EY German Desk Tax Update

Bądź na bieżąco 

Otrzymuj EY German Desk Tax Update bezpośrednio na maila

Zapisz się

    

Grantosfera – nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców

Długo wyczekiwane programy wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zostały w końcu zatwierdzone. Programem, którym w szczególności powinni być zainteresowani przedsiębiorcy jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Zgodnie z zapowiedzią, już wkrótce należy spodziewać się uruchomienia pierwszych konkursów w ramach tego Programu. FENG  ma na celu wsparcie dużych przedsiębiorców i MŚP w latach 2021-2027 w następujących obszarach: rozwój gospodarczy, innowacyjność, B+R, transfer technologii, wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, cyfryzacja oraz gospodarka 4.0.

Dowiedz się więcej

    

Grantosfera - Profesjonalna pomoc w pozyskiwaniu dotacji

W gąszczu różnorodnych form wsparcia istotne znaczenie ma odpowiednia strukturyzacja projektu i dobór odpowiedniego instrumentu finansowania. Nasz zespół zajmuje się odpowiednim przygotowaniem projektu w celu pozyskania wsparcia w formie dotacji, pożyczek czy innych dostępnych form finansowania na planowany projekt. Ocenimy potencjał Twojego przedsięwzięcia, dostosujemy go do wymogów i przygotujemy odpowiednią dokumentację aplikacyjną.

Dowiedz się więcej

Ulga B+R w sektorze automatyki przemysłowej

W 2021 r. ulga B+R pozwoliła podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania w sumie ponad 4,2 mld PLN. Mimo tego, że ulga B+R jest szczególnie popularna w branży IT, w praktyce widać, że jej potencjał jest znacznie szerszy, a to za sprawą stosunkowo szerokiej definicji działalności badawczo-rozwojowej z ustawy o CIT. Atrakcyjną ulgę B+R można z powodzeniem wdrożyć również w przemyśle, np. w branży motoryzacyjnej.

Dowiedz się więcej

 

Gdzie szukać oszczędności w firmie?

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami obniżenia kosztów/ obciążeń publicznoprawnych, zwiększenia budżetu wynagrodzeń, podwyższenia marży operacyjnej dzięki zastosowaniu ulg podatkowych. Większość z tych ulg została wprowadzona w styczniu 2022 r. lub istotnie zmodyfikowana od bieżącego roku. 

Sprawdź czy możesz skorzystać z dostępnych ulg podatkowych

 

Ulgi podatkowe i inne oszczędności, po które warto się schylić w trudnych czasach 

 • Ulga B+R
 • Ulga na pracowników innowacyjnych
 • IP Box
 • Ulga na prototyp
 • Ulga na robotyzację
 • Art. 15e CIT Nadpłaty 2018-2021

Uzyskaj dostęp

 • Ulga B+R – nasze doświadczenia

  Ulga B+R obowiązuje od 2016 r., ale w ostatnim czasie widzimy wzmożone zainteresowanie tym rozwiązaniem – z jednej strony z uwagi na poszukiwanie efektywności kosztowej przez przedsiębiorstwa, z drugiej z uwagi na zwiększoną atrakcyjność samej ulgi (od 2022 r. możliwe jest odliczenie 200% kosztów wynagrodzeń związanych z działaniami B+R zamiast 100% jak dotychczas). Potencjał dla ulgi B+R tkwi nie tylko w branży IT (w której jest ona bardzo popularna), ale też w takich obszarach jak produkcja, branża spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna i wiele innych. Oczywiście, poziom oszczędności zależy od skali i rodzaju działalności przedsiębiorstwa, ale dla przykładu – w ostatnim czasie u jednego z klientów zidentyfikowaliśmy oszczędności rzędu ok. 30 mln zł rocznie. Obecnie jesteśmy w fazie implementacji. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w procesie korzystania z ulgi – od analizy i identyfikacji działań B+R oraz kosztów kwalifikowanych, poprzez zabezpieczenie korzystania z ulgi w drodze interpretacji indywidualnej, aż po wsparcie przy ewentualnych pytaniach ze strony organów podatkowych (np. w ramach czynności sprawdzających po złożeniu zeznania podatkowego lub korekty zeznania za lata poprzednie wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku).

 • Ulga B+R – odzyskaj nadpłacony podatek

  Z ulgi B+R można korzystać na bieżąco, uwzględniając ulgę w rocznych deklaracjach podatkowych CIT-8, ale z ulgi można również korzystać wstecznie, tj. za lata 2016 – 2021. W uproszczeniu, warunkiem dla rozliczenia ulgi za lata przeszłe jest to, aby w tych latach podatkowych prowadzone były działania B+R oraz istniała odpowiednia wystarczająca dokumentacja / ewidencja, która potwierdzi naturę działania spółki oraz wielkość kosztów kwalifikowanych. W ostatnim czasie z sukcesem odzyskaliśmy dla klienta z branży IT nadpłatę CIT za pięć lat wstecz w łącznej wysokości ok. 8 mln zł, przy czym  zidentyfikowane koszty kwalifikowane B+R były ok. 5-krotnie wyższe (brak było jednak możliwości ich odliczenia z uwagi na wysokość podstawy opodatkowania CIT). W praktyce, takiego wstecznego rozliczenia ulgi dokonuje się poprzez złożenie korekt deklaracji CIT-8 uwzględniających odliczenie wraz z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku. W tym zakresie, wspieramy klientów do samego końca, tj. do uzyskania zwrotu nadpłaty, po drodze pomagając adresować ewentualne pytania ze strony urzędu.

 • Ulga B+R a możliwość zwiększenia wynagrodzeń netto pracowników

  Zidentyfikowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie to nie tylko możliwość skorzystania z ulgi B+R, ale również synergiczne połączenie tej ulgi z systemem wynagradzania pracowników w oparciu o 50%-owe koszty uzyskania przychodów (tzw. copyrights). Wdrożenie systemu skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia netto pracowników bez zwiększania budżetu płacowego po stronie pracodawcy. System może być wdrożony dla pracowników, którzy m.in. wykonują działania twórcze stanowiące działalność B+R. Wspieramy wielu klientów w równoległym wdrożeniu obu ulg. Pozwala to efektywnie i synergicznie przeprowadzić zarówno analizę, wdrożenie jak i późniejsze korzystanie z ulg oraz zintensyfikować pulę korzyści. W przypadku klientów, którzy już korzystają z systemu wynagradzania dla pracowników, wspieramy ich kompleksowo we wdrożeniu dodatkowo ulgi B+R oraz ulgi na innowacyjnych pracowników. 

 • Ulga na innowacyjnych pracowników

  Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na innowacyjnych pracowników jest uzupełnieniem dotychczasowej ulgi B+R. Ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik identyfikujący w swoim przedsiębiorstwie działalność B+R oraz koszty kwalifikowane B+R, za dany rok podatkowy osiągnie stratę albo wysokość podstawy opodatkowania nie będzie wystarczająca dla odliczenia całej puli kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku, w miesiącu następującym po złożeniu zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, podatnik będzie uprawniony do pomniejszenia zaliczek PIT odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników B+R* o kwotę niezutylizowanej oszczędności podatkowej z tytułu ulgi B+R. W przypadku podatników posiadających rok kalendarzowy jako rok podatkowy – czyli w większości sytuacji – pierwszy raz z ulgi będzie można skorzystać w 2023 r. – brak jest więc na razie praktyki czy wyjaśnień organów podatkowych co do praktycznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących mechanizmu rozliczenia ulgi. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone przepisy pozwalają pomniejszyć zaliczki PIT tym podmiotom, których łamany rok podatkowy skończył się w 2022 r. W chwili obecnej, wspieramy jednego z naszych klientów w rozliczeniu ulgi na innowacyjnych pracowników już w 2022 r.

  * tj. pracowników, u których czas poświęcany w danym miesiącu na działania B+R w ogólnym czasie pracy wyniósł co najmniej 50%.

Przewodniki Podatkowe oraz Prawne EY 2023

Zobacz Tax Agendę 

Zapoznaj się z nową platformą EY – Tax Agenda – która zawiera wybór ostatnich zmian podatkowych w krótkim i przystępnym formacie, aby ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie ważnych tematów w swojej agendzie podatkowej, umożliwiając odpowiednie działanie i planowanie. Pobierz EY Tax Agenda i bądź na bieżąco ze zmieniającym się otoczeniem podatkowym, które może mieć wpływ na Twoją działalność. 

Uzyskaj dostęp

     

Wysoka inflacja w Polsce. Co robić, gdy trudno o dalsze podwyżki?

Rok 2023 przynosi kontynuację obserwowanych już od jakiegoś czasu trendów na rynku pracy, przede wszystkim niedoboru pracowników i rosnącej presji płacowej. Utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja, rosnące ceny energii i niesprzyjające warunki makroekonomiczne utrudniają budowanie atrakcyjnego budżetu wynagrodzeniowego. Czy istnieją sposoby na utrzymanie efektywności w zarządzaniu kosztami pracowniczymi? Tak, ale efektywności tej trzeba szukać na wielu płaszczyznach.

Więcej informacji

    

NSA: ustawa o covid nie zawiesiła biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Uchwałą składu siedmiu sędziów z 27 marca 2023 r., sygn. akt I FPS 2/22, Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie miał zastosowania do przepisów prawa podatkowego.

Więcej informacji

     

Zamrożenie środków na koncie bankowym. Ile trwa blokada środków na koncie bankowym? Jak reagować?

W przypadku sytuacji, w której zostały zamrożone pieniądze na koncie bankowym, podmiot ma tylko siedem dni na działanie. To mało czasu jak na poziom skomplikowania procedury. W tym wypadku wskazany jest profesjonalny pełnomocnik. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, bo z tym mamy do czynienia w przypadku tzw. zamrożenia konta, to najczęściej stosowane przez administrację podatkową narzędzie z obszaru egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Co należy zrobić, gdy mamy zamrożone konto bankowe? Ile trwa blokada środków na koncie bankowym?

Więcej informacji

   

Materiały Video 

E-Faktury
Gdzie szukać najlepszych rozwiązań?
Na co powinno się zwrócić szczególną uwagę?

Zobacz wersje w języku niemieckim

Oferujemy pełen zakres wsparcia między innymi w zakresie rejestracji, w tym również retrospektywnej, jak i w zakresie raportingowym.

Zobacz wersje w języku niemieckim

Oferujemy pełen zakres wsparcia między innymi w zakresie rejestracji, w tym również retrospektywnej, jak i w zakresie raportingowym.

Zobacz wersje w języku niemieckim

Kontakt