Dịch vụ Chính phủ và Khu vực công

Cộng đồng Chính phủ & Khu vực công của chúng tôi quy tụ hơn 20.000 người EY đến từ hơn 100 quốc gia. Tất cả chúng tôi có chung một mong muốn là các giúp chính phủ hoạt động tốt hơn vì người dân của họ.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Ở nhiều nơi trên thế giới, kỳ vọng về những gì chính phủ có thể đạt được đang tăng lên. Nhưng tại thời điểm tăng trưởng kinh tế thấp và tài chính công bị siết chặt, thách thức là hiếm khi có chi tiêu chính phủ nhiều hơn và lực lượng lao động khu vực công lớn hơn. Vì vậy, chính phủ phải làm nhiều việc hơn với ít kinh phí hơn. Và điều này có nghĩa là chính phủ trở nên hữu hiệu và hiệu quả hơn.

Chúng tôi làm việc với chính phủ và các tổ chức khu vực công ở tất cả các cấp, từ quốc gia đến địa phương, giúp họ ứng phó với những thách thức này và tạo ra kết quả tốt hơn cho công dân mà họ phục vụ.

Dưới đây là một số ví dụ về những dịch vụ của EY:

  • Chúng tôi áp dụng các công nghệ số để giúp cho các dịch vụ công hiệu quả hơn và cá nhân hóa hơn cho những người sử dụng chúng.
  • Chúng tôi giúp cải thiện cách chính phủ quản lý tài chính công, để số tiền chi tiêu thay mặt cho người dân nộp thuế tạo ra nhiều giá trị hơn.
  • Chúng tôi phát triển quan hệ đối tác công tư và chiến lược quản lý tài sản để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, giúp cải thiện cuộc sống của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  • Chúng tôi sử dụng phân tích dữ liệu để giúp các trường học và các tổ chức giáo dục đại học cải thiện kết quả học tập của công dân.
  • Chúng tôi giúp các lực lượng quốc phòng thu gọn hợp lý các hoạt động, cắt giảm chi phí, mua sắm thông minh hơn và chuyển đổi lực lượng lao động của họ để họ có thể giữ an toàn cho người dân trong một thế giới phức tạp và bất ổn.
  • Chúng tôi giúp chính phủ cung cấp các ưu đãi cho các doanh nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp, và cung cấp các chiến lược để phát triển kinh tế.

Kinh nghiệm quốc tế rộng lớn của chúng tôi, kết hợp với kiến thức chuyên sâu về các vấn đề của chính phủ quốc gia và khu vực, giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn cầu phù hợp với thị trường địa phương.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.