Bild på Jens Karlsson, EY

Jens Karlsson

Auktoriserad revisor, Ansvarig för ideell sektor, EY Sverige

Revision, redovisning, rådgivning, stiftelsefrågor, kapitalförvaltning

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Jens är auktoriserad revisor och ansvarig för ideell sektor i Sverige. Jens har arbetat för EY i 26 år, främst med ideell sektor och företag som har kapitalplacering. 

Jens är aktiv i Stiftelser i Samverkans redovisningsgrupp.

Så bidrar Jens till a better working world

Jens brinner för de utmaningar som ideell sektor möter både externa krav och internt uppsatta mål. Jens uppskattar ett nära samarbete med sina kunder för att på ett proaktivt sätt vara ett stöd och bidra till ett värdeskapande samarbete.

Kontakta Jens