HR Teknologi

Vi har Norges største team med spesialister innen HR Teknologi. Konsulentene våre innehar en kombinasjon av dybdeforståelse for HR-faget og teknologi.

Relaterte temaer Workforce Rådgivning

Hva kan EY gjøre for deg

Det å anskaffe og implementere HR-teknologi er en del av en større endringsreise for din virksomhet. Vi har kompetanse til å støtte dere på alle fagområder og i hver fase av reisen. Med vår unike kombinasjon av kompetanse innen teknologi og HR-fagområdet, er EY en strategisk partner for å lykkes med din teknologiinvestering.

EY har Norges største fagmiljø for HR-teknologi, med dyp kunnskap om markedet, bransjen, trender og systemleverandørene. Vi hjelper deg med å forstå hvilke behov din organisasjon har, designe prosessene, og finne de optimale løsningene for å møte fremtidens behov.

Rådgivning

Les mer

Anskaffelse

Les mer

Implementering

Les mer

Optimalisering

Les mer

Rådgivning

Teknologi endrer måten vi driver virksomhet på, og det å benytte teknologi på en hensiktsmessig måte vil ha positiv effekt på både prosess- og kostnadseffektivitet, beslutningsstøtte og samarbeid. Mange organisasjoner investerer nå i ny HR-teknologi, og vi ser ofte at våre kunder møter utfordringer både før og etter de anskaffer nye systemløsninger. ​

EY’s fagmiljø for HR-teknologi har en solid forståelse av IT- og HR-prosesser og kan bistå din organisasjon med rådgivning rundt blant annet markedstrender, digitalt veikart, anskaffelsesstrategi og gevinstrealiseringsplan. I samarbeid med EY kan du designe en bærekraftig leveransemodell understøttet av fremtidsrettet teknologi som knytter organisasjonen og de ansatte tettere sammen, og fremmer ansattopplevelsen. ​

For å skape varige resultater er det avgjørende at de som skal ha en rolle i arbeidsprosessene er tett involvert. EY jobber derfor kontinuerlig med kompetanseoverføring for å sikre eierskap og  gjøre organisasjonen i stand til å drive arbeidet videre på egenhånd.

Anskaffelse

Organisasjoner opplever et økende behov for anskaffelse av HR-teknologi. Gevinsten ved implementering kan være stor, men det krever at organisasjonen velger riktig verktøy. ​

Det finnes et enormt marked med tilbydere av HR-teknologi, som leverer alt fra nisje-løsninger som skreddersys ditt behov til predefinert hyllevarer i form av helhetlige suiter. En vellykket prosess krever forståelse av markedet og hvilke markedssegment av tilbydere som er best tilpasset til organisasjonen. Dette vurderes blant annet basert på organisasjonens størrelse, behov og budsjett.​

EY har Norges største fagmiljø for HR-teknologi, med omfattende kunnskap om leverandørmarkedet og erfaring med hvordan man best kan implementere ny teknologi. De siste årene har vi hjulpet mange organisasjoner med samtlige aspekter i anskaffelsesprosessen, fra markedsanalyser til støtte i utvelgelsesprosessen og forhandlinger. EY har en velprøvd metodikk for å utvikle evalueringskriterier knyttet til blant annet gevinstrealiseringsplanen og evaluering av brukervennlighet.

Implementering

Som implementeringsrådgiver hjelper EY deg i alle faser av implementeringen. Med god kjennskap til markedet finner vi de optimale løsningene for integrasjon, og den beste tilnærmingen til samarbeidet mellom din organisasjon og valgt leverandør. ​

HR systemer kommer ofte som hyllevarer og må tilpasses din bedrift og integreres mot andre systemer. EY hjelper deg med å forstå hvilke behov din organisasjon har og hvordan det nye systemet kan tilpasses disse. Videre hjelper vi deg med noen av de største utfordringene knyttet til implementering av HR-teknologi, som ofte omhandler å overholde tidsramme, budsjett og legge til rette for en robust leveransemodell som sikrer forsvarlig drift, forvaltning og videreutvikling på sikt. ​

EY hjelper deg med å realisere og opprettholde endringen gjennom implementering av nye arbeidsmåter, metoder for måling av måloppnåelse og gevinstrealisering. For å sikre varige resultater er det avgjørende at de nye arbeidsprosessene etterleves, og at de relevante menneskene i organisasjonen opplever eierskap til prosessene og resultatene. EY bistår derfor med å forberede organisasjonen på endringen gjennom velprøvde endringsledelsesmetoder, samt utvikling av opplæringsmateriale nødvendig for å bygge evner og drive adopsjon av systemene.

Optimalisering

Endringer i markedstrender utfordrer måten vi jobber og på krever nye tilnærminger til brukeropplevelse og verktøy, med hybridarbeid som en nøkkelkomponent. Endringer og omorganiseringer kan avdekke lite hensiktsmessig bruk av løsninger, samt mangel på vedlikehold etter implementering.

Videre kan man se at tidligere systemimplementeringer ikke nødvendigvis er tilpasset egen organisasjon. I samarbeid med din organisasjon hjelper EY deg å utvikle en visjon i tråd med organisasjonsstrategien, identifisere utfordringer knyttet til løsninger, administrasjon og prosesser, og vurdere verdi og potensiale innenfor deres nåværende systemer.

I tillegg til å hjelpe deg med optimalisering av allerede implementerte systemer og prosesser kan våre strategiske og tekniske spesialister bistå i implementering av ubrukte funksjoner og moduler som vil øke gevinsten fra tidligere investeringer.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.