Wdrożenie MSSF 17

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 17 (IFRS 17), wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2017 roku, jest największą od dziesięcioleci zmianą w rachunkowości ubezpieczeń. Pomagamy naszym klientom osiągnąć zgodność z przepisami standardów w sposób spójny z indywidualnymi programami transformacji finansowej.

IFRS 17 zmienia nie tylko sprawozdanie, ale także procesy i systemy

IFRS 17 stawia przed zakładami ubezpieczeń wiele trudnych wyzwań, jednak przede wszystkim jest szansą na modernizację i unowocześnienie technologii oraz danych w zakresie finansów, ryzyka i operacji aktuarialnych. W zależności od tego, w jaki sposób ubezpieczyciele zdecydują się podejść do kwestii wdrożenia standardu, wpływ IFRS 17 na podstawowe dane księgowe, systemy i procesy może być ogromny. 

Potrzebujesz doradztwa w zakresie wdrożenia IFRS 17?
Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc?

Zespoły ekspertów EY mają szczegółową wiedzę techniczną, jak i branżową na temat wdrożeń IFRS 17. Współpracują z organizacjami w sposób efektywny, strategiczny i spójny z programami transformacji finansów i ryzyka oraz szerszymi celami biznesowymi. Dla zakładów ubezpieczeń, które poszukują odważniejszego podejścia, poszerzają prace związane z zapewnieniem zgodności z przepisami standardu o automatyzację środowiska raportowania i zintegrowanie finansów, ryzyka oraz funkcji aktuarialnych w sposób przynoszący trwałą wartość dla firmy.

Ułatwiamy poruszanie się po nowej agendzie regulacyjnej i dostosowujemy organizacje do wdrożenia, oferując: 

 • dogłębne zrozumienie znaczenia IFRS 17 dla zakładów ubezpieczeń;
 • podejście nastawione na opracowanie ukierunkowanych modeli operacyjnych opartych na technologii, które integrują funkcje finansowe i aktuarialne;
 • szeroką wiedzę w zakresie rozwiązań i dostawców oraz sprawdzone podejście do oceny, wyboru narzędzi i technologii;
 • partnerstwo i współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi;
 • duże doświadczenie w tworzeniu udanych rozwiązań w zakresie IFRS 17 oraz integracji operacji finansowych i aktuarialnych;
 • rozwiązania, które skracają czas uzyskania wartości i zmniejszają ryzyko w procesie wdrożenia.

Jak EY wspiera ubezpieczycieli w przygotowaniu procesów sprawozdawczości finansowej i systemów księgowych na wdrożenie IFRS 17?

 • 1. Decyzje dotyczące polityki i zasad rachunkowości

  • Pomoc w tworzeniu rejestru decyzji metodologicznych, w tym uproszczeń i pragmatycznych rozwiązań implementacyjnych
  • Konsultacje w skomplikowanych kwestiach księgowych z grupą techniczną EY
  • Analiza i dostosowanie wykorzystywanej metodologii alokacji kosztów
  • Pomoc w przygotowaniu metodyk i polityk rachunkowości
 • 2. Systemy księgowe i formularze sprawozdawcze

  • Projekt i transformacja narzędzi księgowych (tzn. plan kont na potrzeby lokalne i grupowe)
  • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych proforma i pakietów raportowania grupowego zgodnych z MSSF 17
 • 3. Zmiany w procesie raportowania

  • Przeprojektowanie procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych i harmonogramu sprawozdawczego z uwzględnieniem nowych kroków i kontroli wynikających z implementacji MSSF 17
  • Analiza odpowiedzialności poszczególnych części organizacji w procesie raportowania zgodnym z MSSF 17 i przygotowanie ich harmonijnego współdziałania
  • Szkolenia dla pracowników przybliżające wymogi standardu
 • 4. Informacje zarządcze, planowanie i prognozowanie

  • Zapewnienie zgodności rachunkowości zarządczej z nowymi wymogami standardu
  • Weryfikacja kluczowych wskaźników finansowych i procesu ich prognozowania

Co nas wyróżnia

Wspieramy w zakresie ujawnień i procesu raportowania

Pomagamy w opracowywaniu nowych ujawnień MSSF 17 oraz dostosowaniu procesu sprawozdawczości zewnętrznej i zarządczej do wymogów MSSF 17.

Opracowujemy metodykę i polityki rachunkowości

Doradzamy w opracowywaniu polityk rachunkowości oraz dokumentów uzasadniających przyjęte stanowisko w zakresie interpretacji standardu. 

 

Dostosowujemy działania do potrzeb klientów

Wspieramy w interpretacji określonych zapisów standardu i ich zastosowaniu w firmach. Oferujemy indywidualne wsparcie księgowe, aktuarialne i technologiczne we wdrożeniu MSSF 17.  

Dzielimy się wiedzą

Przeprowadziliśmy liczne warsztaty szkoleniowe oraz panele dyskusyjne związane z tematyką MSSF 17. Publikujemy Niezbędniki MSSF z komentarzami naszych ekspertów do interpretacji standardów.

 

Działamy globalnie

Angażujemy się w dyskusje na poziomie międzynarodowym w zakresie złożonych aspektów metodologicznych, np. w aspekcie podejścia do alokacji kosztów czy wyceny umów reasekuracji biernej. Nasza szeroka sieć ekspertów pomaga efektywnie i celnie przeanalizować skomplikowane zagadnienia metodologiczne. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

Polski zespół ekspertów zrealizował ponad 30 projektów wdrożenia MSSF 17 przez spółki działające zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych w ciągu ostatnich lat. 

Polegamy na naszej wiedzy

Jesteśmy aktywnymi członkami międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się IFRS 17 w ramach naszej organizacji i współpracujemy z IASB oraz TRG. Konsultujemy strategie wdrożeń standardów z ekspertami z całego świata.

Z sukcesem realizujemy kompleksowe wdrożenia MSSF 17, które obejmują m.in. opracowanie metodyki wyliczeń i księgowań, przygotowanie danych wejściowych, przeprowadzenie pełnych wyliczeń dla całego portfela, a także opracowanie finalnych sprawozdań finansowych oraz księgowań zgodnych z nowym standardem. 

Wstecz

EY Canvas

Dalej

EY Helix