Mangfold, inkludering og din karriere

Synspunktet ditt er viktig, og du fortjener å føle deg inkludert. Her vil du få myndighet til å bruke stemmen din til å hjelpe andre med å finne sin.

At vi har mangfold, rettferdighet og inkludering som en topprioritet er ikke bare det rette å gjøre for våre kolleger – det er også bra for business og våre kunder.

Åsa Granstrand

Nordic DE&I Leader

Kom til oss med et åpent sinn, så vi kan åpne dører

Hos EY finner du en mangfoldig og inkluderende kultur. Her blir du tatt godt imot og respektert for den du er. Vi ønsker at du skal føle deg hjemme her, fordi din egenart bidrar til at vi skiller oss ut.

Vi tror at vi kan løse selv de vanskeligste utfordringene sammen ved å verdsette forskjellene og inkludere hverandre for å bygge trygghet og tillit. Mangfold i synspunkter og ståsteder resulterer i bedre spørsmål og bedre svar. Et slikt miljø får kreative ideer til å flyte og inspirerer til innovasjon og mer effektive løsninger.

Vi ønsker alle velkommen, uansett hvem de er eller hva slags bakgrunn de har. Vi er alle forskjellige, og vi verdsetter og respekterer alle EY-ansatte.

En mangfoldig og inkluderende kultur. Du kan bygge den selv.

Når folk kjenner seg verdsatt for den de er, opplever de å være del av noe større. Det gir tilhørighet. Dette kan ha en kraftig effekt på prestasjoner. Når vi føler oss hjemme et sted, kjenner vi oss tryggere, mer kompetente og sikre. Vi blir i stand til å være oss selv og stå for synspunkter som skiller seg ut. Vi føler mindre stress og blir mer motiverte. Dermed er det mer sannsynlig at våre bidrag blir engasjerte og inspirerte.Vi føler oss som betrodde innsidere.

Vi vil at alle EY-ansatte skal oppleve den følelsen av tilhørighet. Samtidig kan mer mangfold i EY-teamene noen ganger gjøre det vanskeligere å føle seg hjemme. Ved å bygge virkelig inkluderende team kan vi øke følelsen av tilhørighet for alle i teamet og dermed skape en positiv sirkel: jo mer du føler at du hører til, jo mer vil du oppføre deg inkluderende.

Vi har alle mange aspekter av vår identitet, hvorav mange ikke er særlig synlige for andre. Hvor mye vi deler varierer fra person til person. Det er avhengig av faktorer som personlighetstype og kultur, men også av hvor trygge vi føler oss. Ved å være åpne og vise at vi bryr oss, bidrar vi til å bygge tillit. Da blir det naturlig for deg å åpne opp, vise hvem du, inspirere og bidra.

Vi dyrker frem høyt presterende team gjennom en felles visjon, ved å la hver enkelt delta i diskusjoner og beslutninger, ved å støtte hverandre profesjonelt og personlig, gjennom å investere i hverandres suksess og ved å få alle til å føle at de hører til.

Vi er nesten 400 000 forskjellige perspektiver

I dagens raskt skiftende verden er mangfold avgjørende for å lykkes i den globale økonomien. Å begrense mangfoldet betyr å begrense innovasjonen og innsikten den inspirerer. Vårt konkurransefortrinn avhenger av evnen til å få mest mulig ut av de forskjellige synspunktene, opplevelsene og kulturelle referansene som alle EY-ansatte bærer med seg. På den måten kan vi identifisere risiko og utnytte muligheter som vi ellers ikke hadde lagt merke til.

Vi vet at mangfoldige og inkluderende team gjør arbeidslivet bedre. Ved å utnytte forskjellige perspektiver og utveksle ideer fritt over landegrenser stimulerer vi til innovasjon, samarbeid og relasjonsbygging. Dette gjør oss både mer robuste og smidigere, slik at vi blir i stand til å håndtere store endringer. Det legger grunnlaget for bedre beslutninger og bedre vekstforhold.

Vi er opptatt av å skape et miljø der alle føler seg verdsatt. Vårt fokus på mangfold og inkludering er avgjørende for hvordan vi behandler kunder og utvikler EY-ansatte til å spille en lederrolle i samfunn rundt om i verden.

Når du arbeider hos oss, vil du bli oppmuntret til å omfavne alle former for mangfold. Du har sjansen til å jobbe i globale team bestående av mangfoldige talenter og erfaringer som sammen resulterer i smartere og bedre tjenester.

Du får inspirerende og givende muligheter til å jobbe på tvers av landegrenser og kulturer, og du vil kunne ta inn og lære fra mange forskjellige synspunkter.

Er du åpen, nysgjerrig og verdsetter ulikhetene mellom de du jobber med, vil du oppdage at du får et bredere perspektiv og kan gi dine kunder og lokalsamfunn bedre løsninger.

Vi tilbyr et inkluderende arbeidsmiljø der du blir respektert for dine ulikheter så vel som for dine ferdigheter og talenter, slik at du kan yte ditt beste hver dag.

Vi er sterkt opptatt av like muligheter og legger inn D&I (diversity & inclusiveness) i alle prosesser, fra rekruttering til oppdrag, fra karriereveiledning til anerkjennelse.

Vi oppfordrer til dialog mellom EY-ansatte for å fremme forståelse, bygge inkluderende kultur og drive innovasjon og eksepsjonell kundeservice. En rekke profesjonelle nettverk tilbyr et støttende fellesskap som bidrar til bevisstgjøring og inkludering.

EY i tall

I inkluderende team er det

3,5

ganger mer sannsynlig at ansatte oppnår sitt fulle potensial for innovasjon. (Kilde: Center for Talent Innovation)

Kvinner representerer

48 %

av våre folk og 25 % av våre partnere, ledere, administrerende direktører og direktører.

Mangfoldige selskaper har

35 %

større sannsynlighet for å utkonkurrere homogene selskaper. (Kilde: Teamable)

Erfarne fagfolk

Bygg en karriere som er like unik som du er selv. Vi kan tilby den globale målestokken, den personlige støtten, den inkluderende kulturen og teknologien du trenger for å bli den beste versjonen av deg.

Finn jobber

 

Studenter og begynnernivå

Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger – finn en rolle som vil hjelpe deg med å skape en eksepsjonell opplevelse og en bedre arbeidshverdag for alle.

Finn jobber