Wdrożenie MSSF 17

IFRS 17 (MSSF 17) jest największą zmianą w rachunkowości ubezpieczeń od dziesięcioleci. Nasz wykwalifikowany zespół rozumie zarówno kwestie biznesowe, jak i techniczne związane z MSSF 17 i może współpracować z Państwem w celu osiągnięcia zgodności z przepisami standardu w sposób spójny z Państwa programami transformacji finansowej.

Jak EY może pomóc?

Podczas gdy MSSF 17 stawia przed zakładami ubezpieczeń wiele istotnych wyzwań, stanowi on również szansę na modernizację i unowocześnienie technologii i danych w zakresie finansów, ryzyka i operacji aktuarialnych. W zależności od tego, w jaki sposób zakłady ubezpieczeń zdecydują się podejść do kwestii wdrożenia standardu, wpływ MSSF 17 na podstawowe dane księgowe, systemy i procesy jest potencjalnie ogromny. 

Zespoły EY zapewniają głęboką wiedzę techniczną jak i branżową. Jesteśmy gotowi współpracować z Państwem w celu osiągnięcia zgodności z MSSF 17 w sposób efektywny, strategiczny i spójny z Państwa programami transformacji finansów i ryzyka oraz szerszymi celami biznesowymi. Dla zakładów ubezpieczeń poszukujących odważniejszego podejścia, wychodzimy poza prace związane z zapewnieniem zgodności z przepisami standardu, aby zautomatyzować środowiska raportowania i zintegrować finanse, ryzyko i funkcje aktuarialne w sposób, który przynosi trwałą wartość dla firmy.

Dlaczego warto wybrać EY jako partnera przy wdrożeniu MSSF 17? 

Możemy pomóc Państwu poruszać się po nowej agendzie regulacyjnej i dostosować Państwa organizację do udanego wdrożenia, oferując: 

  • Dogłębne zrozumienie implikacji MSSF dla zakładów ubezpieczeń
  • Skoncentrowane podejście do opracowywania ukierunkowanych modeli operacyjnych opartych na technologii, które integrują funkcje finansowe i aktuarialne
  • Szeroką wiedzę w zakresie rozwiązań i dostawców oraz sprawdzone podejście do oceny, wyboru narzędzi i technologii
  • Partnerstwo i współpracę z wiodącymi graczami technologicznymi
  • Duże doświadczenie w tworzeniu udanych rozwiązań w zakresie MSSF 17 oraz integracji operacji finansowych i aktuarialnych
  • Różnorodne umiejętności i doświadczenie wymagane do osiągnięcia zgodności
  • Rozwiązania, które skracają czas uzyskania wartości i zmniejszają ryzyko w procesie wdrożenia

Jak EY wspiera ubezpieczycieli w przygotowaniu procesów sprawozdawczości finansowej i systemów księgowych na wdrożenie MSSF 17?

Jak pracujemy nad wprowadzeniem zmian? 

Zapoznaj się z ostatnimi webcastami na temat wdrożeń MSSF 17. 

 

Webcast IFRS 17 (ENG): Jak technologia może poszerzyć Twój punkt widzenia?

W niniejszym webcaście liderzy firm dostarczających technologiczne rozwiązania dla branży finansowej, tj. EY, MSG global i SAP, dzielą się swoim doświadczeniem z projektów wdrożenia rozwiązań wspomagających implementację MSSF 17 na całym świecie. W ramach webcastu prelegenci omawiają narzędzia FPSL i PaPM, a także prezentują podstawy IMN (Intelligent Metrics Navigator) – potężnego narzędzia EY opartego na SAC.

Zobacz

 

Webcast IFRS 17 (ENG): Historie sukcesów klientów

W niniejszym webcaście liderzy EY wraz z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń z całego świata dzielą się swoją historią i doświadczeniami z procesu wdrożenia MSSF 17. Nasi klienci opowiadają m.in. o tym, co stanowiło dla nich najważniejsze wyzwanie związane z implementacją standardu, czym najbardziej zostali zaskoczeni podczas prac, a także jaki czas był im potrzebny na wdrożenie nowych narzędzi raportowych.

Zobacz

 

Webcast IFRS 17 (ENG): Jakie lekcje wyciągnęli dotychczas ubezpieczyciele z programów wdrożeniowych?

W niniejszym webcaście liderzy EY przedstawiają spostrzeżenia ubezpieczycieli z całego świata na temat kilku kluczowych zagadnień związanych z wdrożeniem MSSF 17.

Zobacz

 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.