Malin Andrée
I en tid av ständig förändring hjälper jag och mina kollegor företag att transformeras och förbli relevanta – i dag och i framtiden.

Malin Andrée

EY, Sverige, nordiskt ansvarig för Consumer Products & Retail inom Advisory

Engagerad, målinriktad och positiv. Brinner för att skapa rätt förutsättningar för lyckade förändringsresor. Älskar att uppleva nya kulturer och har arbetat i flera länder. Spelar piano och tennis.

Malin är partner och nordiskt ansvarig för EY:s konsultrådgivning inom detaljhandeln och konsumentvarubranschen.

Malin har lång erfarenhet av att driva olika transformationsprojekt. Det omfattar allt från att sätta nya strategier och definiera nya affärsmodeller till att driva implementeringen av större digitaliseringsinitiativ, organisationsförändringar och processeffektiviseringar.

Malin har även omfattande erfarenhet av att driva globala förändringsprogram och har arbetat på EY:s kontor i New York och Dubai.

Malin är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hon har även en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Så bidrar Malin till a better working world

I en tid av ständig förändring hjälper jag och mina kollegor företag att transformeras och förbli relevanta – i dag och i framtiden. Aktörer inom detaljhandeln och konsumentvarubranschen behöver ständigt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga och hållbara.

Jag brinner för att ge mina kunder rätt förutsättningar att genomgå lyckade förändringsresor när förnyelse är receptet på uthållighet och överlevnad.

Kontakta Malin