EY/Ethics Hotline

EY/Ethics Hotline används för att rapportera beteenden som kan vara oetiska, olagliga, i strid med yrkesetiska standarder eller på annat sätt strider mot EY:s Globala uppförandekod

Innan du kontaktar EY/Ethics uppmuntrar vi dig att överväga att prata direkt med någon på EY om det som oroar dig.

Om du inte känner dig bekväm med att göra det, eller inte vet vem du ska kontakta, kan du lämna in en rapport till EY via EY/Ethics Hotline (online eller per telefon), där får du också information om hur EY kommer att hantera ditt ärende.

Din webbaserade rapport kommer först att skickas till EthicsPoint, en oberoende tredjepart för EY/Ethics Hotline. Därefter vidarebefordras den snabbt av EthicsPoint till personer som arbetar med kvalitets- och riskhantering eller en intern juridisk rådgivare på EY för granskning och utredning. Samtal till EY/Ethics kan komma att besvaras av EthicsPoint eller av personal på EY Hotline, beroende på vilket land du ringer ifrån.