Bilde av Hedda Gunnarson
Passionerad för att hjälpa företag att hitta nya sätt att förverkliga energiomställningen och lägga grunden till ett hållbart samhälle.

Hedda Gunnarson

Manager, Business Transformation, EY Sweden

Nyfiken och inkluderande. Stark förespråkare för mångfald och att se världen från olika perspektiv. Entusiastisk deltagare i teamsport och motiverad av att uppnå mål.

Hedda är manager på EY, inom Business Transformation. Hon har tidigare jobbat i det tyska Climate Change and Sustainability (CCaSS) teamet.
Hennes fokusområde är strategi- och produktutveckling inom energisektorn.
Hedda har en master inom industriell ekonomi med fokus på hållbara energisystem.

Contact Hedda