Bild på Thomas straumits
Jag leder förändringsarbete och vill förbättra folkhälsan genom att förena innovationer inom ekosystemet för hälsa och life science.

Thomas Straumits

Client Executive, Business Development, Health Sciences and Wellness, EY Sverige

Extrovert pappa, bott och arbetat i sju länder. Brinner för mänskliga relationer, folkhälsoarbete och hundrasen foxterrier. Drar mitt strå till stacken för att göra skillnad.

Fokusområden Life Sciences Hälsa
Kontor Stockholm, SE

Thomas Straumits arbetar brett inom hela hälso- och life scienceområdet. Med tillgång till EY:s globala organisation kan han skapa mervärde och driva förändringsarbete tillsammans med våra kunder.

Nytänkande och begåvning finns överallt. Thomas anser att starka partnerskap är en förutsättning för att kunna realisera värdet av globala forskningsframsteg fullt ut. Att samarbeta är ett måste– oavsett om det gäller nya mediciner och behandlingar eller ny teknik och utrustning. I den digitala revolutionen behöver vi samverka för att utnyttja hävstångseffekten som tillgången till medicinska data skapar.

Innan Thomas började på EY arbetade han i 28 år inom den forskande läkemedelsindustrin. Hans breda erfarenhet omfattar kommersiella roller på landsnivå samt på europeiska och globala huvudkontor.

Thomas har lett team över hela världen under en stor, strategisk spin-off för att skapa ett nytt globalt läkemedelsföretag noterat på Wall Street. Han har även fått förtroendet att som styrelseordförande leda fem olika yrkes- och branschföreningar, både i Sverige och utlandet.

Thomas har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Så bidrar Thomas till a better working world

”Jag är övertygad om att EY:s syfte Building a better working world vilar på personliga relationer. Mitt arbete bygger på delade värderingar, en stor portion envishet, samarbete och förtroende. En stark tillit fungerar som en dörröppnare och kan frigöra kreativitet, engagemang och gemensam framgång.

Jag är nyfiken, försöker se de större sammanhangen och håller mig själv ansvarig för att ställa de rätta frågorna och lyssna på svaren. Denna livsfilosofi har inte bara skänkt mig djupa professionella relationer och meningsfulla konversationer, utan även öppnat många dörrar. Världen är full av möjligheter.”

Kontakta Thomas