5 min. czytania 14 gru 2023
ICT - łańcuch dostaw

Raport EY 2023 – ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

Autorzy
Justyna Wilczyńska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Patryk Gęborys

EY Polska, Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Technologii, Partner

Praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów IT i OT. Cyberaktywista. Miłośnik squasha.

Joanna Ostrowska

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel

Joanna jest Senior Managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

Kamil Pszczółkowski

EY Polska, Consulting, Cyber Security Senior Manager

Kamil posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, które nabył projektując, wdrażając i audytując i doskonaląc usługi bezpieczeństwa w zakresie systemów IT i świadczonych usług biznesowych.

Współautorzy
Paulina Szperlińska-Więcławska,  
5 min. czytania 14 gru 2023

Przedstawiamy Raport EY - ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper – niezastąpione źródło informacji dla wszystkich organizacji, które stawiają czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Zapewnienie bezpiecznego łańcucha dostaw technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Dyrektywa NIS2 jest odpowiedzią na nasilające się zagrożenia w erze cyfrowej i gwałtowny wzrost liczby cyberataków. Wraz z jej przyjęciem i planowaną implementacją w Państwach Członkowskich UE potrzeba wdrożenia jednolitego narzędzia oceny bezpieczeństwa łańcucha dostaw stała się jeszcze bardziej kluczowa.

Mając na uwadze powyższe, eksperci EY Cybersecurity i Kancelarii EY Law przygotowali Raport, w którym przedstawiają innowacyjny ICT Supply Chain Toolbox jako cenne źródło informacji i punkt odniesienia dla organizacji stojących przed omawianymi wyzwaniami.

 

Raport ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

Pobierz Raport

Podczas przygotowania Raportu wzięliśmy pod uwagę aspekty ekonomiczne, regulacyjne i techniczne. Naszym celem jest kształtowanie przyszłości, a nie skupianie się na przeszłości. Chcieliśmy pokazać Państwu zestaw narzędzi, który naszym zdaniem wzmocni cyberbezpieczeństwo w UE.
Justyna Wilczyńska-Baraniak
EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Dlaczego warto przeczytać Raport EY?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do uwzględnienia wyników skoordynowanych ocen ryzyka dla bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Dyrektywa NIS2 nie zawiera jednak żadnych wyjaśnień dotyczących sposobu przeprowadzania tej oceny ryzyka ani nie wskazuje kryteriów, które należy wziąć pod uwagę.

Dlatego stworzyliśmy dla Państwa ICT Supply Chain Toolbox jako:

  • Inspirację, jak dokonać oceny bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oraz
  • Przydatne narzędzie do analizy porównawczej w codziennej działalności biznesowej

W Raporcie odnosimy się do istniejących aktów prawnych i norm ICT oraz odpowiadamy na wyzwania związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw poprzez przedstawienie ICT Supply Chain Toolbox.

Aby osiągnąć sukces, konieczne jest skupienie się na tym, aby wymagania techniczne były jasne i zrozumiałe dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Istotne jest stworzenie rodzaju mapy drogowej, która umożliwi efektywną ocenę bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Dbałość o precyzję i przejrzystość stanowi klucz do skutecznej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi stronami.
Patryk Gęborys
EY Polska, Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Technologii, Partner

Pobierz Raport EY 2023 – ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

Pobierz raport
(raport jest w języku angielskim)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Pobierz Raport EY 2023: ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper, który przyczyni się do dyskusji na temat sposobów rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a co najważniejsze, pomoże różnym organizacjom ocenić własny poziom bezpieczeństwa w tym obszarze. Raport zawiera:

  • Podejście do bezpieczeństwa łańcucha dostaw i istniejące wymagania prawne
  • Wyzwanie 1: brak ujednoliconych, obiektywnych kryteriów oceny łańcucha dostaw i proponowane rozwiązanie
  • Wyzwanie 2: brak jasności regulacyjnej i proponowane rozwiązanie
  • Wyzwanie 3: brak konkurencyjności i proponowane rozwiązanie
  • Wyzwanie 4: koszty wdrożenia Dyrektywy NIS2 i proponowane rozwiązanie
  • Środki techniczne i organizacyjne w naszym autorskim ICT Supply Chain Toolbox

Pobierz Raport już dziś!

 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Justyna Wilczyńska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Patryk Gęborys

EY Polska, Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Technologii, Partner

Praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów IT i OT. Cyberaktywista. Miłośnik squasha.

Joanna Ostrowska

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel

Joanna jest Senior Managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

Kamil Pszczółkowski

EY Polska, Consulting, Cyber Security Senior Manager

Kamil posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, które nabył projektując, wdrażając i audytując i doskonaląc usługi bezpieczeństwa w zakresie systemów IT i świadczonych usług biznesowych.

Współautorzy
Paulina Szperlińska-Więcławska,