EY Klimaatbarometer 2023

EY doet jaarlijks onderzoek naar de staat van klimaat gerelateerde rapportages onder Nederlandse organisaties in verschillende sectoren.

Lees de EY Klimaatbarometer 2023

Resultaten 2023: Nederlandse bedrijven verantwoordelijk voor minstens 2,4% wereldwijde CO2-uitstoot

Op dinsdag 28 november publiceerden wij de EY Klimaatbarometer 2023. Hierbij onderzochten we op basis van openbare informatie de mate van transparantie, volledigheid en kwaliteit van de rapportages. De conclusie?

Nederland heeft de potentie om aanzienlijk invloed uit te oefenen op het terugdringen van de opwarming van de aarde. De 74 Nederlandse bedrijven die zijn geanalyseerd in de Klimaatbarometer alleen al, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor minstens 2,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Dit percentage ligt in werkelijkheid nog hoger aangezien ongeveer een kwart van deze bedrijven niet of slechts gedeeltelijk rapporteren over hun scope 3 emissies. Daarnaast zijn deze bedrijven slechts een kleine subset van de circa 7500 bedrijven die vanaf 2024 onder de werking van de CSRD vallen.

Dit laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven de potentie heeft om significante invloed op de wereldwijde emissiereductie uit te oefenen.

Emissies uit de waardeketen (scope 3) zijn

11 keer

hoger dan operationele emissies (scope 1 en 2)

74 Nederlandse organisaties zorgen samen voor minstens

2,4%

van alle scope 3 emissies wereldwijd.

Hoe scoort uw organisatie?

Wenst u inzicht in de transparantie, volledigheid en kwaliteit van uw niet-financiële rapportages? Vraag dan hier uw Klimaatbarometer Benchmark Rapport op maat aan. Deze stellen wij kosteloos voor u samen en bespreken we graag persoonlijk met u.