Nyutdannet i EY

Nysgjerrig på mulighetene som nyutdannet eller student i EY? På denne siden vil du finne mer informasjon om våre kompetanseområder, rekrutteringsprosessen vår, samt hvilke muligheter som finnes hos oss!

Bilde av fire nyutdannede ved vårt nye Oslo-kontor, S7

Motiveres du av komplekse utfordringer og muligheten til å sette preg på utviklingen av samfunnet? Ønsker du å videreutvikle din faglige og personlige kompetanse i et kunnskapsrikt og motiverende miljø? Da er EY det rette valget for din karrierestart!

Formålet vårt i EY er: Building a better working world en viktig motivasjon for oss som jobber her! Vi tar utgangspunkt i dette ved alle aspekter - kunder og prosjekter, karriere- og utviklingsmuligheter, teknologi og arbeidsmetoder, samt vår organisasjonskultur med fokus på det sosiale.

For å oppnå dette er våre team bygget av problemløsere, nysgjerrige og engasjerte kollegaer – vi er teknologer, økonomer, ingeniører, psykologer, statsvitere, og mye mer. Vi er opptatt av at du enkelt skal kunne forme din egen karriere hos oss: The exceptional EY experience. It’s yours to build.

 

 

 

 

 

 

Assurance

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Strategy and Transactions

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Consulting

Les mer

 

Les mer om oppstart og hvordan det er å jobbe i EY

Ditt første møte med EY som nyutdannet er Nordic Induction Program i august – et program som skal gi deg en introduksjon i hvordan arbeidshverdagen kan bli fremover og som vil gi deg muligheten til å bli bedre kjent med dine nye kollegaer. Vi bruker mye tid på å skreddersy programmet for at det skal bli en spennende opplevelse for våre nye kollegaer.

Karrierebloggen

Vårt fokus er at du skal ha en god opplevelse som søker hos oss! En intervjuprosess er en toveis prosess hvor vi ønsker å bli kjent med deg som person, samtidig som du får en unik mulighet til å finne ut hvorvidt EY er riktig sted for deg og din karriereutvikling. Ved å følge de enkle stegene under er du på vei til å starte din «Exceptional EY Experience». Lykke til!

Fremgangsmåte for å søke som nyutdannet

.

Assurance

Assurance er EYs eldste og største forretningsområde og består av avdelingene Audit, Financial Accounting Advisory Services,  Forensic & Integrity Services og Climate Change and Sustainability Services. Avdelingene samarbeider tett i et forretningsmiljø som stadig endrer seg og som krever evne til å tilpasse seg komplekse krav og utfordringer fra markedet. I Assurance får du jobbe direkte med selskapers styre og ledergruppe.

I Assurance vil du raskt få ansvar og få ta del i utfordrende oppdrag i forskjellige bransjer. Du vil få innblikk i hvordan veletablerte selskaper produserer og styrer sin økonomiske rapportering og bærekraftrapportering samt deres internkontroll og operative prosesser.

Uansett hva du gjør, gjør du det sammen med andre. Teamarbeid er nøkkelen til vår suksess i Assurance. Du blir en del av et fagmiljø der teamene våre er allsidige og jobber på tvers av landegrenser og kulturer. Vi tar i bruk digital teknologi på en smidig og intelligent måte. Slik imøtekommer vi best kundenes behov, forbedrer deres opplevelser og øker kvaliteten og verdien på det vi gjør.

Kontorene våre

Revisjon jobber fra alle våre kontorer i Norge, og du kan derfor starte din karriere i EY ved alle våre kontorer om du søker deg til Audit. Financial Accounting Advisory Services er representert i Oslo, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Climate Change and Sustainability Services er representert i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Forensic & Integrity Services kan du søke deg til i Oslo.

Du spesifiserer hvilket kontor du ønsker å jobbe fra i søknaden din. Vi jobber på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil derfor inngå i et sterkt fagmiljø, som fokuserer på innovasjon og kunnskapsdeling, både lokalt og på tvers av landegrenser.

Våre avdelinger

 • Audit

  Revisor er samfunnets tillitsperson, og som revisor bidrar du til å sikre pålitelig finansiell rapportering og effektive kapitalmarkeder. EY er et av Norges ledende revisjonsselskaper og er revisor for de største selskapene i Norge. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy. Yrket er i betydelig endring, og effektiv bruk av teknologi blir stadig viktigere. Kombiner din evne til å kommunisere og bygge relasjoner med faglig dyktighet og avansert teknologibruk, så lærer du å stille bedre spørsmål og få bedre svar.

   

  Som en del av vårt Audit-team vil dine arbeidsoppgaver kunne omfatte:

  • Prosjektplanlegging, risikoidentifisering, kontrolltesting, analyse og styring av revisjonsoppdrag
  • Rådgivning ved omorganiseringer, fusjoner, fisjoner, restruktureringer m.m..
  • Attestasjon av selskapers bærekraftrapportering som en sentral del av arbeidet i fremtidens revisjon og et viktig bidrag til det grønne skiftet gjennom å sikre pålitelig rapportering 
  • Revisjon og rådgivning knyttet til børsnoteringsprosesser 

  EY Digital Audit står for neste nivå innen revisjonsekspertise, med bredere innsikt, større dybde og høyere bevissthet. Å integrere digitale plattformer og verktøy i revisjonsprosessen fører til endring og omstrukturering, noe som igjen bidrar til større ansvarlighet, åpenhet, tillit og trygghet. Audit tilbyr også et eget Data Analytics Rotation Program. En mulighet for deg som er spesielt interessert i revisjon og dataanalyse. Er du interessert i dette programmet ber vi deg om å nevne dette i ditt søknadsbrev. 

  Vi ser etter kandidater med økonomibakgrunn, gjerne med mastergrad i revisjon og regnskap. Vi ansetter også mye bredere enn dette og ønsker oss enda flere teknologer, samfunnsvitere m.m..

 • Financial Accounting Advisory Services

  Vår visjon er å bidra til økt tillit og et mer velfungerende og bærekraftig næringsliv. Vi drives av å løse komplekse utfordringer sammen med kundene våre, og jobber tett med ledelsen i store norske og internasjonale selskaper. Vi er et sterkt kompetansemiljø med tverrfaglig bakgrunn som jobber for å hjelpe et bredt spekter av kunder i en rekke bransjer for å løse sine utfordringer innenfor økonomiområdet. Som rådgivere på CFO-området jobber vi tett opp mot CFO hvor formålet er å rådgi dem på hvordan de kan skape fremtidens finansfunksjoner og hvordan de skal forholde seg til regulatoriske endringer som nye regnskapsregler – for eksempel bruk av riktig teknologi, effektive prosesser, riktig kompetanse, analyse og innsikt.

  Våre fokusområder er M&A og kapitalmarkedsaktiviteter, regulatoriske endringer, prosessforbedring og mer effektive finansfunksjoner, digitalisering samt endrings- og transformasjonsprosesser. Blant spørsmålene vi setter høyt på agendaen er:

  • Hva kjennetegner fremtidens finansielle rapportering? 
  • Hvordan kan vi dra nytte av den teknologiske utviklingen for å forbedre økonomifunksjonen? 
  • Hvor modent er selskapets økonomifunksjon i forhold til krav som stilles ved en børsnotering?
  • Hvordan kan internkontroll over finansiell rapportering digitaliseres?
  • Hvordan kan virksomheter redusere tidsbruk og øke kvaliteten i sin finansielle rapportering? 
  • Hvordan kan bærekraft integreres i selskapets strategi?

  Det vi ser etter er deg som er engasjert og nysgjerrig på fremtidens økonomifunksjon og utviklingen av regnskaps- og økonomiområdet der digitalisering spiller en viktig rolle. Du er uredd, fleksibel og med en positiv innstilling.

   

 • Forensics & Integrity services

  EYs granskningsenhet gjennomfører prosjekter innen forebygging, avdekking og gransking av økonomisk kriminalitet og andre uønskede hendelser. Som konsulent i vår granskningsenhet vil du inngå i leveranseteam som jobber med risikovurderinger og risikoanalyser relatert til økonomisk kriminalitet og misligheter, risikovurdering, forebyggende tiltak og implementering av rammeverk for vurdering av mislighetsrisiko, vurderinger for overholdelse av hvitvaskingsloven, og analyse av strukturerte eller ustrukturerte data. Vi ser etter medarbeidere med mange ulike bakgrunner som økonomer, politi, jus m.m..

 • Climate Change and Sustainability Services

  EYs Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) bistår alt fra store børsnoterte selskaper til små og mellomstore bedrifter med bærekraft som en del av forretningsdriften. Det å innlemme bærekraftsperspektiver i hele verdikjeden kan lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial, miljømessig og økonomisk verdi.

  Hos oss vil du få muligheten til å bistå kunder innen blant annet strategiutvikling, bærekraftig finans, menneskerettigheter, sirkulærøkonomi, klimarisikoanalyser, bærekraftsrapportering, bærekraftsattestasjon og verifikasjon av Norges største utslippskilder iht. EU Emission Trading System (EUETS). Vi jobber for å redusere negative påvirkninger og forsterke positive påvirkninger på omverden gjennom næringslivet.

  Synes du koblingen mellom næringsliv og bærekraftig utvikling er spennende? Ønsker du å jobbe med et tverrfaglig team i et av Norges største miljøer innen bærekraft? Vårt eksisterende team består av blant annet naturvitere, økonomer, statsvitere og ingeniører med et felles engasjement for bærekraft. Vi søker primært kandidater til vårt kontor i Oslo.

   

Strategy and Transactions

Strategy and Transactions består av ca. 150 transaksjonsrådgivere, inndelt i de fire underavdelingene Transaction Diligence, Valuation, Modelling and EconomicsEY Parthenon og Corporate Finance. Sammen kan vi rådgi kundene våre i alle aspekter av en potensiell transaksjon, både som kjøpers eller selgers rådgiver. Som ansatt i EY Strategy and Transactions får du jobbe med viktige, inspirerende og meningsfulle prosjekter, og du får tilgang til sentrale nøkkelpersoner i både norsk og internasjonalt næringsliv. Vi leverer tjenester til våre kunder som er alt fra internasjonale børsnoterte konsern og store oppkjøpsfond til lokale norske selskaper. Vi har spesialistmiljøer innen flere ulike sektorer og betjener våre kunder på tvers av Norge, Norden og verden.

Strategy and Transactions er kjent for en engasjerende kultur med høyt prestasjonsnivå og godt samarbeid. Avdelingen gir muligheter for sterk faglig utvikling, internasjonal erfaring og spennende karriereveier. Arbeidet vårt er prosjektbasert og drevet av effektivt og godt teamarbeid. Vi jobber ofte i kryssfunksjonelle team, kombinert mellom avdelingene i Strategy & Transactions, samt våre nordiske kollegaer. På den måten leverer vi et helhetlig sluttprodukt som styrker sannsynligheten for en vellykket transaksjon. Typiske prosjekter varer fra 3-6 uker, og man opparbeider seg raskt erfaring fra ulike prosesser og sektorer. Prosjektene trekker på nødvendig kompetanse, enten på tvers av kompetanseområder eller geografier. Nyansatte vil få ansvar fra første dag gjennom å jobbe med aktive transaksjonsprosesser og bistå i kundedialoger.

Kontorene våre

Strategy and Transactions er etablert i Oslo, Stavanger og Bergen. Vi jobber mye på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil ta del i et sterkt fagmiljø, fokusert på kunnskapsdeling både lokalt og på tvers av landegrenser.

Våre kompetanseområder

 • Transaction Diligence

  Vårt markedsledende transaction diligence team bistår Private Equity (PE) og industrielle aktører i inn- og utland med transaksjonsrådgivning og finansiell due diligence, herunder finansiell analyse av virksomhet som skal kjøpes/selges. Vi er sparringspartnere og rådgivere for ledelse, beslutningstagere og investeringsmiljøer. Enten det er oppkjøp, salg, fusjoner, emisjoner eller fremmedkapitalfinansiering, så bistår vårt team med sektorkompetanse, forretningsforståelse, dyptgående analytisk kapasitet, og regnskapsmessig- og transaksjonsmessig spisskompetanse til å skape klarhet for kundene i deres beslutningsprosess. Hva er fundamentet for selskapets forretningsplan og transaksjonens verdsettelse? Stemmer «kartet med terrenget»? Hvordan skal vi forstå den historiske utviklingen av selskapets inntekt- og lønnsomhet, og hvordan henger dette sammen med de forutsetninger som ligger til grunn i selskapets forretningsplan? Hvilke virksomhetsområder er de mest lønnsomme? Hvordan er selskapets finansielle robusthet? Og hvilke forpliktelser er det som følger med vet et oppkjøp? Dette er sentrale spørsmål vi jobber med daglig, og stiller krav til analytisk evne så vel som god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

 • VME (Valuation, Modelling and Economics)

  I tjenesteområdet Valuation, Modelling and Economics leverer vi et bredt spekter av tjenester knyttet til finansiell analyse og beslutningsstøtte. Vi bistår våre kunder i alle faser av en transaksjon; fra beslutningsstøtte og verdsettelse i innledende fase, modellering og verdsettelse underveis i prosessen til kjøpesumallokering og påfølgende verdimålinger i etterkant av transaksjonen. Vi jobber således ofte i kryssfunksjonelle team, kombinert med andre avdelinger i både Strategy & Transactions og Tax. I tillegg til tjenester knyttet direkte opp mot transaksjoner bistår vi også våre kunder i den daglige driften med tjenester som eksempelvis utarbeidelse av prognosemodeller, verdsettelse for regnskapsmessige formål og nedskrivningsvurderinger. Bakgrunnen for våre kunders behov for bistand med verdsettelse og modelleringstjenester kan variere i stor grad, som gjør at man får en bred erfaring med forskjellige typer finansielle og kommersielle vurderinger, herunder blant annet:

  • Verdsettelse og modellering som beslutningsstøtte i forbindelse med en live transaksjon
  • Verdsettelse og modellering i forbindelse med restruktureringer
  • Verdsettelse for skattemessige eller regnskapsmessige formål
  • Verdsettelse av finansielle derivater
  • Beregning av avkastningskrav
  • Utarbeidelse av finansielle modeller som eksempelvis prognosemodeller og utbyttemodeller
  • Kjøpesumallokering og nedskrivningsvurderinger
  • Model review
 • EY Parthenon

  EY-Parthenon bistår kunder gjennom hele M&A syklusen, fra strategi til kjøp og salg, med nøkkelleveranser som kommersiell due diligence, software due diligence og operasjonell integrasjon/separasjon.

  Forretnings- og vekststrategi

  Vi arbeider med strategiske problemstillinger for å realisere kort- og langsiktig vekst og verdiskaping, for selskaper eller forretningsenheter. I praksis betyr dette at vi bistår klienter med å utvikle forretningsstrategi, vekststrategi og «go-to-market” strategi, samt vurderinger knyttet til potensielle oppkjøp og salg av forretningsenheter. 

  I tillegg leverer vi kommersiell due diligence, både på kjøper og selgersiden, i M&A prosesser for Private Equity (PE) og andre industrielle aktører.

  Transaksjonsstrategi og gjennomføring av integrasjon/separasjon

  Innen transaksjonsstrategi og utførelse tilbyr vi et komplett spekter av operasjonelle tjenester, inkludert M&A integrasjon, separasjon, operasjonell og IT due diligence og operasjonell restrukturering til PE- og industrielle aktører.

  Software strategi/ Tech due diligence

  Vårt ledende software team bistår Private Equity (PE) og industrielle aktører med strategiutvikling knyttet til vekst, teknologi og transaksjonsrådgivning (M&A). Dette innebærer teknologivurderinger av softwareselskaper, herunder produkt og roadmap, teknologiplattform, arkitektur, utviklingsorganisasjon og prosesser.

  Bærekraft, strategi og ESG due diligence

  Fokus på bærekraft blir stadig større, og vi hjelper våre klienter med å realisere ESG og bærekrafts-ambisjoner. Dette innebærer formålsstyrt ESG-strategi med verdiskapning, vurdering av megatrender og reguleringer, samt scenariomodellering og ESG-due diligence for ledende PE-aktører.

 • Corporate Finance

  Er du nysgjerrig på hvordan oppkjøp og salg av virksomheter gjennomføres, og ønsker du å ha en aktiv rolle i hele transaksjonsprosessen? I EY Corporate Finance jobber vi med selskaper på tvers av ulike sektorer og bistår med M&A-rådgivning, kapitalinnhentinger og finansielle restruktureringer. På vegne av våre klienter er vi ansvarlige for å lede transaksjonsprosessen fra start til slutt. Du vil bli del av et nordisk Corporate Finance team som består av individer fra en rekke ulike bakgrunner, med rikelig erfaring innen M&A og Corporate Finance.

  Som en del av Corporate Finance teamet vil du ta del i varierte arbeidsoppgaver, som inkluderer:

  • Identifisering av nye markedsmuligheter
  • Utarbeidelse av tilbudsmateriale
  • Gi råd om transaksjonsstrategier og prosess
  • Produsere relevant markedsføringsmateriale (Teaser, Information Memorandum, osv.)
  • Prosjektledelse og prosesstyring
  • Utvikling av forretningsplan og finansiell modell i tett samarbeid med klienter
  • Forhandle med motpart og motpartens rådgivere

.

Consulting

I en kompleks verden ser organisasjoner etter nye måter å innovere. Vi i Consulting søker kontinuerlig bedre arbeidsformer når vi samarbeider med klienter for å hjelpe dem med å løse sine problemer og utnytte mulighetene for å vokse, optimalisere og beskytte sine virksomheter i tøffe omgivelser.

Som nyutdannet vil du som nevnt gå gjennom Nordic Induction Program (NIP). Første dag på jobb etter introduksjonsuken blir alle våre nyutdannede tildelt kundeprosjekter. Dette gjør at du svært raskt begynner å bygge erfaring i hvordan vi jobber sammen med kundene våre. De to første årene i Consulting tar du også del i vårt nyutdannetprogram SPOT ON, som gir deg relevant kursing, mentoring, og erfaringsdeling med andre nyutdannede i Consulting. SPOT ON kan du lese mer om på karrierebloggen.

Kontorene våre

Consulting er representert i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Vi jobber mye på tvers av kontorer og med kolleger i de andre nordiske landene. Du vil ta del i et sterkt fagmiljø, fokusert på kunnskapsdeling både lokalt og på tvers av landegrenser.

Technology Consulting

I Technology Consulting hjelper vi kundene våre med å forbedre driften, tenke nytt og innovere, redusere risiko og øke kundetilfredsheten, gjennom bedre bruk av teknologi.

 • Data & Analytics

  Vi hjelper kundene våre bli mer datadrevne. Vi bruker data og analyse for å skape bedre tjenester og produkter, effektivisere drift, forstå kunder og ansatte bedre, tilpasse vedlikehold av utstyr, skreddersy salgsarbeid, og alt annet. Vi støtter kundene våre i alle aspekter av analytics – fra utvikling av datastrategi og arkitektur til å gjennomføre komplekse dataananalyser, designe AI- og maskinlæringsalgoritmer, bygge dataplattformer og visualisere innsikt for beslutningstagere.

  Vi er forretningsanalytikere, data engineers, data scientists, automasjonseksperter, tekniske prosjektledere og datastrateger. Noen av oss liker å jobbe på tvers av alle disse områdene, mens andre har spesialisert seg i et område, et domene eller en sektor. Vi ansetter hovedsakelig nyutdannede med teknologi- eller økonomiutdanning, men ser generelt etter alle som brenner for å bruke data i forbedringsarbeid. 

 • Cyber Security

  I Cyber Security jobber vi sammen med våre kunder for å forbedre og transformere cybersikkerhetarbeidet deres. Vi hjelper kundene med teknologiske, organisatoriske og juridiske utfordringer for å gi varige forbedringer. Våre kryssfunksjonelle team gjør det mulig for oss å håndtere kundenes utfordringer på en helhetlig måte. Dette gjør EY til en bransjeledende partner innen cybersikkerhet.

  Vi ansetter kandidater med sterk interesse for cybersikkerhet fra en rekke forskjellige utdanninger. Relevant bakgrunn kan være innen teknisk sikkerhet, personvern, styring og ledelse, risiko og overholdelse av lover og regler, sikkerhetsarkitektur og identitets- og tilgangskontroll.

  Avhengig av utdannelse og karriereønsker er nedenstående noen eksempler på hva konsulenter innen cybersikkerhet i EY kan bidra med i prosjektene:

  • Teknisk sikkerhetstesting av infrastruktur og applikasjoner
  • Utforming og implementering av viktige prosesser innen cybersikkerhet, også med implementering av understøttende teknologi
  • Analyser av personvernkonsekvenser og forbedringer av personvernprosesser
  • Utvikling og evaluering av cybermodenhet og sikkerhetsarkitektur
  • Bistand til hendelseshåndtering
  • Implementering av systemer for identitets- og tilgangskontrollsystemer
 • Teknologi & Transformasjon

  Teknologi & Transformasjon retter seg mot selve kjernen i en virksomhet. Vår ambisjon er å bistå kundene i digitale endringsprosesser ved effektiv bruk av teknologi, samt å hjelpe dem bygge fremtidens teknologifunksjoner hvor teknologi er en vesentlig del av driftsmodellen.

  Våre prosjekter reflekterer at virksomheter må ta hensyn til teknologitransformasjon for å kunne tilpasse seg og lykkes i en verden preget av raske endringer og konkurranse. Derfor dekker våre prosjekter et bredt spekter av, blant annet å skape digitale og teknologiske strategier, utforme teknologiorganisasjoner og driftsmodeller, tekniske porteføljer, prosjekt- og programledelse i tillegg til innkjøp. Vi er også sterke på å implementere fremtidsrettede digitale helsesystemtjenester.

  Du er en relevant kandidat for Teknologi & Transformasjon hvis du har teknologi, strategi og ledelse som vesentlig elementer i utdannelsen din, og er interessert og engasjert i hvordan teknologi kan brukes for å forbedre virksomheter. Du har kunnskap om moderne teknologi og er mer interessert I hvordan selskaper kan dra nytte av teknologi enn å utvikle teknologien selv.

  Technology Solution Delivery (EY Skye)

  EY Skye er vårt systemutviklingsmiljø som kombinerer dyp teknologikompetanse med forretningsutvikling. Vi er stolte av å være et av Norges mest kompetente konsulenthus med partnerstatus hos de store programvarehusene IBM, Microsoft og SAP.  

  Vi jobber også med et bredt spekter av den råeste teknologien på tvers av ulike systemer og løsninger med spisskompetanse innen alle deler av systemutvikling fra arkitektur, prosjektledelse, programmering og implementering. Vi satser tungt på cloud-løsninger og moderne teknologier, alt med et sterkt fokus på å holde oss oppdatert på siste nytt innen teknologi.

  Vi dekker et bredt spekter av kompetanser og er på utkikk etter kandidater med ulik bakgrunn. Enten du er økonom, teknolog, ingeniør, utvikler, designer eller prosjektleder, så har vi spennende oppgaver til deg.

Business Consulting

Å jobbe med Business Consulting i EY innebærer å tenke ut, utforme, styre og levere ende-til-ende-transformasjoner for våre kunder – å gjøre dem i stand til å være i front i en digital og dynamisk verden.

 • Business Transformation

  Hjelper våre kunder med raske vekst- og porteføljestrategier ved å realisere det fulle potensialet for en bedre fremtid mens vi utvikler, utformer og leverer ende-til-ende-transformasjoner ved å bruke metoder som går i dybden.

 • Supply Chain & Operations

  Hjelper kunder med å omskape deres helintegrerte forsynings- og forretningsprosesser og resultatene av tjenestene prosessene leverer for å spare kostnader forbundet med komplekse økosystemer av leverandører og kunder.

 • Finance Consulting

  Hjelper kunder med å transformere økonomifunksjonen og skape verdi ved å gjøre økonomien smidigere (lettere å endre, mer innsiktsfull og effektiv) for å bidra til bedre skalerbarhet, beslutningstaking og global yteevne. 

 • Enterprise Risk

  I Enterprise Risk hjelper vi våre kunder med å bli mer velstyrte og risikobevisste virksomheter, som tar bedre beslutninger. Som konsulent i Enterprise Risk vil du jobbe med noen av de største og mest komplekse statlige prosjektene i Norge, i tillegg til prosjekter hos de største norske selskapene i privat sektor. Vi utfører både kvantitative og kvalitative analyser innen våre fagområder: Enterprise Risk Management, Program Risk Management, Internal Audit og Risk Analytics. Omfanget av våre analyser varierer fra samfunnsøkonomiske analyser, hvor vi beregner hvilke effekter en politisk beslutning vil ha for samfunnet, til analyser avgrenset til en bestemt prosess hos en av våre kunder.

  Enterprise Risk ser etter medarbeidere med variert bakgrunn fra bl.a. økonomi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørvitenskap og finans.

 • Technology Risk

  I Technology Risk hjelper vi våre kunder med å håndtere risiko relatert til teknologi og data. For å få til det er det viktig å forstå virksomheten: hva som driver fram verdi, forretningsprosesser og miljøet virksomheten driver i. Våre prosjekter er varierte, men alle skaper verdi ved å identifisere og håndtere risiko. Vi leverer konsulenttjenester og uavhengige tredjepartsvurderinger av IT-miljøet som støtter opp om kundens hovedvirksomhet og bygger opp tilliten i rapporteringen av finansielle data. Vi jobber tett sammen med våre kolleger både innad i Consulting og i Assurance.

  Som medlem av teamet vil du lære å bli en konsulent som:

  • forstår virksomheten, finansielle prosesser og betydningen av finansiell rapportering
  • ser hvordan IT spiller en vesentlig rolle i å støtte opp om driften, og trives med å hjelpe kundene forstå risikoene og muligheten ved å bruke teknologi
  • bruker dataanalyseverktøy for å gjøre jobben bedre og gi kundene større innsikt i virksomheten og driften

  Vårt team består av folk med både forretningsmessig og teknisk bakgrunn. Du er en relevant kandidat hvis du er interessert i risikohåndtering, teknologi, finansiell kontroll og/eller dataanalyse.

 • People Advisory Services (PAS)

  People Advisory Services (PAS) hjelper kunder med å forandre sin organisasjon, sine ansatte og sin HR-funksjon for å forbedre forretningsstrategien og resultatene. Dette omfatter transformasjon av organisasjon og arbeidsstokk, endringsprosesser og læring, kultur og lederskap, HR systemer, belønningssystemer og støtte knyttet til ansattes mobilitet. Dette kan gi en konkurransemessig fordel å få tak i de rette menneskene med de rette kvalitetene, sørge for at de er på rett sted, til rett kostnad, og gjør de riktige tingene. 

Financial Services Organization (FSO)

I Consulting har vi en gruppe som har spesialisert seg på å bistå kunder innen finanssektoren (bank, finans og forsikring). Søk på en stiling markert med «FSO, Financial Services Organization» hvis du vil jobbe med finanskunder og deres endringsprosesser. Vårt tjenestespekter er bredt, fra innovasjon og produktutvikling, til transformasjon av forretningsmodeller, bruk av teknologi og data, smart risikohåndtering og det å realisere det underliggende potensialet i et stadig mer omfattende regelverk. Uansett hvilket tjenesteområde du ender opp i, vil du være en del av et variert og globalt integrert team som løser kritiske forretningsproblemer i en verden der oppbrudd er hverdagskost, og teknologien endrer næringslivet i rask takt.

 • FSO Risk Management

  Tjenestene innen området Enterprise Risk & Actuarial spenner fra risikohåndtering (f.eks. FinCrime, kvantitative rådgivningstjenester, tilsynsorgan, internrevisjon, finansiell risiko og overholdelse av lovverket) til aktuartjenester (f.eks. avanserte analyser, rådgivning om livsforsikring m.m.). Kandidater til disse stillingene har typisk en master i økonomi, finans eller matematikk. Vi er et team av eksperter innen risikohåndtering og skaper verdi for folk og kunder vi kommer i kontakt med. Vi jobber hardt for å påvirke vårt nettverk til å være helt i fronten av de regulatoriske og forretningsmessige utfordringene i finanssektoren. Våre kunder er viktige, og vi hjelper til med å gjøre dem mer robuste.

 • FSO Business Transformation

  Finanssektoren er inne i en endringsfase der både regulatorisk og kundedreven etterspørsel etter bærekraftige investeringer og prosesser blir stadig mer relevant. Business Transformation jobber med kunder for å skape bedre erfaringer med deres egne kunder, for å digitalisere og utvikle morgendagens aktører i bransjen gjennom å bruke ny teknologi og få på plass fleksible prosesser. Sammen leverer vi innovativ tenking og tilpasningsevne, og hjelper våre kunder med å lukke gapet mellom formål og resultat i å omforme både deres egen organisasjon og forretningsmodell. Bli med i teamet vårt og sørg for at EY FSO er den foretrukne transformasjonspartneren som skal få dette til å skje i fremtiden.

 • FSO Technology Consulting

  Norge er rangert som et av de mest digitaliserte landene i verden og er helt i front internasjonalt når det gjelder digitalisering i finanssektoren. Denne sektoren i Norge tok tidlig i bruk nye innovative digitale tjenester ved f.eks. betalinger, aksjehandel og forsikring, og har gjentatte ganger satt standarden for digital transformasjon for andre sektorer. 

  På samme tid står sektoren overfor tekniske problemstillinger og økende kompleksitet og blir nå utfordret av internasjonale teknologiselskaper. Den tidlige digitaliseringen har også gradvis gjort kjernesystemene innen IT mer komplekse og utdaterte, noe som resulterer i behovet for vesentlige oppdateringer eller erstatninger. Forventningene til sanntidsoverføringer av enten penger, fond eller verdipapirer legger press på den finansielle IT-infrastrukturen. FSO Technology Consulting ser etter kandidater med et sterkt ønske om å ta del i den digitale transformasjonen av finanssektoren.

Mann og dame snakker sammen