6 min. czytania 11 lut 2022

Estoński CIT 2.0 - czyli prawdziwa szansa na efektywność podatkową

6 min. czytania 11 lut 2022
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu wprowadzają bardzo istotne modyfikacje w systemie, jakim jest tzw. CIT estoński.

Estoński CIT 2022 – warunki i korzyści

W obecnym kształcie, Estoński CIT to bardzo interesująca alternatywa dla tradycyjnego reżimu opodatkowania podatkiem dochodowym, w szczególności w kontekście wprowadzanych od 2022 r. nowych obciążeń dla przedsiębiorców. W praktyce, Estoński CIT to rozwiązanie, które umożliwia podatnikom uzyskanie:

 • efektywności w zakresie płynności finansowej (zapłata podatku następuje bowiem dopiero w momencie dystrybucji zysków) oraz
 • atrakcyjnej i efektywnej stawki opodatkowania,

przy zachowaniu bezpieczeństwa wynikającego z prowadzenia działalności w formie spółki posiadającej osobowość prawną.

CIT estoński 2021 a CIT estoński 2022

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę CIT estoński zaproponowany w zeszłym roku, jego obecna wersja zasługuje co do zasady na pozytywną rekomendację. Podatnicy spełniający kryteria wejścia w ten model rozliczeń powinni rozważyć jego wykorzystanie.

Dodatkowo, co ważne, wejście do systemu CIT estońskiego nie musi następować wyłącznie z początkiem nowego roku podatkowego. Dzięki temu będzie więcej czasu na odpowiednie analizy i podjęcie decyzji w tym zakresie.

CIT estoński 2022 – objaśnienia wprowadzonych zmian

Co wpływa na większą atrakcyjność rozwiązania, jakim jest estoński CIT 2022? To, co zmienia się od 2022 r., dzięki czemu CIT estoński będzie bardziej dostępną i naprawdę atrakcyjną alternatywą dla standardowego opodatkowania CIT, to przede wszystkim:

 • Podmioty uprawnione – rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem. W 2021 r. Estoński CIT mogły wybrać tylko spółki kapitałowe, a od 2022 r. następuje rozszerzenie systemu również na spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.
 • Przychody – rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego w przypadku przekroczenia niniejszego progu.
 • Nakłady inwestycyjne – rezygnacja z konieczności ich ponoszenia jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie.
 • Moment opodatkowania zysków – na chwilę zakończenia opodatkowania Estońskim CIT, nie będzie obowiązku opodatkowania zysków, które nie były dotychczas dystrybuowane. Obowiązek ten powstanie dopiero w momencie ich wypłaty.
 • Termin spłaty zobowiązania - uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.
 • Obniżenie stawki podatku ryczałtowego – obniżony do 10% zostanie podatek dla małych podatników CIT oraz do 20% dla pozostałych podatników.

CIT estoński CIT – stawki i ich porównanie

Na pierwszy rzut oka stawki podatku estońskiego są wyższe, niż przy tradycyjnym rozliczeniu podatku CIT. Warto jednak mieć na uwadze, że wspólnik spółki objętej Estońskim CIT ma prawo pomniejszyć należny z tytułu uzyskanej dystrybucji podatek PIT (co do zasady 19%) o odpowiednią część zapłaconego przez spółkę CIT, w związku z czym efektywne łączne opodatkowanie będzie niższe niż w przypadku opodatkowania CIT i PIT na zasadach ogólnych.

W rezultacie podatnik może na tym rozwiązaniu zaoszczędzić, nie tylko w razie niedystrybuowania zysków (kiedy to przewaga, jaką ma Estoński CIT nad tradycyjnym opodatkowaniem CIT jest oczywista) lecz nawet w przypadku dystrybucji zysku do udziałowca.

Poniżej przedstawiamy zestawienie stawek porównujących tradycyjny CIT oraz „Estoński CIT 2.0” czyli stawki, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. 

Podatek CIT i CIT estoński

  Dla małych podatników CIT W pozostałych przypadkach
Tradycyjny CIT 9% 19%
„Estoński CIT 2.0” 10% 20%

Podatek od dywidendy

  Dla małych podatników CIT W pozostałych przypadkach
Tradycyjny CIT 19% 19%
„Estoński CIT 2.0” 10% (przy odliczeniu 90% CIT) 5% (przy odliczeniu 70% CIT

Łączne opodatkowanie

  Dla małych podatników CIT W pozostałych przypadkach
  Tradycyjny CIT / PIT Tradycyjny CIT / PIT
Zysk netto spółki 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN
Tradycyjny CIT 90.000 PLN 190.000 PLN
Wypłacona dywidenda 910.000 PLN 810.000 PLN
Tradycyjny PIT 172.900 PLN 153.900 PLN
Efektywna stawka podatkowa 26,29% 34,39%
  Estoński CIT Estoński CIT
Zysk netto spółki 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN
Wypłacona dywidenda 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN
Estoński CIT (CIT) 100.000 PLN 200.000 PLN
Estoński CIT (PIT) 100.000 PLN 50.000 PLN
Efektywna stawka podatkowa 20% 25%

CIT estoński 2022 – korzyści

Od 1 stycznia 2022 r. zwiększeniu ulegają kwoty odliczeń CIT od PIT dotyczące wypłaty dywidendy do wspólników, a co za tym idzie rozwiązanie to będzie jeszcze korzystniejsze. Po opodatkowaniu dochodu spółki, jej wspólnicy (osoby fizyczne) otrzymujący dywidendę będą mieli prawo do dodatkowej ulgi - obniżenia 19% PIT od dywidendy o odpowiednią część CIT zapłaconego przez spółkę (70% lub 90% zapłaconego CIT w zależności od tego, na jakich zasadach ryczałt był rozliczany przez spółkę wypłacającą dywidendę). W konsekwencji PIT od dywidendy będzie obniżony z 19 % do 10 % w przypadku małego podatnika, i z 19% do 5 % dla pozostałych spółek.

CIT estoński – dla kogo nadal nie jest dostępny?

Pomimo wskazanych powyżej ewidentnych korzyści, należy podkreślić, że Estoński CIT w dalszym ciągu nie jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich podatników. Katalog warunków „wejścia” do systemu jest dość obszerny (choć w stosunku do ubiegłorocznej odsłony przepisów uległ istotnemu skróceniu). Najważniejsze wyłączenia z systemu obejmują podmioty:

 • posiadające udziały, akcje lub podobne prawa w innych spółkach (inna niż płaska struktura udziałowa),
 • których udziałowcami nie są wyłącznie osoby fizyczne (zarówno w przypadku spółek kapitałowych jak i osobowych),
 • których 50% lub więcej przychodów pochodzi z tzw. źródeł pasywnych (m.in. wierzytelności, odsetek, praw autorskich),
 • zatrudniające mniej niż 3 osoby fizyczne (w przypadku nowych działalności warunek ten został złagodzony),
 • będące przedsiębiorstwami finansowymi, instytucjami pożyczkowymi, firmami prowadzącymi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • prowadzące rachunkowość zgodnie z innymi niż polskie standardami (standardy MSR wykluczają wejście w system),
 • powstałe w wyniku określonego przez przepisy procesu przekształceń (może to wstrzymywać czasowo wejście do systemu),
 • prowadzące działalność zwolnioną z CIT w ramach SSE/PSI,
 • postawione w stan likwidacji/upadłości.

CIT estoński – jak zgłosić?

W 2021 roku Estoński CIT wybrała zaledwie garstka podatników. Głównie dlatego ustawodawca postanowił w ramach Polskiego Ładu rozszerzyć możliwości zastosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, uatrakcyjnić stawki podatku oraz możliwe do zastosowania odliczenia, a także złagodzić warunki zarówno rozpoczęcia stosowania reżimu, jak i warunki konieczne do spełnienia w celu pozostania w systemie ryczałtu od dochodów spółek.

Jeżeli spółki spełniają warunki i podejmą decyzję o skorzystaniu z tej formy rozliczenia, muszą o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym spółka będzie chciała przystąpić do systemu. Jak wskazaliśmy na początku, możliwe jest również wejście do systemu w trakcie roku podatkowego – będzie to wiązało się z koniecznością zamknięcia ksiąg oraz rozliczenia CIT za okres krótszy niż pierwotnie przyjęty rok podatkowy. 

Okiem Eksperta EY

Spółki zainteresowane Estońskim CIT muszą zweryfikować czy spełniają wymogi do skorzystania z tego systemu. Jeśli okaże się, że spółka spełnia te warunki, pomocne powinno być przygotowanie symulacji i kalkulacji wskazującej:

 • jak wejście w nowy system przełoży się na efektywność podatkową,
 • jak będzie wyglądało przejście wyniku podatkowego na rachunkowy (tzw. korekta wstępna),
 • jak oszacować skalę ewentualnych inwestycji z uwzględnieniem, czy efektywniejsze nie okaże się skorzystanie z ulgi B+R lub IP Box,
 • jakie są planowane rodzaje i kwoty dystrybucji zysków do udziałowców i jak będą wpływały na efektywność podatkową.

Dopiero wtedy będzie można ocenić, jakie przełożenie na efektywność podatkową spółki będzie miał  Estoński CIT.

Przewodnik Podatkowy EY: Bezpieczny Podatnik 2022 

Estoński CIT 2.0 - podatek minimalny - ceny transferowe - KKS - Polska Spółka Holdingowa - ulgi podatkowe dla przedsiębiorców - szereg innych zagadnień

Pobierz Przewodnik

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W obecnym kształcie, Estoński CIT to bardzo interesująca alternatywa dla tradycyjnego reżimu opodatkowania podatkiem dochodowym, w szczególności w kontekście wprowadzanych od 2022 r.  To, ]dzięki czemu Estoński CIT będzie bardziej dostępną i naprawdę atrakcyjną alternatywą dla standardowego opodatkowania CIT, to przede wszystkim: podmioty uprawnione, przychody, nakłady inwestycyjne, moment opodatkowania zysków, termin spłaty zobowiązania oraz obniżenie stawki podatku ryczałtowego.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)