Nyutdannet i EY

Aldri tidligere har behovet for talenter med diversifisert bakgrunn vært større for å hjelpe våre kunder. Vi omfavner endring ved å ta i bruk nye verktøy og teknologier for å sikre ansattes og virksomhetens framtid.

Dame i byen, sett i profil
Motiveres du av komplekse utfordringer og muligheten til å sette preg på utviklingen av samfunnet? Ønsker du å videreutvikle din faglige og personlige kompetanse i et kunnskapsrikt og motiverende miljø? Da er EY det rette valget for din karrierestart!

Som et av verdens ledende kompetansehus med prosjekter, kunder og kollegaer i alle bransjer, både lokalt og globalt, kan vi tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Vi er opptatt av å hjelpe deg å forme din karriere og tilbyr alle våre ansatte en rekke kurs, både innad og på tvers av forretningsområder. Vår organisasjonskultur er bygget på en teamtankegang med åpenhet, ærlighet og engasjement.Vi er stolte av vårt sosiale miljø - både i og etter arbeidstid - som gir deg muligheten til å stifte bekjentskap med medarbeidere fra alle avdelinger.

Formålet vårt i EY er Building a better working world. Dette er grunnsteinen for kulturen vår, og en viktig motivasjon for oss som jobber her. Vi velger kunder, prosjekter og måter vi jobber på med utgangspunkt i dette – å sammen bygge en bedre og mer velfungerende verden. Vi er heldige som får lov til å påvirke noen av de viktigste selskapene og institusjonene i Norge og globalt, og vi tar dette ansvaret på alvor.

For å oppnå dette er vi team bygget av problemløsere, nysgjerrige og engasjerte kollegaer – vi er teknologer, økonomer, ingeniører, psykologer, statsvitere, og mye mer. Vi er opptatt av at du enkelt skal kunne forme din egen karriere hos oss: The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Les mer om oppstart og en jobb hos oss på Karrierebloggen

Ditt første møte med EY som nyutdannet er Nordic Induction Program – en introduksjon i hvordan vi jobber sammen - som finner sted i Nederland i august hvert år. Her deltar alle nyutdannede på tvers av Norden, så du får raskt mulighet til å bli kjent med kollegaer på tvers av landegrenser.

Les mer om Consulting

Les mer om Assurance

Se muligheter for nyutdannede og studenter

Lær hvordan du kan søke deg til EY

Consulting

I en kompleks verden ser organisasjoner etter nye måter å innovere. Vi i Consulting søker kontinuerlig bedre arbeidsformer når vi samarbeider med klienter for å hjelpe dem med å løse sine problemer og utnytte mulighetene for å vokse, optimalisere og beskytte sine virksomheter i tøffe omgivelser.

Som nyutdannet vil du som nevnt gå gjennom Nordic Induction Program (NIP). Første dag på jobb etter introduksjonsuken blir alle våre nyutdannede tildelt kundeprosjekter. Dette gjør at du svært raskt begynner å bygge erfaring i hvordan vi jobber sammen med kundene våre. De to første årene i Consulting tar du også del i vårt nyutdannetprogram SPOT ON, som gir deg relevant kursing, mentoring, og erfaringsdeling med andre nyutdannede i Consulting. SPOT ON kan du lese mer om på Karrierebloggen.

Kontorene våre

I Consulting jobber vi fra fire kontorer i Norge – Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Du spesifiserer hvilket kontor du ønsker å jobbe fra i søknaden din. Vi jobber mye på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil ta del i et sterkt fagmiljø, fokusert på kunnskapsdeling både lokalt og på tvers av landegrenser.

Våre kompetanseområder

Vi er inndelt i en rekke forskjellige kompetanseområder fokusert på forskjellige spesialiseringer og tjenester. Selv om du vil tilhøre ett kompetanseområde, setter vi sammen prosjektteam på tvers av kompetanseområder for å løse hele kundens problemer, noe som krever fleksibilitet og evnen til å tilegne seg bred kunnskap. Innen alle kompetanseområdene våre vil du få muligheten til å tilegne deg viktige konsulentferdigheter som strukturert problemløsning, fasilitering og prosessforbedring.

Kompetanseområdene våre er gruppert inn i fire sub service lines – Technology Consulting, Business Consulting, People Advisory Services og Financial Services Organization. Under kan du lese mer om hvert av kompetanseområdene våre, og finne ut hvilke du tror passer deg aller best.

Technology Consulting

I Technology Consulting hjelper vi kundene våre med å forbedre driften, tenke nytt og innovere, redusere risiko og øke kundetilfredsheten, gjennom bedre bruk av teknologi.

  • Data & Analytics

    Vi hjelper kundene våre bli mer datadrevne. Vi bruker data og analyse for å skape bedre tjenester og produkter, effektivisere drift, forstå kunder og ansatte bedre, tilpasse vedlikehold av utstyr, skreddersy salgsarbeid, og alt annet. Vi støtter kundene våre i alle aspekter av analytics – fra utvikling av datastrategi og arkitektur til å gjennomføre komplekse dataananalyser, designe AI- og maskinlæringsalgoritmer, bygge dataplattformer og visualisere innsikt for beslutningstagere.

    Vi er forretningsanalytikere, data engineers, data scientists, automasjonseksperter, tekniske prosjektledere og datastrateger. Noen av oss liker å jobbe på tvers av alle disse områdene, mens andre har spesialisert seg i et område, et domene eller en sektor. Vi ansetter hovedsakelig nyutdannede med teknologi- eller økonomiutdanning, men ser generelt etter alle som brenner for å bruke data i forbedringsarbeid. 

  • Cyber Security

    I Cyber Security jobber vi sammen med våre kunder for å forbedre og transformere cybersikkerhetarbeidet deres. Vi hjelper kundene med teknologiske, organisatoriske og juridiske utfordringer for å gi varige forbedringer. Våre kryssfunksjonelle team gjør det mulig for oss å håndtere kundenes utfordringer på en helhetlig måte. Dette gjør EY til en bransjeledende partner innen cybersikkerhet.

    Vi ansetter kandidater med sterk interesse for cybersikkerhet fra en rekke forskjellige utdanninger. Relevant bakgrunn kan være innen teknisk sikkerhet, personvern, styring og ledelse, risiko og overholdelse av lover og regler, sikkerhetsarkitektur og identitets- og tilgangskontroll.

    Avhengig av utdannelse og karriereønsker er nedenstående noen eksempler på hva konsulenter innen cybersikkerhet i EY kan bidra med i prosjektene:

    • Teknisk sikkerhetstesting av infrastruktur og applikasjoner
    • Utforming og implementering av viktige prosesser innen cybersikkerhet, også med implementering av understøttende teknologi
    • Analyser av personvernkonsekvenser og forbedringer av personvernprosesser
    • Utvikling og evaluering av cybermodenhet og sikkerhetsarkitektur
    • Bistand til hendelseshåndtering
    • Implementering av systemer for identitets- og tilgangskontrollsystemer
  • Technology Transformation

    Technology Transformation retter seg mot selve kjernen i en virksomhet. Vår ambisjon er å bistå kundene i digitale endringsprosesser ved effektiv bruk av teknologi, samt å hjelpe dem bygge fremtidens teknologifunksjoner hvor teknologi er en vesentlig del av driftsmodellen.

    Våre prosjekter reflekterer at virksomheter må ta hensyn til teknologitransformasjon for å kunne tilpasse seg og lykkes i en verden preget av raske endringer og konkurranse. Derfor dekker våre prosjekter et bredt spekter av, blant annet å skape digitale og teknologiske strategier, utforme teknologiorganisasjoner og driftsmodeller, tekniske porteføljer, prosjekt- og programledelse i tillegg til innkjøp. Vi er også sterke på å implementere fremtidsrettede digitale helsesystemtjenester.

    Du er en relevant kandidat for Technology Transformation hvis du har teknologi, strategi og ledelse som vesentlig elementer i utdannelsen din, og er interessert og engasjert i hvordan teknologi kan brukes for å forbedre virksomheter. Du har kunnskap om moderne teknologi og er mer interessert I hvordan selskaper kan dra nytte av teknologi enn å utvikle teknologien selv.

    Technology Solution Delivery (EY Skye)

    EY Skye er vårt systemutviklingsmiljø som kombinerer dyp teknologikompetanse med forretningsutvikling. Vi er stolte av å være et av Norges mest kompetente konsulenthus med partnerstatus hos de store programvarehusene IBM, Microsoft og SAP.  

    Vi jobber også med et bredt spekter av den råeste teknologien på tvers av ulike systemer og løsninger med spisskompetanse innen alle deler av systemutvikling fra arkitektur, prosjektledelse, programmering og implementering. Vi satser tungt på cloud-løsninger og moderne teknologier, alt med et sterkt fokus på å holde oss oppdatert på siste nytt innen teknologi.

    Vi dekker et bredt spekter av kompetanser og er på utkikk etter kandidater med ulik bakgrunn. Enten du er økonom, teknolog, ingeniør, utvikler, designer eller prosjektleder, så har vi spennende oppgaver til deg.

Business Consulting

Å jobbe med Business Consulting i EY innebærer å tenke ut, utforme, styre og levere ende-til-ende-transformasjoner for våre kunder – å gjøre dem i stand til å være i front i en digital og dynamisk verden.

  • Business Transformation

    Hjelper våre kunder med raske vekst- og porteføljestrategier ved å realisere det fulle potensialet for en bedre fremtid mens vi utvikler, utformer og leverer ende-til-ende-transformasjoner ved å bruke metoder som går i dybden.

  • Supply Chain & Operations

    Hjelper kunder med å omskape deres helintegrerte forsynings- og forretningsprosesser og resultatene av tjenestene prosessene leverer for å spare kostnader forbundet med komplekse økosystemer av leverandører og kunder.

  • Finance Consulting

    Hjelper kunder med å transformere økonomifunksjonen og skape verdi ved å gjøre økonomien smidigere (lettere å endre, mer innsiktsfull og effektiv) for å bidra til bedre skalerbarhet, beslutningstaking og global yteevne. 

  • Enterprise Risk

    I Enterprise Risk hjelper vi våre kunder med å bli mer velstyrte og risikobevisste virksomheter, som tar bedre beslutninger. Som konsulent i Enterprise Risk vil du jobbe med noen av de største og mest komplekse statlige prosjektene i Norge, i tillegg til prosjekter hos de største norske selskapene i privat sektor. Vi utfører både kvantitative og kvalitative analyser innen våre fagområder: Enterprise Risk Management, Program Risk Management, Internal Audit og Risk Analytics. Omfanget av våre analyser varierer fra samfunnsøkonomiske analyser, hvor vi beregner hvilke effekter en politisk beslutning vil ha for samfunnet, til analyser avgrenset til en bestemt prosess hos en av våre kunder.

    Enterprise Risk ser etter medarbeidere med variert bakgrunn fra bl.a. økonomi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørvitenskap og finans.

  • Technology Risk

    I Technology Risk hjelper vi våre kunder med å håndtere risiko relatert til teknologi og data. For å få til det er det viktig å forstå virksomheten: hva som driver fram verdi, forretningsprosesser og miljøet virksomheten driver i. Våre prosjekter er varierte, men alle skaper verdi ved å identifisere og håndtere risiko. Vi leverer konsulenttjenester og uavhengige tredjepartsvurderinger av IT-miljøet som støtter opp om kundens hovedvirksomhet og bygger opp tilliten i rapporteringen av finansielle data. Vi jobber tett sammen med våre kolleger både innad i Consulting og i Assurance.

    Som medlem av teamet vil du lære å bli en konsulent som:

    • forstår virksomheten, finansielle prosesser og betydningen av finansiell rapportering
    • ser hvordan IT spiller en vesentlig rolle i å støtte opp om driften, og trives med å hjelpe kundene forstå risikoene og muligheten ved å bruke teknologi
    • bruker dataanalyseverktøy for å gjøre jobben bedre og gi kundene større innsikt i virksomheten og driften

    Vårt team består av folk med både forretningsmessig og teknisk bakgrunn. Du er en relevant kandidat hvis du er interessert i risikohåndtering, teknologi, finansiell kontroll og/eller dataanalyse.

  • People Advisory Services (PAS)

    People Advisory Services (PAS) hjelper kunder med å forandre sin organisasjon, sine ansatte og sin HR-funksjon for å forbedre forretningsstrategien og resultatene. Dette omfatter transformasjon av organisasjon og arbeidsstokk, endringsprosesser og læring, kultur og lederskap, HR systemer, belønningssystemer og støtte knyttet til ansattes mobilitet. Dette kan gi en konkurransemessig fordel å få tak i de rette menneskene med de rette kvalitetene, sørge for at de er på rett sted, til rett kostnad, og gjør de riktige tingene. 

Financial Services Organization (FSO)

I Consulting har vi en gruppe som har spesialisert seg på å bistå kunder innen finanssektoren (bank, finans og forsikring). Søk på en stiling markert med «FSO, Financial Services Organization» hvis du vil jobbe med finanskunder og deres endringsprosesser. Vårt tjenestespekter er bredt, fra innovasjon og produktutvikling, til transformasjon av forretningsmodeller, bruk av teknologi og data, smart risikohåndtering og det å realisere det underliggende potensialet i et stadig mer omfattende regelverk. Uansett hvilket tjenesteområde du ender opp i, vil du være en del av et variert og globalt integrert team som løser kritiske forretningsproblemer i en verden der oppbrudd er hverdagskost, og teknologien endrer næringslivet i rask takt.

  • FSO Risk Management

    Tjenestene innen området Enterprise Risk & Actuarial spenner fra risikohåndtering (f.eks. FinCrime, kvantitative rådgivningstjenester, tilsynsorgan, internrevisjon, finansiell risiko og overholdelse av lovverket) til aktuartjenester (f.eks. avanserte analyser, rådgivning om livsforsikring m.m.). Kandidater til disse stillingene har typisk en master i økonomi, finans eller matematikk. Vi er et team av eksperter innen risikohåndtering og skaper verdi for folk og kunder vi kommer i kontakt med. Vi jobber hardt for å påvirke vårt nettverk til å være helt i fronten av de regulatoriske og forretningsmessige utfordringene i finanssektoren. Våre kunder er viktige, og vi hjelper til med å gjøre dem mer robuste.

  • FSO Business Transformation

    Finanssektoren er inne i en endringsfase der både regulatorisk og kundedreven etterspørsel etter bærekraftige investeringer og prosesser blir stadig mer relevant. Business Transformation jobber med kunder for å skape bedre erfaringer med deres egne kunder, for å digitalisere og utvikle morgendagens aktører i bransjen gjennom å bruke ny teknologi og få på plass fleksible prosesser. Sammen leverer vi innovativ tenking og tilpasningsevne, og hjelper våre kunder med å lukke gapet mellom formål og resultat i å omforme både deres egen organisasjon og forretningsmodell. Bli med i teamet vårt og sørg for at EY FSO er den foretrukne transformasjonspartneren som skal få dette til å skje i fremtiden.

  • FSO Technology Consulting

    Norge er rangert som et av de mest digitaliserte landene i verden og er helt i front internasjonalt når det gjelder digitalisering i finanssektoren. Denne sektoren i Norge tok tidlig i bruk nye innovative digitale tjenester ved f.eks. betalinger, aksjehandel og forsikring, og har gjentatte ganger satt standarden for digital transformasjon for andre sektorer. 

    På samme tid står sektoren overfor tekniske problemstillinger og økende kompleksitet og blir nå utfordret av internasjonale teknologiselskaper. Den tidlige digitaliseringen har også gradvis gjort kjernesystemene innen IT mer komplekse og utdaterte, noe som resulterer i behovet for vesentlige oppdateringer eller erstatninger. Forventningene til sanntidsoverføringer av enten penger, fond eller verdipapirer legger press på den finansielle IT-infrastrukturen. FSO Technology Consulting ser etter kandidater med et sterkt ønske om å ta del i den digitale transformasjonen av finanssektoren.

11 lyspærer henger, kun en lyser opp

Assurance

Assurance er EYs eldste og største forretningsområde og består av avdelingene Audit, Financial Accounting Advisory Services,  Forensic & Integrity Services og Climate Change and Sustainability Services. Avdelingene samarbeider tett i et forretningsmiljø som stadig endrer seg og som krever evne til å tilpasse seg komplekse krav og utfordringer fra markedet. I Assurance får du jobbe direkte med selskapers styre og ledergruppe.

I Assurance vil du raskt få ansvar og få ta del i utfordrende oppdrag i forskjellige bransjer. Du vil få innblikk i hvordan veletablerte selskaper produserer og styrer sin økonomiske rapportering og bærekraftrapportering samt deres internkontroll og operative prosesser.

Uansett hva du gjør, gjør du det sammen med andre. Teamarbeid er nøkkelen til vår suksess i Assurance. Teamene våre er allsidige og jobber på tvers av landegrenser og kulturer. Vi tar i bruk digital teknologi på en smidig og intelligent måte. Slik imøtekommer vi best kundenes behov, forbedrer deres opplevelser og øker kvaliteten og verdien på det vi gjør. Les om fremtidens revisorer her.

Kontorene våre

Revisjon jobber fra alle våre kontorer i Norge. Det betyr at du kan forfølge en karriere i EY ved alle våre kontorer om du søker deg til Audit. Financial Accounting Advisory Services er representert i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Bodø. Forensic & Integrity Services kan du søke deg til i Oslo. Climate Change and Sustainability Services er representert i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.

Du spesifiserer hvilket kontor du ønsker å jobbe fra i søknaden din. Vi jobber på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil derfor inngå i et sterkt fagmiljø, som fokuserer på innovasjon og kunnskapsdeling, både lokalt og på tvers av landegrenser.

Våre avdelinger

  • Audit

    Revisor er samfunnets tillitsperson, og som revisor bidrar du til å sikre pålitelig finansiell rapportering og effektive kapitalmarkeder. EY er et av Norges ledende revisjonsselskaper og er revisor for de største selskapene i Norge. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy. Yrket er i betydelig endring, og effektiv bruk av teknologi blir stadig viktigere. Kombiner din evne til å kommunisere og bygge relasjoner med faglig dyktighet og avansert teknologibruk, så lærer du å stille bedre spørsmål og få bedre svar. 

    Som en del av vårt Audit-team vil dine arbeidsoppgaver kunne omfatte:

    • Prosjektplanlegging, risikoidentifisering, kontrolltesting, analyse og styring av revisjonsoppdrag
    • Rådgivning ved omorganiseringer, fusjoner, fisjoner, restruktureringer m.m..
    • Attestasjon av selskapers bærekraftrapportering som en sentral del av arbeidet i fremtidens revisjon og et viktig bidrag til det grønne skiftet gjennom å sikre pålitelig rapportering 
    • Revisjon og rådgivning knyttet til børsnoteringsprosesser 

    EY Digital Audit står for neste nivå innen revisjonsekspertise, med bredere innsikt, større dybde og høyere bevissthet. Å integrere digitale plattformer og verktøy i revisjonsprosessen fører til endring og omstrukturering, noe som igjen bidrar til større ansvarlighet, åpenhet, tillit og trygghet. Audit tilbyr også et eget Data Analytics Rotation Program. En mulighet for deg som er spesielt interessert i revisjon og dataanalyse. Er du interessert i dette programmet ber vi deg om å nevne dette i ditt søknadsbrev. 

    Vi ser etter kandidater med økonomibakgrunn, gjerne med mastergrad i revisjon og regnskap. Vi ansetter også mye bredere enn dette og ønsker oss enda flere teknologer, samfunnsvitere m.m..

  • Financial Accounting Advisory Services

    Dette er muligheten for deg som er engasjert og nysgjerrig på fremtidens økonomifunksjon og utviklingen innen finansiell og ikke-finansiell rapportering.  Financial Accounting Advisory Services bistår dagens og fremtidens økonomiledelse med problemstillinger innen blant annet utvikling av regnskap og finansiell rapportering, børsnoteringer, bærekraftstrategi, vurdering av klimarisiko og rapportering, internkontroll og bruk av teknologiverktøy. 

    Som konsulent i  Financial Accounting Advisory Services vil du være en del av ulike leveranseteam som jobber med utarbeidelse, evaluering, design og effektivisering av finansiell og ikke-finansiell rapportering, internkontroll, anvendelse av analyse- og visualiseringsverktøy, ulike regnskapsspråk og implementering av nye regnskapsstandarder.

  • Forensics & Integrity services

    EYs granskningsenhet gjennomfører prosjekter innen forebygging, avdekking og gransking av økonomisk kriminalitet og andre uønskede hendelser. Som konsulent i vår granskningsenhet vil du inngå i leveranseteam som jobber med risikovurderinger og risikoanalyser relatert til økonomisk kriminalitet og misligheter, risikovurdering, forebyggende tiltak og implementering av rammeverk for vurdering av mislighetsrisiko, vurderinger for overholdelse av hvitvaskingsloven, og analyse av strukturerte eller ustrukturerte data. Vi ser etter medarbeidere med mange ulike bakgrunner som økonomer, politi, jus m.m..

  • Climate Change and Sustainability Services

    Synes du koblingen mellom næringsliv og bærekraftig utvikling er spennende? Ønsker du å jobbe med et tverrfaglig team i et av Norges største miljøer innen bærekraft? Vårt eksisterende team består av blant annet naturvitere, økonomer, statsvitere og ingeniører med et felles engasjement for bærekraft.

    EYs Climate Change and Sustainability Services er et stadig voksende team på omtrent 50 personer som bistår alt fra store børsnoterte selskaper til små og mellomstore bedrifter med bærekraft som en del av forretningsdriften. Det å innlemme bærekraftsperspektiver i hele verdikjeden kan lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial, miljømessig og økonomisk verdi. I Climate Change and Sustainability Services vil du få muligheten til å bistå kunder innen blant annet strategiutvikling, bærekraftig finans, klimarisikoanalyser, bærekraftsrapportering, bærekraftsattestasjon og verifikasjon av Norges største utslippskilder iht. EU Emission Trading System (EUETS). Vi jobber for å redusere negative påvirkninger og forsterke positive påvirkninger på omverden gjennom næringslivet.

    I teamet har vi også et sosialt miljø, som bidrar til en sterk lagfølelse og tilhørighet. Som nyutdannet får du gode muligheter til å forme din rolle, og alle ansatte tilbys en rekke kurs som skal styrke utviklingen din i EY og Climate Change and Sustainability Services.

Ønsker du å søke deg til EY?

Ved å følge de enkle stegene under er du på vei til å starte din «Exceptional EY Experience».

  1. Du starter din søknadsprosess ved å trykke på en av lenkene over. Denne tar deg til søknadsskjemaet på stillingen du er interessert i.
  2. Trykk søk og fyll ut søknaden din.
  3. Innen kort tid etter søknadsfrist vil du motta en e-post med invitasjon til å gjennomføre våre spillbaserte tester som måler generelt evnenivå (General Mental Ability). Deretter vil vi be deg besvare noen av våre spørsmål som vi ber deg filme i en kort video.
  4. Basert på alt du nå har delt med oss så vil vi evaluere din søknad.
  5. Møter din søknad våre krav så vil vi invitere deg inn til første runde med intervjuer.
  6. Lykkes du her, så vil vi invitere deg til et siste og avgjørende intervju.
  7. Om du kommer deg igjennom intervjuprosessen og du føler at EY er rett for deg så vil vi gi deg et formelt tilbud om ansettelse hos oss.
  8. Når du aksepterer et tilbud fra oss vil vi inkludere deg i vårt onboarding-program der du vil bli koblet med en av våre yngre ansatte som vil følge deg opp frem til oppstart, og svare på alle spørsmål du måtte ha.

Vi ønsker å gi alle en best mulig kandidatopplevelse. Dine intervju kan være en kombinasjon av virtuelle og fysiske intervjuer. En intervjuprosess er en toveis prosess hvor vi ønsker å bli kjent med deg som person, samtidig som du får en unik mulighet til å finne ut hvorvidt EY er riktig sted for deg og din karriereutvikling.

Lykke til!