Bild på Christina Suvander, EY

Christina Suvander

Godkänd Revisor, Senior Manager, Audit, EY Upplands Väsby och EY Örebro

Godkänd revisor med focus på små och medelstora bolag i alla branscher. Stort engagemang för ägarledda frågor.

Fokusområden EY Private Assurance

Christina har lång erfarenhet inom EY, och har därför god kunskap inom både redovisning, skatt och revision. Engagemang, tillgänglighet och stort kundfokus är drivkraften. Hon arbetar både i Örebro och i Upplands Väsby.

Kontakta Christina