Bild på Joanna Castler, EY
De senaste åren har vårt sätt att konsumera data förändrats. Finansiella rapporter blir allt med digitala. Med ESEF får vi möjligheten att gå från att leta efter information till att kunna fokusera på att analysera den.

Joanna Castler

Executive Director, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Den finansiella informationen ska vara transparant och jämförbar mellan bolag.

Joanna arbetar med rådgivning i redovisningsfrågor till såväl EY:s revisorer som noterade företag i olika branscher.

Joanna har lång erfarenhet som redovisningsspecialist. Hon har arbetat både inom revision, EY IFRS desk och EY Capital Markets samt med implementeringen av ESEF.

Hon är i dag medlem i EY:s internationella nätverk för ESEF och rörelseförvärv. Hon är också medlem i Accountancy Europe ESEF Task Force.

Så bidrar Joanna till a better working world

I mitt arbete fokuserar jag på att utveckla företagens finansiella rapportering och att verka för transparent och jämförbar information. Jag arbetar också för att göra den finansiella rapporteringen mer tillgänglig genom digital rapportering.

Kontakta Joanna