Aile Şirketleri | Odak noktası: Aile

Aile Şirketleri | Odak noktası: Aile

Yerel iletişim kişisi

Serhat Akmeşe

22 Şub 2021
Konu Yayınlar
Kategori Aile Şirketi

İşletme sahibi ailelerin sayısı ve karmaşıklığı önemli ölçüde arttıkça iyi bir halefiyet planı zorunlu hale geliyor. Bu durum, aile şirketi için sürdürülebilir gelecek sağlamak amacıyla en iyi kararları vermesine olanak sağlayan yönetişim çerçevesinin uygulanmasını gerektiriyor.

Aile mirası

Aile mirası, ailenin geçmişi ile bağlantılıdır. Aile üyelerinin nereden geldiklerini, aile şirketinin bugün nerede olduğunu ve gelecekte nelerin mümkün olacağını bilmesi gerekir. Aile şirketi sahipleri, bir sonraki kuşağın yönetimi devralması ve işletmeyi bir sonraki seviyeye taşırken girişimcilik ateşini canlı tutmaları için haleflerine ilham kaynağı olmalıdır.

Halefiyet planlaması

Bazı aile şirketleri, yönetişimde yaşanan zorluklar, aile içi çatışmalar ve halefiyet planlamasının yapılmaması nedeniyle ikinci veya üçüncü kuşağa aktarımda zorluklar yaşamaktadır. Önde gelen aileler halefiyet planlamasını, ailenin yetenek yönetimini sağlayan, aile refahını koruyan, her nesli şirkete dahil eden ve aileye bugün ve gelecekte işlerini ve diğer faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri için çerçeve sağlayan, yaşayan bir süreç olarak görür.

Ailenin yetenek yönetimi 

Önde gelen aile şirketlerinin güçlü yönetişim prosedürleri ve yazılı sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu belgeler, iş stratejisi ve varlık yönetiminde aile çıkarlarının korunması hedefiyle uyumludur. Aynı zamanda bu belgeler duygusal gerilimin yüksek olduğu zamanlarda rehberlik ederken, kriz anlarında ise rasyonel karar alma mekanizmalarını devreye sokmaya yardımcı olur..

Ailenin refahı ve güvenliği

Ailenin evi, aile üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerini rahatça tartışabilecekleri güvenli bir liman olmalıdır. Aile bireyleri birlikte iş yaptığında bu güven duygusunun geliştirilmesi bazen daha zor olabilmektedir.

Önde gelen aileler ne yapıyor?

Başarılı aileler, güçlü yönetişim yapısı kurgulayarak, düzenli iletişim kurarak ve halefiyet için iyi bir planlama yaparak ailede uyumu korumaktadır. Bu aileler, anlaşmazlıkları iyi bir şekilde yönetirken, ailenin tüm üyelerinin katkısını da dikkate almaktadır. Bu yaklaşım, temel değerlerin ve mülkiyet ilkelerinin aktarılmasına yardımcı olurken, aynı zamanda finansal ve sosyal değer sunmak için geleceğe yönelik fırsatlar yaratmaktadır.

Başarı faktörleri

•  Üzerinde uzlaşılan değerleri ve ilkeleri içeren aile anayasası oluşturun
•  Gizli sorunları veya endişeleri ortadan kaldırmak için nesiller arası düzenli iletişimi sağlayın
•  Yemek masasında veya tatilde ailenin girişimci ruhu ve değerleri hakkında konuşun
•  Aile bireylerinin refahının artması için ofis ile ev arasında ayrım yapın
•  Gelecek neslin, işi etkin şekilde yönetmesini ve pazar rekabetçiliğini sürdürmesini sağlayın
•  Her aile üyesi için katkıda bulunabilecekleri rolleri bulun
•  Ailenin her katmanında halefiyet planlaması hazırlığı çalışmaları yapın
•  Aile içinde ve dışında uygun halefleri aramak için güçlü yönetişim prosedürlerini izleyin

Kaynakları göster

Aile Şirketi Hizmetleri

Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarılarak hedefe ulaşmasına destek olur.

İncele