5 юли 2022
two women riding bicycles

Правни и данъчни новини

5 юли 2022

Четете актуалните правни и данъчни новини от EY Bulgaria: 

 • Предложение за нови директиви, въвеждащи минимален 15% корпоративен данък и мерки срещу „кухите“ дружества в ЕС.

  На 22 декември 2021 г. Европейската комисия (“ЕК”) издаде две законодателни предложения за директиви, следвайки инициативите на ЕС за справедливо данъчно облагане и глобалната данъчна реформа, договорена наскоро. 

  Прочетете пълната статия тук

 • Промени в данъчното законодателство

  През последните седмици бяха обнародвани промени в четири данъчни закона. С измененията в нашето данъчно законодателство се въвеждат изискванията както на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябваше да транспонира до края на 2021 година, така и то се привежда в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), създадена по български преюдициални запитвания.

  Прочетете пълната статия тук. 

 • Разширен обхват и необлагаем размер на разходите за ваучери за храна за 2022 г.

  На 4 март 2022 г.,в „Държавен вестник“, бр. 18 беше обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г.[1], с който бяха въведени промени по отношение на ваучерите за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Прочетете пълната статия тук.

 • Нови възможности и предизвикателства за работодателите при политиките за привличане и стимулиране на служители

  През последните месеци бяха направени редица промени в данъчното и осигурителното законодателство. Увеличаването на максималния осигурителен доход на 3400 лв. от 1 април 2022 година създаде още по-големи предизвикателства пред работодателите в управлението на разходите за труд особено при вече одобрени бюджети за 2022 година. В съчетание с недостига на таланти в почти всички сектори, тези предизвикателства налагат спешно преосмисляне на политиките за привличане и стимулиране на служители. Предвид това, съществуват и промени, които откриват възможности, но изискват и повишено внимание към спазване на изискванията на законодателството.

  Прочетете пълната статия тук. 

 • Подаване на декларация за оповестяване на ползваните данъчни облекчения по СИДДО до 31 март 2022 г.

  срокът за подаване на Декларация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за оповестяване на ползваните данъчни облекчения през 2021 г., съгласно Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) в случаите на начисляване на доходи на чуждестранни физически или юридически лица е 31 март 2022 г.

  Прочетете пълната статия тук.

 • Newly adopted tax law changes - July 2022

  бяха приети промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г., които изменят редица разпоредби на данъчни закони.

  Прочетете пълната статия тук. 

Накратко

Тук ще откриете най-актуалните правни и данъчни новини.

Повече за тази статия