Novica

13. apr. 2021 Ljubljana, SI

Forenzična ekipa EY Slovenija sodelovala pri razrešitvi večmilijonskega spora v primeru TEŠ 6

Poravnava HSE v primeru oškodovanja TEŠ 6 za 260 milijonov €

Kontakt za medije
EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Prispevali so
Povezane vsebine Forenzične storitve

260 milijonov € vredna poravnava za HSE v primeru TEŠ 6

Po dolgih letih se je uspešno zaključil večletni spor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) proti nasprotnim strankam v primeru TEŠ 6. Arbitražni postopek se je pričel leta 2017 in se 10. marca letos končal s kar 260 milijoni EUR poravnave. Kot razkriva HSE, je TEŠ prejel 131 milijonov EUR poravnave na svoj bančni račun marca 2021, še 8 milijonov pa prejme januarja 2022. 110 milijonov EUR bo TEŠ prejel še v servisnih storitvah in nadgradnji, ki jih bo opravila nasprotna stran, 12 milijonov EUR pa predstavlja prihranek oziroma povračilo drugih siceršnjih stroškov.

Forenzična ekipa EY Slovenija, z vodjo oddelka Janjo Skamlič, je v letu 2015 pričela s posebno revizijo vodenja posameznih poslov investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj po 318. členu ZGD-1. Posebna revizija se je izvedla z namenom, da se ugotovi primernost vodenja investicije z vidika smotrnosti in ustreznosti sprejemanja odločitve, s pravno-formalnega vidika, z vidika skladnosti in z vidika ekonomske upravičenosti in, da se na podlagi zbranega dokaznega gradiva prikaže ravnanja posameznikov, povezanih z vodenjem investicije v blok 6 TEŠ. Prvo poročilo, tudi na podlagi katerega je bil pričet arbitražni postopek, je bilo izdano leta 2016, EY pa je tekom izvajanja postopkov v naslednjih letih izdal še tri dopolnitve svojega poročila. 

Tekom preiskave je forenzični oddelek EY Slovenija izvedel več obsežnih forenzičnih postopkov, vse z namenom, da bi družbi HSE pomagal pri pridobivanju dokazov v primeru TEŠ 6. Izvedeni so bili naslednji postopki: priprava začetnih računskih podlag za oceno oškodovanja v primeru TEŠ 6, pregledi obsežne množice elektronske dokumentacije in njena analiza s pomočjo forenzičnega orodja Relativity, analiza denarnih tokov na podlagi zbrane dokumentacije in drugi postopki. Forenzična ekipa EY je pripravila več poročil in zbrala množico dokaznega gradiva, ki so ga odvetniki HSE uporabili kot podlago za pripravo na arbitražni postopek. 

Tekom postopka je forenzični oddelek EY Slovenija sodeloval z odvetniki Rojs, Peljhan, Prelesnik in Partnerji ter strokovnjaki HSE in TEŠ.