dijital sağlık raporu

Dijital Sağlıkta Dünya ve Türkiye Perspektifi

22 Mar 2023
Konu Yayınlar

Kaynakları göster

  • Dijital Sağlıkta Dünya ve Türkiye Perspektifi

Dijital sağlıkta dünyadaki ekosistemi yönlendiren trendleri, pandeminin dijital sağlığa olan etkisini, Türkiye’deki durumu ve yatırım ekosisteminin etkilerini kapsayıcı bir perspektifle ele aldığımız yayınımızda; geçmişten günümüze dijital sağlığa yön veren trendleri, dijital sağlığa yatırım ekosistemini, Türkiye’nin dijital sağlık yolculuğunu ve vizyonunu değerlendirdik.

Geçmişten günümüze çeşitli krizlerle, doğal afetlerle ve teknolojik gelişmelerle dönüşmeye devam eden sağlık hizmet sunumu, artık yeni bir kırılmanın eşiğinde. Özellikle destekleyici dijital altyapıların ve cihazların, kablosuz ağ bağlantılarının, akıllı telefonların ve bulut bilişim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, bu krizlerin  yönetiminde dönüştürücü teknolojilerin uygulanması sağlık sektöründe sağlam bir temel oluşturmaya başladı. COVID-19 normalleşme süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinin kitlelere erişimi pandemi öncesi halini alırken, bir yandan da değişmeye ve gelişim hızını artırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, sadece sağlık hizmet sunumu değil, sağlık ve yaşam bilimleri sektörünün tüm paydaşları küresel çaptaki teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya devam ediyor.

Sağlık ve yaşam bilimleri sektöründeki teknolojik gelişmeler, küresel pazardaki büyümenin ana nedeni olarak öne çıkarken teknolojik cihazların benimsenme oranının her geçen gün daha da arttığı gözlemleniyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sisteminde maliyetlerin etkin yönetilmesi, hizmet kalitesi ve verimin artırılması, önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması ve yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla sağlık sektöründe dijital teknolojilerden yararlanmak artık bir zorunluluk haline geliyor. Dijital sağlık; mobil sağlık (mHealth) uygulamalarını, elektronik sağlık kayıtlarını (EHR'ler), elektronik tıbbi kayıtları (EMR'ler), giyilebilir cihazları, tele-sağlık ve tele-tıp ile kişiselleştirilmiş tıbbı içeren bir alan olarak öne çıkıyor.

EY Türkiye olarak hazırladığımız "Dijital Sağlıkta Dünya ve Türkiye Perspektifi" adlı raporumuzda, dijital sağlıktaki dünyada ekosistemi yönlendiren trendleri, pandeminin dijital sağlığa olan etkisini, Türkiye’deki durumu ve yatırım ekosisteminin etkilerini kapsayıcı bir perspektifle ele aldık. Geçmişten günümüze dijital sağlığa yön veren trendleri, dijital sağlığa yatırım ekosistemini, Türkiye’nin dijital sağlık yolculuğunu ve vizyonunu değerlendirdiğimiz raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca, dijital sağlık alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından ve girişimlerinden deneyimli yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "EY Health Talks" toplantımızda ele aldığımız sağlık ve yaşam bilimleri alanında dünyadaki ve ülkemizdeki trendlere, sağlık hizmet sunumunda dijital sağlığın etkilerine ve bu alana yapılan yatırımlara da raporumuzda yer verdik.

Uzun vadede teknolojinin hakim olacağı sağlık hizmet sunumları bizleri bekliyor. Bu bağlamda, gerek özel sektörün gerekse kamunun attığı ve atacağı adımlar ileri ölçüde önem arz ediyor. Raporumuzun, dijital sağlığın geleceğinin öngörülmesi ve dijital sağlığı yönlendiren unsurların göz önüne serilmesi konusunda bir fırsat oluşturacağını ve sektörün bu konudaki bilgisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, çalışmamızın tüm okuyuculara faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Gökhan Gümüşlü
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı

Dijital Sağlıkta Dünya ve Türkiye Perspektifi

PDF

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin