical stethoscope

Health Talks IV Toplantı raporu

EY Türkiye olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz Sağlık Sohbetleri toplantısında, sektörün önde gelen liderleriyle birlikte Covid-19 krizinin Türkiye’de ve dünyada sağlık sektöründe yarattığı etkiler değerlendirildi. Toplantıda tele-sağlık hizmetleri, sağlık sektöründe yeni iş modelleri, en yeni sağlık teknolojileri ve yatırım faaliyetleri gibi konularda değerlendirmeler yapıldı. Sağlık ve yaşam bilimleri sektörünün gelişimi ve geleceğinin kapsamlı olarak ele alındığı bu toplantının çıktıları Health Talks toplantı raporunda bir araya getirildi.