7 minuten leestijd 11 juli 2023

Een levenscyclusanalyse geeft pioniers zoals Fly with Lucy inzicht in hun CO2-emissies.

Hoe pionier LUCY de luchtvaart wil verduurzamen

Door Tom Emmelkamp

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Verbindend. Empathisch. Innoverend. Houdt niet van de status quo en wil graag samen dingen verbeteren, want duurzaamheid = innovatie.

7 minuten leestijd 11 juli 2023

Een levenscyclusanalyse geeft pioniers zoals Fly with Lucy inzicht in hun CO2-emissies.

In het kort

 • Fly with Lucy wil vanaf 2026 elektrische passagiersvluchten aanbieden vanaf regionale luchthavens.
 • In het kader van EY Ripples ondersteunen wij LUCY met hun innovatiestrategie door pro bono een levenscyclusanalyse uit te voeren.
 • De levenscyclusanalyse geeft inzicht in hoe de CO2-emissies van elektrische passagiersvliegtuigen zich verhouden tot die van de trein of een kerosinevliegtuig.  

Met het elektrisch vliegtuig naar Londen, Stuttgart of Parijs? Vanaf 2026 wil Climate Tech startup Fly with Lucy (LUCY) elektrische passagiersvluchten aanbieden vanaf regionale luchthavens. De ambitie is om een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij te worden, die duurzame en betaalbare vluchten aanbiedt in Europa.

We zitten in een klimaatcrisis. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kerosine in de atmosfeer draagt hier in belangrijke mate aan bij. Korte afstandsvluchten dragen het meest bij vanwege inefficiënties die worden veroorzaakt doordat vliegtuigen het grootste deel van hun brandstof verbruiken tijdens het opstijgen. Ondanks de klimaatcrisis zijn nog steeds 1 op de 3 vluchten van Schiphol korter dan 750 km. De Nederlandse top-3 route wordt gevormd door Amsterdam-Londen, Rotterdam-Londen en Amsterdam-Parijs. Voor deze routes worden steeds vaker privéjets ingezet. In 2022 vertrokken maar liefst meer dan een half miljoen privévluchten vanaf Europese luchthavens. Willen we ooit het doel halen uit het akkoord van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2 graden,  zullen we snel moeten verduurzamen.

Thijs Bosgoed, co-founder and head of partners & network bij LUCY: “Regelgeving beperkt het aantal vluchten vanaf luchthavens, maar niet de emissie-uitstoot. Door een maximum te stellen aan emissies wordt de luchtvaart gedwongen om te verduurzamen. Voor kleine toestellen en korte vluchten tot een maximum van 750 kilometer, is elektrisch vliegen in de toekomst een duurzaam alternatief.”

Een ander voordeel van elektrisch vliegen is dat de geluidsoverlast wordt beperkt. Jessica Lau, Head of Growth bij LUCY: “Doordat elektrische vliegtuigen niet onderworpen zijn aan dezelfde geluidsbeperkingen als conventionele vliegtuigen, kunnen we gebruik maken van een netwerk van regionale vliegvelden. Nederland telt naast de luchthavens van nationale betekenis, alleen al twaalf regionale vliegvelden. Hierdoor hoeven reizigers minder lang te wachten en kunnen we kortere, directere vluchten aanbieden. Dit betekent lagere operationele kosten en een verminderde afhankelijkheid van conventionele vliegtuigen op korte afstanden.”

De trein, het elektrische vliegtuig of Boeing

De vraag is hoe de CO2-emissies van elektrische passagiersvliegtuigen zich verhouden tot die van de trein of een kerosinevliegtuig. EY heeft in dit kader een indicatieve levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd, waarbij aspecten zoals tijdsbesparing en de ‘businessclass experience’ vooralsnog buiten beschouwing zijn gelaten. Een LCA berekent niet alleen de CO₂-emissies als gevolg van het energiegebruik per gereisde passagierskilometer (ppkm), maar ook de emissies van de grondstofwinning en de bouw van het vliegtuig of trein, de aanleg van de landingsbanen of spoorrails, de terminals, de batterijwissels en zelfs de slijtage van de banden. Het buiten gebruik nemen of het hergebruik van het batterijpakket is op dit moment nog buiten beschouwing gelaten.

 • De levenscyclusanalyse (LCA)

  Een LCA is geschikt voor het inzichtelijk maken van de verschillende milieueffecten en tevens het vergelijken van producten of diensten. De fast track LCA geeft snel inzicht in de impact van een product, maar is minder gedetailleerd dan een volledige LCA. Het voordeel van de fast track LCA is dat potentiële zogenaamde hotspots kunnen worden geïdentificeerd die verder kunnen worden onderzocht in een volledige LCA.

Van EY kantoor Amsterdam naar JP Morgan in Londen

Een team duurzaamheidsconsultants van EY heeft de CO2-voetafdruk (CO2-equivalent*) berekend van de reis vanaf het EY kantoor in Amsterdam naar het JP Morgan kantoor in Londen. Met een LUCY vliegtuig is dat een uitstoot van 26 kg CO2-eq.[1] Ten opzichte van een conventioneel passagiersvliegtuig is dat een emissiereductie tot 50 procent. Maar hoe verhoudt deze uitstoot zich tot het reizen per trein? Een treinreis van het EY kantoor in Amsterdam naar JP Morgan in London levert een uitstoot op van 24 kg CO2-eq. Op basis van een fast track LCA is dit dus redelijk vergelijkbaar.

 • CO2-equivalent

  Naast koolstofdioxide (CO2) worden ook andere broeikasgassen meegeteld. Dit zijn lachgas (N2O, distikstofoxide), methaan (CH4) en de fluorhoudende gassen (F-gassen). Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP) – dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

De resultaten van een LCA vormen een startpunt voor innovaties in de juiste richting en de duurzame business case verder te ontwikkelen.
Eelco Rietveld
Manager Climate Change & Sustainability Services

Met de LCA de innovatierichting bepalen

Eelco Rietveld, Manager Climate Change & Sustainability Services bij EY: “De emissies van elektrisch vliegen zijn ondanks dat de elektrische luchtvaart nog in de kinderschoenen staat, nu al vergelijkbaar met treinreizen. Toch moet er in de komende jaren een hoop uitgekristalliseerd worden. De LCA is hierin een belangrijk instrument en helpt innovators zoals LUCY met het in kaart brengen van hun ecologische voetafdruk en het bepalen van de innovatierichting.”

Met de LCA hebben we voor LUCY de verbeterpunten op onder andere de elektriciteit en de batterijen in beeld gebracht.
Alistair Beames
Manager Decarbonization and Impact Advisory bij EY

In de toekomst kunnen de emissies zeker 70% lager

Uit de LCA voor LUCY blijkt dat voor ongeveer 70 procent van de CO2-emissies van het elektrisch vliegen wordt veroorzaakt door de elektriciteit die het toestel tijdens een vlucht verbruikt. De verwachting is dat in de toekomst de energie uit duurzame bronnen kan worden gehaald waardoor de emissies van elektrische vliegtuigen meer dan kan halveren. .

Biomassa brandschoon?

Hoewel dankzij de LCA allerlei zaken duidelijk zijn geworden, zijn er een aantal zaken waarvan het onduidelijk is hoe de toekomst er op dat gebied uitziet. Een van die zaken is het gebruik van biobrandstoffen. Daarover bestaan nog teveel aannames en is te weinig data voor handen, om harde uitspraken te doen. Ondanks torenhoge ambities, is het vooralsnog onduidelijk hoe ‘groen’ biobrandstoffen daadwerkelijk zijn.

Eelco Rietveld: “Pioniers zoals LUCY hebben de potentie hebben om een aanzienlijke impact te maken op de huidige luchtvaart industrie. Juist daarom is het belangrijk om feiten van fictie te scheiden. De LCA brengt niet alleen de ecologische voetafdruk in beeld, maar geeft ook antwoord op vragen zoals waar staan we nu? Waar zitten de hotspots? En hoe kunnen we onze emissies verminderen? Dat zijn de vragen waar elk bedrijf zich op de korte termijn over zal moet buigen.”

Een succesvolle duurzame transformatie begint met luisteren naar de klant om vervolgens hun ambities met duurzame strategieën te realiseren.
Tom Emmelkamp
Partner Climate Change & Sustainability Services
 • Bronnen weergeven#Bronnen verbergen

  [1] Disclaimer:

  De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als indicatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor een beslissing. De resultaten zijn gebaseerd op een fast-track levenscyclusanalyse, op basis van ISO 14040/44 door EY Climate Change & Sustainability Service in opdracht van Fly with Lucy. De resultaten zijn uitsluitend bedoeld voor milieu-informatiedoeleinden en dienen als uitgangspunt voor Fly with Lucy om haar emissies nauwkeurig te berekenen en moeten worden gebruikt als indicatieve basis voor verder onderzoek. De gegevens die zijn gebruikt voor de berekeningen zijn geleverd door Lucy Group B.V. en datasets zijn verkregen met behulp van EcoInvent 3.8. De nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie worden niet gegarandeerd en er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven. Daarom is elk vertrouwen dat u stelt in de verstrekte informatie strikt op eigen risico. Het onderzoek zelf is niet extern geverifieerd. EY kan geen wettelijke garantie of accreditatie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de uitkomst van de resultaten.

  © 2023 EY, alle rechten voorbehouden.

Samenvatting

In het kader van EY Ripples heeft EY voor LUCY een LCA uitgevoerd om te onderzoeken hoe de CO2-emissies van elektrische passagiersvliegtuigen zich verhouden tot die van de trein of een kerosinevliegtuig. De LCA is een belangrijk instrument en helpt innovators zoals LUCY met het in kaart brengen van hun ecologische voetafdruk en het bepalen van de innovatierichting.

Over dit artikel

Door Tom Emmelkamp

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Verbindend. Empathisch. Innoverend. Houdt niet van de status quo en wil graag samen dingen verbeteren, want duurzaamheid = innovatie.